Mötesdokument  Tillsynsgruppen 2020-09-08

Punkter på dagordningen; 

  1. Närvaro av våldsbejakande religiös extremism i skolmiljöer
  2. Information kring Göteborgs stads process att lämna avslag kl. 14.00-14.20 på ansökan från sökande med koppling till våldsbejakande extremism
  3. Dialog gällande ägar- och ledningsprövning
  4. Aktuella tillsynsfrågor i kommunerna
  5. Dialog kring dom i Högsta förvaltningsdomstolen: Vite kan inte utdömas p.g.a. bristande kvalitetsarbete
  6. Utredningen om pedagogisk omsorg och fritidshem
  7. Ordförande för Tillsynsgruppen resten av hösten 2020 och våren 2021


Senast uppdaterad: 2020-09-07 

Tillsynsgruppen

Dokument

Kontaktperson på GR

Ann-Sofie Gillner

Ann-Sofie Gillner
031-335 50 84

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund