Mötesdokument
Introduktionsprogramsgruppen 2017-11-30

Punkter på dagordningen;

 • Välkommen och allmän information
 • Angeredsgymnasiet berättar om sitt arbete med kartläggning på olika språk och om sitt elevhälsoarbete, Anna Hansson (chef för elevhälsan) och Sofia Magnusson (specialpedagog)
 • Innehåll och form för mötesplatser för IM-elever och arbetslivsrepresentanter (inom projektet FSGR),
  Lena Sjöstrand - GR Utbildning
 • Regiongemensamma överlämningsblanketter,
  John Nelander – GR Utbildning
 • Plan för utbildningar, individuell studieplan, gymnasieintyg och andra obligatoriska dokument
  1. Information, John Nelander – GR Utbildning
  2. Gruppdiskussioner utifrån stödfrågor som till exempel:
  ▪ Hur ser er plan för utbildningar på introduktionsprogram ut?
  ▪ Hur ofta följs den individuella studieplanen upp?
  ▪ Hur ser er mall för gymnasieintyget ut?
  ▪ Vad ingår i gymnasieintyget? Följer ni Skolverkets riktlinjer?
  ▪ Vem utfärdar det? Hur förvaras/arkiveras gymnasieintyget?
 • Återkoppling från grupperna
 • Övriga frågor
  - Prissättning för elever på introduktionsprogram
  - Nya representanter till arbetsutskottet
  - Mötestider för våren 2018
 • Mötet avslutas

Senast uppdaterad: 2017-11-27 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund