Mötesdokument Nätverket för Lärande på arbetsplats 2020-12-04


Punkter på dagordningen

 1. Återkoppling från föregående möte
 2. Hur går det med implementeringen av kommande förändringar på yrkesprogrammen?
 3. Inför utbudsrapporten 2020 – Inspel från LPA-nätverket
  Har vi kapacitet att möta elevernas intresse för yrkesutbildning framöver?
 4. Läget i gymnasieskolorna med anledning av Covid 19
 5. Skolverkets aktuella insatser kring apl och särskilt fokus på stöd under pandemin
 6. Katrinelundsgymnasiet berättar om utvecklingsarbete på vård- och omsorgsprogrammet
 7. Hur är det att vara branschskola för golvläggning? Erfarenheter från Bräckegymnasiet i Göteborg
 8. Utvärdering av Gymnasiedagarna och Future Skills
 9. Övriga frågor


Senast uppdaterad: 2021-02-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund