Mötesdokument Utbildningschefsnätverket (UC) 2020-02-28

Punkter på dagordningen:

Mötet öppnas

Strategisk kompetensförsörjning

  • Branschråd förskola och grundskola

Rapport/information/diskussion

  • Återkoppling kring ISGR

Beslut

  • Förslag till justerad beräkningsmodell för IKE inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola

Framgångsrikt utbildningssystem

  • Fördjupning inom digitaliseringsområdet

Rapport/information/diskussion (forts.)

  • Info från vuxenutbildningssamverkan
  • Slutsatser från rapporten om gymnasialt utbud

Nätverksarbete

  • Nätverksrapporter

Ventilen

Administrativa


Senast uppdaterad: 2020-02-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund