Mötesdokument
Introduktionsprogramsgruppen 2018-05-18

Punkter på dagordningen;

  • Hej och välkomna - presentation.
  • Hur arbetar vi med de elever som skrivs ut från särskolan och läser på Introduktionsprogrammen? – Ta med goda exempel på verksamheter som är individanpassade. Gemensam diskussion i gruppen. 
  • Alingsås egna överlämningsblankett. Hur har de tagit fram den? Skillnad jämfört med den IM-gruppen har tagit fram.
  • Gymnasiereformen. Hur påverkar den? Hur hanterar man 23 timmar i veckan? Olika exempel på andra aktiviteter.
  • Hur dokumenterar vi utvecklingsprocessen hos elever som inte uppnår målen för ett betyg? Diskussion i storgrupp.
  • Skolors drogrutiner - policy kontra verkligenheten Ta med er skolas/kommuns drogrutiner eller beskriv dem. Diskussion i smågrupper eller storgrupp för att delge varandra erfarenheter och kunskaper.
  • Datum för hösten, Förslag på punkter till nästa möte

Senast uppdaterad: 2018-05-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund