Mötesdokument Introduktionsprogramsgruppen 2015-02-27

Punkter på dagordningen;

  • Besök från Gymnasieantagningen för information och diskussion om handläggning av studieplaner, omdömen och betyg hos elever med avslutad grundskola i ett annat land.
  • Rapport från arbetsgruppen om återsökning, m.m.
  • Information om upphandlade språktester inom IM/Språkintroduktion
  • Förslag på blankett för överlämning till gymnasieskolan från Skolverket
  • Diskussion om Skolverkets rapport. Vad känner vi igen i våra verksamheter, och vad kan vi arbeta vidare med i IM-gruppen? Vad tar ni främst med er efter att ha läst rapporten? Vilka frågeställningar skulle vara intressanta att arbeta vidare med i guppen?*

    * På förra mötet fick alla en kopia av Skolverkets rapport. Vi började även att arbeta med att identifiera sådant vi känner igen från våra egna verksamheter. Detta kommer vi att fortsätta med denna gång, så vi vill gärna att alla tar med sig rapporten samt hinner ögna igenom den inför mötet

Senast uppdaterad: 2015-09-01 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund