Mötesdokument Introduktionsprogramsgruppen 2014-11-28

Punkter på dagordningen;

  • Samverkan kring Språkintroduktion, Heléne Holmström, rektor på Centrum för Språkintroduktion i Göteborg Erfarenhetsutbyte kommer att berätta om mottagande av nyanlända, kartläggning, placering m.m.
  • Fem kommuner (Partille, Härryda, Lerum Kungsbacka och Kungälv) redogör för Skolinspektionens kvalitetsgranskning av IM i sin kommun
  • Skolverkets nyutgivna rapport om kvaliteten i introduktionsprogrammen delas ut och utgör underlag för diskussion i gruppen

Senast uppdaterad: 2015-09-01 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund