Mötesdokument
Introduktionsprogramsgruppen 2020-09-30

Punkter på dagordningen;

  1. Stort tapp av elever efter loven? Hur är det hos er och hur arbetar ni med det?
  2. Uppföljning av insatser Nya GymnasieLagen
  3. Organisation? - Vilka ämnen erbjuder ni eleverna på IM? Storlek på grupper? Jämföra och berätta
  4. Är det mycket på gång vad gäller kortare yrkesutbildningar, snabbare vägar ut på arbetsmarknaden?
  5. Prövning på gymnasieskola istället för att bli hänvisad till tidigare grundskola.

 


Senast uppdaterad: 2020-10-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund