Mötesdokument
Introduktionsprogramsgruppen 2017-04-28

Punkter på dagordningen;

 • Välkommen och allmän information
 • Överlämningsblankett för SPRINT (Tiina Johansson, Göteborgs stad)
 • Information om UC-uppdraget gällande framgångsrik organisering av Språkintroduktionsprogrammet (John Nelander, GR U)
   
  (Utbildningschefsnätverket uppdrar Introduktionsprogramsgruppen att sammanställa lärdomar och erfarenheter gällande framgångsrik organisering av språkintroduktionsprogrammet. Uppdraget genomförs i samverkan med projekten Plug In 2.0 och InVäst.)
   
 • Gruppdiskussioner och dokumentation utifrån nedanstående frågeställningar som är kopplade till UC-uppdraget (OBS: Varje kommun och/eller skola måste dokumentera sina svar.)
   
  Nuläge:
  1. Hur många elever har ni på språkintroduktionen i dagsläget? Hur ser målgrupperna inom målgruppen ut? Könsfördelning? Etnicitet? Modersmål? m.m.
  2. Hur organiserar ni eleverna på språkintroduktionen; uteslutande efter språknivå eller finns andra rådande indelningar av grupper/klasser? (Hur ser exempelvis det eventuella samarbetet ut med de övriga IM-programmen, de nationella programmen och Vux/SFI?)
  3. Hur planerar ni att organisera SPRINT-eleverna till höstterminen -17?
  4. Ge exempel på en reell utmaning som ni har stått inför men som ni efter insatta åtgärder har lyckats lösa framgångsrikt! (Det kan vara en större organisationsförändring till ett enskilt elevärende.)
   
  Visionärt:
  5. Det förs diskussioner nationellt om en tänkbar ny skolform gällande nyanlända. Om ni fick tänka fritt och progressivt – bortom rådande lagar och regelverk – hur skulle en framgångsrik organisering av utbildningen för nyanlända kunna se ut enligt din mening?
  6. Vad är det som hindrar er idag från att kunna organisera målgruppen/arbetet enligt er vision? (Lista gärna de åtgärder som skulle behövas sättas in för att er vision skulle kunna bli en realitet!)
 • Återkoppling från grupperna
 • Mötet avslutas

Senast uppdaterad: 2017-04-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund