Mötesdokument Introduktionsprogramsgruppen 2013-11-29

Punkter på dagordningen;

  • Arbetsgruppen kring intyg/dokument presenterar sitt arbete
  • Hur man gör med elever som efter tre år på IM söker en treårig yrkesintroduktion eller PRO
  • Hur långt är ett introduktionsprogram?
  • IMYRK-service- en ett årig utbildning som leder till behörighet i HA,RL eller HT
  • Hur hanterar vi elever till och från kommunerna, när det gäller antagningen
  • Vad betyder en generös inställning?
  • När får dessa elever besked före juli? Eller till reservantagningen?
  • Kartläggning Ale kommun, Resp. kommun presenterar sina siffror
  • Det svåra valet Rapport Skolverket

Senast uppdaterad: 2015-09-01 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund