Mötesdokument
Introduktionsprogramsgruppen 2018-02-23

Punkter på dagordningen;

 • Välkommen och allmän information
 • Gruppdiskussion och återkoppling i storgrupp:
  Rätten att fullfölja en IM-utbildning efter att asylsökande elev fyllt 18? Hur gör man med en övergång till tex IMPRO?
 • Verifiering av utländska betyg. Hur ska vi rättssäkert ska ta tillvara betygen eleverna har med sig från fjärran? Andrea Toth (GR) informerar om Gymnasieantagningens arbete.
 • Återkoppling av John Nelander (GR) från UC-uppdrag om framgångsrik organisering av Språkintroduktion
 • A. Förstudie kring studiehandledning på modersmål. Diskussionsunderlag med frågor. John Nelander (GR)
  B. Rutiner för hur förmedling av individuell information förflyttas med eleven vid övergångar från gymnasieskolan till vuxenutbildning inklusive SFI samt yrkesutbildningar med språkstöd. John Nelander, (GR)
 • - Övriga frågor
  - Ny representant AU - Mötestider för våren 2018
  - Punkter till nästa möte: Önskemål om goda exempel på IA verksamheter där man verkligen individanpassar.
  - Likvärdig utbildning, åtminstone inom GR, och genomströmning. Gy11 och Skolinspektionens krav stämmer inte överens, var går GR:s minsta gemensamma nämnare?
 • Mötet avslutas

Senast uppdaterad: 2018-02-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund