Mötesdokument
Introduktionsprogramsgruppen 2018-11-30

Punkter på dagordningen;

  • Välkomna! Kort intro och presentation.
  • Alingsås presenterar sitt arbete med övergångar mellan skolformer.
  • Nya Programinriktat val (IMV) är en het fråga. Hur ser planeringen ut i kommunerna? Hissa och dissa.
  • Juridisk likvärdighet. Elever som flyttar. Är det möjligt att enas om ett gemensamt förhållningssätt? Hur skulle vi kunna göra det? När ska elev som flyttar byta skola? Är ny kommun villig att betala för elevens fortsatta skolgång i den gamla kommunen?
  • Avslutning – info om framtidenSenast uppdaterad: 2018-11-14 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund