Mötesdokument
Introduktionsprogramsgruppen 2018-09-28

Punkter på dagordningen;

  • Thomas Lidén (GR) FSGR. FSGR står för Fullfölja Studier i GR. Tanken är att eleverna ska få träffa representanter för bla. arbetsmarknaden, för att på så vis först och främst motiveras och inspireras till att studera men även få en fot in på arbetsmarknaden. I våras genomfördes en sådan dag på Lindholmen, som mottogs väldigt väl av alla medverkande.
  • Redovisning av vilka olika introduktionsprogram som finns i kommunerna.
  • Lena Sjöstrand (GR) Gymnasiedagarna och Future Skills.
  • Överåriga asylsökande Tar ni emot eller inte? Göteborg har väldigt många elever inskrivna på sina IM- hur ser det ut i de övriga kommunerna?
  • Fundera på vad vill vi använda nätverket till?
    Mycket diskussioner när LGr 11 kom. Gruppdiskussion
  • Val av ny ordförande och nya representanter i arbetsutskottet. Kommunerna ska turas med ordförandeskapet och det behövs fler till AU- bättre spridning bland kommunerna.Senast uppdaterad: 2018-09-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund