Mötesdokument
Introduktionsprogramsgruppen 2017-09-29

Punkter på dagordningen;

 • Välkommen och allmän information
 • Information om Future Skills 2017 och om delområdet Mötesplatser inom projektet FSGR (Fullfölja studier GR)
 • Gruppdiskussioner om samarbetet mellan skola och arbetsliv Här följer stödfrågor som ni fördelaktigt kan utgå ifrån:
  ▪ På vilka sätt jobbar ni med introduktion till arbetsmarknaden för eleverna idag?
  ▪ Vilka parter samarbetar ni med när det gäller elevernas kommande etablering på arbetsmarknaden? (Det kan gälla såväl kommunala aktörer som statliga myndigheter och företag.)
  ▪ Vilka typer av mötesplatser mellan eleverna och arbetslivet vore önskvärt att genomföra?
  ▪ Hur ska sådana mötesplatser arrangeras/anpassas sett till både innehåll och utförande för att elevernas individuella förutsättningar och behov ska tas i beaktande? (Tänk på faktorer såsom könstillhörighet, etnicitet, språknivå, funktionsvariation och utbildningsbakgrund!)
 • Återkoppling från grupperna
 • Stärkt digital kompetens – kort information,
 • Gruppdiskussioner utifrån följande frågeställningar:
  ▪ Har ni en framtagen IKT-plan på skolan – vad innehåller den i så fall? Om ni inte har en samlad IKT-plan i dagsläget, hur långt har ni kommit med att tillämpa de nya ändringarna?
  ▪ Ett av syftena med ändringarna är att öka likvärdigheten och minska de digitala klyftorna. Vad är er uppfattning om elevernas digitala kompetens? Vilka elever - sett till individuella behov och förutsättningar - har särskilt behov av anpassningar för att tillgodose sig en ökad digital kompetens?
  ▪ Har ni på skolan tillräckligt med digital kompetens för att omsätta den till lärande för eleverna? Kompetensutvecklingsbehov?
 • Återkoppling från grupperna
 • Mötet avslutas

Senast uppdaterad: 2017-10-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund