Mötesdokument
Introduktionsprogramsgruppen 2016-12-01

Punkter på dagordningen;

 • 13:00 Välkommen och allmän information
 • 13:05 Presentation av EuroSkills
 • 13:20 Gruppdiskussion utifrån erfarenheterna av att jobba med SPRINT-
  elever som lever med ovissheten över om de kommer att få stanna i Sverige och med dem som har fått information om att de kommer att bli utvisade
 • 14:00 Gymnasieantagningens fortsatta arbete med antagning av elever med
  utländska betyg
 • 14:45 Gruppdiskussioner
  (1) Diskussion i grupp utifrån era erfarenheter av, positiva exempel på och
  utmaningar i att arbeta med elever med hög frånvaro. Följande meningar kan ses som ett stöd för diskussionerna:
  • Hur hanterar skolorna relationen närvaro – CSN?
  • Har skolorna ett fungerade elevregistersystem där även IM-elevers närvaro registreras? Finns det svårigheter med detta – i så fall, vilka?
  • Har skolorna en plan med aktiviteter/insatser för dem med hög frånvaro?
  (2) Hur att mäta kvalitén på IM-programmen? Vilka nyckeltal utöver betyg och närvaro skulle kunna vara relevanta att använda sig av för att mäta IM-elevers progression? (Diskussion i grupp)
 • 15:30 Överlämningsblanketten i reviderad version
 • 15:45 Övriga frågor
  - Fler representanter som vill vara med i arbetsutskottet (AU)
  - Mötestider våren 2017: 24/2 och 28/4

Senast uppdaterad: 2016-11-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund