Mötesdokument
Introduktionsprogramsgruppen 2016-10-07

Punkter på dagordningen;

 • Välkommen och allmän information
 • Diskussion/arbete i grupp utifrån era erfarenheter av, positiva exempel på och utmaningar i att arbeta med elever som bedöms ha svårigheter i att kunna bli behöriga till nationellt program. Det kan t.ex. handla om elever inom NPF-spektret, elever med sociala vårigheter, elever med psykisk ohälsa och elever med låg skolankytning och motivationsnivå. Diskutera skolans arbete med ovanstående målgrupp(er) utifrån följande huvudinriktningar:
  ● Organisation (t.ex. klass- och/eller gruppindelningar)
  ● Kompetens t.ex. personalens förståelse/kunskap om olika diagnoser, spetskompetenser)
  ● Resurser t.ex. rådande resurstilldelning, olika professioner som är inkopplade)
  ● Metoder t.ex. alternativ pedagogik, riktade eller integrerade insatser, scheman, lokal)
 • Återsamling och återkoppling från grupperna
 • Diskussion/arbete i grupp utifrån era erfarenheter av, positiva exempel på och utmaningar i att samverka med andra aktörer som finns – eller som ni upplever borde finnas - runt eleverna. Det kan t.ex. handla om Socialtjänst, BUP, Arbetsförmedling och boenden.
 • Återsamling och återkoppling från grupperna
 • Övriga frågor
  - Fler representanter som vill vara med i arbetsutskottet (AU)
  - Mötestider våren 2017: 24/2 och 28/4
 • Mötet avslutas

Senast uppdaterad: 2016-09-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund