Mötesdokument
Introduktionsprogramsgruppen 2017-02-24

Punkter på dagordningen;

 • Välkommen och allmän information
 • Laget runt
 • Folkhögskolespåret
 • Elevcoacherna på Ale gymnasium berättar om sitt arbete
 • Gruppdiskussioner
  Diskussion i grupp utifrån era erfarenheter av, positiva exempel på och
  utmaningar i att arbeta med elever med hög frånvaro.
  Följande meningar kan ses som ett stöd för diskussionerna:
  • Hur hanterar skolorna relationen närvaro – CSN?
  • Har skolorna ett fungerade elevregistersystem där även IM-elevers närvaro registreras? Finns det svårigheter med detta – i så fall, vilka?
  • Har skolorna en plan med aktiviteter/insatser för dem med hög frånvaro?
 • Nuläge i InVäst
  – Kunskapsbedömning inför placering i gymnasieskola
 • Mötet avslutas

Senast uppdaterad: 2017-03-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund