Nyheter från GR Utbildning https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning.4.af2f9e312b80f12b148000833.html Senaste nytt från Göteborgsregionens kommunalförbund, GR sv Göteborgsregionens kommunalförbund SiteVision 4.5.3.2 Tue, 14 May 2019 11:44:07 +0200 Så öppnar Lerums gymnasium upp utbildningsorganisationen för alla elever Lerums Gymnasium är en av skolorna som deltar i Yrk In genom Göteborgsregionen (GR). Yrk In är ett nationellt projekt som ägs av SKL och finansieras av svenska ESF-rådet. Skolans medverkan sker i ett delprojekt som pågår under ett års tid – här berättar Lerums lokala delprojektledare, yrkeslärare och elever om deras arbete inom projektet! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/saoppnarlerumsgymnasiumupputbildningsorganisationenforallaelever.5.26a94bbf16ab550f7a6138b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/saoppnarlerumsgymnasiumupputbildningsorganisationenforallaelever.5.26a94bbf16ab550f7a6138b.html Mon, 06 May 2019 15:33:01 +0200 GR deltar med två seminarier på Skolriksdag 2019 På Skolriksdag träffas skolpolitiker och ledande tjänstepersoner från hela Sverige för att lyfta fram lärande exempel, diskutera viktiga frågor och hämta inspiration och kunskap från varandra. Ett fokusområde är kompetensförsörjning och självklart finns GR på plats för att diskutera och dela med oss av vårt arbete i frågan! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grdeltarmedtvaseminarierpaskolriksdag2019.5.7dd9ac5716a848d5add977cf.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grdeltarmedtvaseminarierpaskolriksdag2019.5.7dd9ac5716a848d5add977cf.html Mon, 29 Apr 2019 07:44:57 +0200 Hej där, du som vill bli chef, är ny som chef eller vill arbeta som skolledare! Funderar du på att ta nästa steg i karriären eller är du ny som chef? På GR erbjuder vi flera olika utbildningsinsatser som ger kunskap om vad det innebär att vara chef och hur du bäst kan axla en chefsroll och det ansvar det innebär. Nu är bokningen öppen till höstens kurser! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/hejdardusomvillblichefarnysomchefellervillarbetasomskolledare.5.fa9f15916a5221c7a56f4a9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/hejdardusomvillblichefarnysomchefellervillarbetasomskolledare.5.fa9f15916a5221c7a56f4a9.html Fri, 26 Apr 2019 13:33:58 +0200 Nio av tio elever anser sig kunna nå kunskapskraven i skolan om de försöker Årets resultat av den regiongemensamma enkäten är här. Under fem veckor i februari-mars svarade 35 000 elever på 360 skolor i nästan 1400 klasser på den regiongemensamma elevenkäten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nioavtioeleveransersigkunnanakunskapskraveniskolanomdeforsoker.5.fa9f15916a5221c7a5812e8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nioavtioeleveransersigkunnanakunskapskraveniskolanomdeforsoker.5.fa9f15916a5221c7a5812e8.html Wed, 17 Apr 2019 08:33:34 +0200 Tips på samverkan mellan skola och arbetsliv som kan bidra till ökad motivation i skolan I en konferenslokal vid Lindholmen Science Park samlade nyligen Näringslivsarenan och Göteborgsregionen (GR) ett 60-tal pedagoger, studie- och yrkesvägledare och skolledare på den årliga Dialogkonferensen. Under en heldag diskuterade skola och arbetsliv tillsammans hur en starkare koppling till arbetslivet kan bidra till en ökad motivation i skolan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tipspasamverkanmellanskolaocharbetslivsomkanbidratillokadmotivationiskolan.5.1c067e3a16a17fa1e5fe826f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tipspasamverkanmellanskolaocharbetslivsomkanbidratillokadmotivationiskolan.5.1c067e3a16a17fa1e5fe826f.html Tue, 16 Apr 2019 12:19:30 +0200 Hållbar samhällsplanering i klassrummet Vilka tankar har dagens unga om framtidens transporter? Den 12e april 2019 bjöd nätverket LärSUD in till en träff för att följa en niondeklass i en workshop där de agerade samhällsplanerare för hållbart resande i regionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/hallbarsamhallsplaneringiklassrummet.5.2464724016a256d71831b91.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/hallbarsamhallsplaneringiklassrummet.5.2464724016a256d71831b91.html Mon, 15 Apr 2019 08:33:50 +0200 Så utvecklar Montessoriskolan Älvkullen sitt arbete kring prao I juli 2018 blev prao obligatoriskt i grundskolan och många skolor upplevde ett behov av att uppdatera och utveckla sin praoverksamhet. Montessoriskolan Älvkullen i Kungälv nappade på erbjudandet att få processtöd genom projektet Framtidsrustad region, där skolan nu handleds i utvecklingsarbetet utifrån deras behov. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/sautvecklarmontessoriskolanalvkullensittarbetekringprao.5.1c067e3a16a17fa1e5f8aa10.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/sautvecklarmontessoriskolanalvkullensittarbetekringprao.5.1c067e3a16a17fa1e5f8aa10.html Tue, 09 Apr 2019 15:27:52 +0200 Preliminärantagningen 9 april 2019 Preliminärantagningen är klar och presenteras för sökande elever på webbplatsen för gymnasievalet indra2.se. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/preliminarantagningen9april2019.5.1f588d1216a017a7ee1e146.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/preliminarantagningen9april2019.5.1f588d1216a017a7ee1e146.html Mon, 08 Apr 2019 17:04:54 +0200 Årets säsong av miljöpraktik avslutad! Miljöpraktik går ut på att elever genom prao på olika arbetsplatser får möjlighet att lyfta frågor om miljö och ett hållbart samhälle. Under v. 8–13 gick ca 150 elever i årskurs 8 och 9 ut på Miljöpraktik hos över 30 olika arbetsplatser. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/aretssasongavmiljopraktikavslutad.5.7191954b169f3e5508a9a0fd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/aretssasongavmiljopraktikavslutad.5.7191954b169f3e5508a9a0fd.html Thu, 04 Apr 2019 11:09:00 +0200 Pressinbjudan: Presentation av preliminärantagningen till gymnasieskolorna inom Göteborgsregionen 2019 På tisdag 9 april får över 11 800 elever i Göteborgsregionen besked om var de har blivit preliminärt antagna till gymnasiet. Det sker först efter att den politiska styrgruppen för utbildningsfrågor i Göteborgsregionen (GR) har tagit beslut om preliminärantagningen. Beslutet tas på Utbildningsgruppens sammanträde under förmiddagen samma dag. Efter mötet bjuder Utbildningsgruppen in till pressträff. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pressinbjudanpresentationavpreliminarantagningentillgymnasieskolornainomgoteborgsregionen2019.5.7191954b169f3e5508a95055.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pressinbjudanpresentationavpreliminarantagningentillgymnasieskolornainomgoteborgsregionen2019.5.7191954b169f3e5508a95055.html Wed, 03 Apr 2019 10:27:32 +0200 Vård vid livets slut – och att mötas i våra olikheter Ökad kunskap och förståelse för kulturens och religionens betydelse i den palliativa vården stod i fokus när Göteborgsregionen, inom ramen för projektet InVäst, bjöd in till mötesplats den 12 mars. Inbjudna för dagen var medarbetare och chefer inom kommunens vård och omsorg för äldre och dagen bjöd på föreläsningar, samtal och erfarenhetsutbyte. Ca 60 personer deltog under mötesplatsen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/vardvidlivetsslutochattmotasivaraolikheter.5.633fac6d169cfff1f8af0218.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/vardvidlivetsslutochattmotasivaraolikheter.5.633fac6d169cfff1f8af0218.html Tue, 26 Mar 2019 10:59:13 +0100 Välkommen på Frukostmingel om Kompetensförsörjning inom Teknik- och industribranschen Diskuterar ni kompetensförsörjning på era möten någon gång? Behöver ni rekrytera och sätta fokus på kompetensfrågan? Vad kan ni som företag göra på egen hand och vad kan ni göra tillsammans? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/valkommenpafrukostmingelomkompetensforsorjninginomteknikochindustribranschen.5.5de7a22d169ac73134ce7207.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/valkommenpafrukostmingelomkompetensforsorjninginomteknikochindustribranschen.5.5de7a22d169ac73134ce7207.html Mon, 25 Mar 2019 10:05:52 +0100 Nu är utställarplatserna fullbokade på årets Läromedelsmässa Göteborgsregionens Läromedelsmässa, som är en av Sveriges största mässor kring digitala, analoga och taktila läromedel, är nu fulltecknad på utställarsidan. –Det är jättekul att så många läromedelsproducenter vill vara med och ställa ut, säger Katarina Kjellqvist som är projektledare för Läromedelsmässan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nuarutstallarplatsernafullbokadepaaretslaromedelsmassa.5.5de7a22d169ac73134c87c31.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nuarutstallarplatsernafullbokadepaaretslaromedelsmassa.5.5de7a22d169ac73134c87c31.html Wed, 20 Mar 2019 12:03:08 +0100 Välkommen på frukostseminarium om prao! Vilka är vinsterna med prao och hur kan ni effektivisera prao-verksamheten? Vem har ansvaret kring prao för arbetslivet och skolan? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/valkommenpafrukostseminariumomprao.5.7f7de27b16996f3eaf0436df.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/valkommenpafrukostseminariumomprao.5.7f7de27b16996f3eaf0436df.html Tue, 19 Mar 2019 09:47:00 +0100 Välkommen till projektet InVästs slutkonferens – för dig som arbetar med sfi Det ESF-finansierade projektet InVäst – Integration Västsverige – har pågått sedan 2016 i syfte att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Nu är det dags att summera resultat och lärdomar från projektet. Likaså vill vi blicka framåt: hur tar vi erfarenheterna vidare? Varmt välkommen till InVästs slutkonferens! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/valkommentillprojektetinvastsslutkonferensfordigsomarbetarmedsfi.5.1cb19d081697a0de2a616857.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/valkommentillprojektetinvastsslutkonferensfordigsomarbetarmedsfi.5.1cb19d081697a0de2a616857.html Fri, 15 Mar 2019 07:00:04 +0100 Idag öppnar monterbokningen för Gymnasiedagarna och Future Skills Den 8–10 oktober är det dags för Gymnasiedagarna och Future Skills – regionens största strategiska och operativa mötesplats om kompetensförsörjning och framtidsfokus. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/idagoppnarmonterbokningenforgymnasiedagarnaochfutureskills.5.1cb19d081697a0de2a63119f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/idagoppnarmonterbokningenforgymnasiedagarnaochfutureskills.5.1cb19d081697a0de2a63119f.html Tue, 12 Mar 2019 10:12:32 +0100 Välkommen på konferens om framtidens studie- och yrkesvägledning! I januari överlämnade utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning sitt betänkande Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle. Under dagen fokuserar vi på vad planen kan innebära och presenterar konkreta verktyg för utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/valkommenpakonferensomframtidensstudieochyrkesvagledning.5.7e19d1641695601750268516.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/valkommenpakonferensomframtidensstudieochyrkesvagledning.5.7e19d1641695601750268516.html Fri, 08 Mar 2019 08:00:02 +0100 GR och Skolverket i framgångsrikt uppdrag mot studieavbrott Skolverket har i ett särskilt uppdrag erbjudit gymnasieskolor stöd i arbetet med att förebygga avhopp. GR har varit en av Skolverkets samverkanspartners i arbetet, som enligt en utvärdering nu har gett resultat. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grochskolverketiframgangsriktuppdragmotstudieavbrott.5.7e19d16416956017502108d8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grochskolverketiframgangsriktuppdragmotstudieavbrott.5.7e19d16416956017502108d8.html Thu, 07 Mar 2019 14:19:30 +0100 Unik rapport om utbildningsutbudet inom GR För första gången är det möjligt att presentera det samlade utbudet inom gymnasieskolans program och vuxenutbildningens yrkesutbildningar inom GR. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/unikrapportomutbildningsutbudetinomgr.5.7e19d16416956017502cae6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/unikrapportomutbildningsutbudetinomgr.5.7e19d16416956017502cae6.html Mon, 04 Mar 2019 16:16:57 +0100 Information om Teknikprogrammets fjärde år Ansökan till teknikprogrammets 4:e år är öppen mellan den 13 mars och 9 maj. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/informationomteknikprogrammetsfjardear.5.4df24353169406658ce98976.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/informationomteknikprogrammetsfjardear.5.4df24353169406658ce98976.html Fri, 22 Feb 2019 09:00:02 +0100 Årets omgång av Miljöpraktik är igång! Miljöpraktik går ut på att elever genom praktik på olika arbetsplatser får möjlighet att lyfta frågor om miljö och ett hållbart samhälle. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/aretsomgangavmiljopraktikarigang.5.625cec2c1690dea702e2f43a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/aretsomgangavmiljopraktikarigang.5.625cec2c1690dea702e2f43a.html Wed, 20 Feb 2019 10:34:05 +0100 Göteborgsregionen Utbildnings verksamhet 2018 sammanfattat på 6 minuter 2018 var som vanligt ett händelserikt år på Göteborgsregionens avdelning Utbildning! Nu kan du återuppleva höjdpunkterna i filmformat i GR Utbildnings Verksamhetsberättelse 2018. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/goteborgsregionenutbildningsverksamhet2018sammanfattatpa6minuter.5.53ec8608169067fe3d23fcdb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/goteborgsregionenutbildningsverksamhet2018sammanfattatpa6minuter.5.53ec8608169067fe3d23fcdb.html Wed, 13 Feb 2019 07:00:06 +0100 Fler filmer för ökad filmkunnighet Drygt 100 nya filmer har under början på året köpts in till Göteborgsregionen film- och medietjänst för skolan. Nyheter inom bland annat religions-, samhällskunskap och teknik samsas här med tematiska filmer, utblickar mot omvärlden, filmklassiker och tecknade filmer för de yngsta. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/flerfilmerforokadfilmkunnighet.5.1d3e7122168d46751179b869.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/flerfilmerforokadfilmkunnighet.5.1d3e7122168d46751179b869.html Mon, 11 Feb 2019 07:00:06 +0100 Information om gymnasievalet 2019 Mellan 10 december 2018 och sista ansökningsdag 1 februari 2019 har totalt 10 876 GR-elever gjort sina gymnasieval till Göteborgsregionens 26 kommunala och 47 fristående gymnasieskolor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/informationomgymnasievalet2019.5.39459ad6168c5cfdce37708d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/informationomgymnasievalet2019.5.39459ad6168c5cfdce37708d.html Sat, 09 Feb 2019 08:46:00 +0100 De hetaste yrkena i Västra Götaland I fredags bjöd Arbetsförmedlingen och Göteborgsregionen (GR) in till ett gemensamt seminarium. Deltagarna fick en inblick i Arbetsförmedlingens uppfattning av behovet på Västra Götaland läns arbetsmarknad och fick även lyssna till Svensk Handel och GR. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dehetasteyrkenaivastragotaland.5.1d3e7122168d46751177926c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dehetasteyrkenaivastragotaland.5.1d3e7122168d46751177926c.html Thu, 07 Feb 2019 11:55:02 +0100 Projektverkstad i nätverket Lär-SUD Den 4 februari bjöd nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) in till en träff med temat projektverkstad. Under träffen fick deltagarna tips och råd i hur man kan göra en idé till ett projekt, genom inspiration och konkreta exempel. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/projektverkstadinatverketlarsud.5.46f3071e168b0306a93e2c0c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/projektverkstadinatverketlarsud.5.46f3071e168b0306a93e2c0c.html Wed, 06 Feb 2019 13:32:00 +0100 Nytt system för läromedelsbeställningar Den 15 oktober 2018 lanserades ett helt nytt och modernare system för läromedelsbeställningar. Det har utvecklats för att underlätta alla delar i sök- och beställningsproceduren, däribland med bättre möjligheter att följa och få överblick över både aktuella och tidigare beställningar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyttsystemforlaromedelsbestallningar.5.50e74ed1168e250ec554bb19.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyttsystemforlaromedelsbestallningar.5.50e74ed1168e250ec554bb19.html Tue, 05 Feb 2019 12:34:11 +0100 Ny rapport sätter fokus på mångfald i arbetet med ensamkommande barn och unga Den nyligen publicerade rapporten "Mångfald i arbetet med ensamkommande barn & unga" belyser hur personal i olika kommunala verksamheter uppmärksammar ensamkommande barn och unga utifrån ett mångfaldsperspektiv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyrapportsatterfokuspamangfaldiarbetetmedensamkommandebarnochunga.5.46f3071e168b0306a93e5323.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyrapportsatterfokuspamangfaldiarbetetmedensamkommandebarnochunga.5.46f3071e168b0306a93e5323.html Mon, 04 Feb 2019 09:23:23 +0100 Samverkansfrukost med fokus på yrkeslärare inom besöksnäringen Göteborgsregionen (GR), Visita och yrkeslärarprogrammen på Göteborgs Universitet anordnar idag en samverkansfrukost med fokus på yrkeslärare inom besöksnäringen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/samverkansfrukostmedfokuspayrkeslarareinombesoksnaringen.5.2b33e777168a1c31b8513636.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/samverkansfrukostmedfokuspayrkeslarareinombesoksnaringen.5.2b33e777168a1c31b8513636.html Wed, 30 Jan 2019 15:21:49 +0100 På vuxenutbildningen i Partille kommun utvecklas sfi-undervisningen genom kollegialt lärande Skolan deltar i det ESF-finansierade projektet InVäst, som ägs av Göteborgsregionen och syftar till att utveckla kvaliteteten inom sfi-verksamheter samt att stärka organisationers kompetens med att ta emot nyanlända. Här berättar skolans rektor och lärare från studieväg 2 om deras arbete inom projektet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pavuxenutbildningenipartillekommunutvecklassfiundervisningengenomkollegialtlarande.5.a4956e31689ab59e1949be0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pavuxenutbildningenipartillekommunutvecklassfiundervisningengenomkollegialtlarande.5.a4956e31689ab59e1949be0.html Fri, 25 Jan 2019 07:43:00 +0100 Göteborgsregionens kompetensråd inom besöksnäringen Idag sker årets första träff för deltagarna i Göteborgsregionens kompetensråd inom besöksnäringen. Temat för mötet är att genom en workshop gemensamt ta fram 2019 års prioriterade områden. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/goteborgsregionenskompetensradinombesoksnaringen.5.5fbeca321688c8e88206ff4c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/goteborgsregionenskompetensradinombesoksnaringen.5.5fbeca321688c8e88206ff4c.html Thu, 24 Jan 2019 10:45:19 +0100 Göteborgsregionen är på plats vid Europeiska Kommissionens "Forum on the Future of Learning" i Bryssel Idag, den 24 januari, arrangerar Europeiska Kommissionen Forum on the Future of Learning . Evenemanget kommer att ge möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan aktörer från utbildningsområdet, aktörer som arbetar med barn och unga samt politiker. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/goteborgsregionenarpaplatsvideuropeiskakommissionensforumonthefutureoflearningibryssel.5.4bd8e5751687db64dd9a9ec.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/goteborgsregionenarpaplatsvideuropeiskakommissionensforumonthefutureoflearningibryssel.5.4bd8e5751687db64dd9a9ec.html Tue, 22 Jan 2019 10:49:51 +0100 Kompetensutveckling kring entreprenörskap i skolan Västsvenska Gymnasiet och Aniaragymnasiet har i samverkan med Göteborgsregionen blivit beviljade medel ifrån Skolverket för att bedriva kompetensutveckling för skolans personal under våren 2019. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kompetensutvecklingkringentreprenorskapiskolan.5.13554ae716869372078c5717.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kompetensutvecklingkringentreprenorskapiskolan.5.13554ae716869372078c5717.html Fri, 11 Jan 2019 06:00:02 +0100 Till dig med Sveriges viktigaste jobb: Välkommen till årets Läromedelsmässa den 7-8 maj! På mässan lär du dig mer om vad som är på gång i Göteborgsregionens arbete kopplat till spel och lärande, skolans digitalisering, film och media, läromedelshantering, spännande framtidsperspektiv och pedagogik. Att besöka mässan är givetvis kostnadsfritt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tilldigmedsverigesviktigastejobbvalkommentillaretslaromedelsmassaden78maj.5.31a12c67168202dd0d1dcdc0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tilldigmedsverigesviktigastejobbvalkommentillaretslaromedelsmassaden78maj.5.31a12c67168202dd0d1dcdc0.html Tue, 18 Dec 2018 13:02:29 +0100 27 000 vårdnadshavare i Göteborgsregionen har tyckt till om hur förskolan svarar mot läroplanen Den gemensamma undersökningen genomförs för tredje året i rad och vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskola och pedagogisk omsorg. Under fem veckor i oktober till november 2018 svarade 27 184 vårdnadshavare på enkäten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/27000vardnadshavareigoteborgsregionenhartyckttillomhurforskolansvararmotlaroplanen.5.4fd4937d167b3f61278975e8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/27000vardnadshavareigoteborgsregionenhartyckttillomhurforskolansvararmotlaroplanen.5.4fd4937d167b3f61278975e8.html Tue, 18 Dec 2018 10:10:28 +0100 Studiebesök i samverkan med företag från Näringslivsarenan I dag går det sista av en rad studiebesök av stapeln. Under november och december månad har elever i årskurs 8 och 9 haft möjlighet att klassvis anmäla sig till studiebesök arrangerade av ett antal av företagen i Näringslivsarenan i samverkan med Göteborgsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/studiebesokisamverkanmedforetagfrannaringslivsarenan.5.17b4c5f9167a1b7071c143db.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/studiebesokisamverkanmedforetagfrannaringslivsarenan.5.17b4c5f9167a1b7071c143db.html Mon, 17 Dec 2018 15:09:29 +0100 Välkommen på frukostseminarium kring jobbmöjligheter i Västra Götalands län Vi vill att ni ska kunna stötta era elever i deras studie- och yrkesval. Därför bjuder Göteborgsregionen tillsammans med Arbetsförmedlingen den 8 februari 2019 in skolledare, pedagoger och studie- och yrkesvägledare till ett seminarium om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/valkommenpafrukostseminariumkringjobbmojligheterivastragotalandslan.5.4fd4937d167b3f6127890f0f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/valkommenpafrukostseminariumkringjobbmojligheterivastragotalandslan.5.4fd4937d167b3f6127890f0f.html Tue, 11 Dec 2018 17:15:48 +0100 Gymnasievalet 2019 Den 10 december öppnade elevinloggningen och gymnasievalet på ansökningswebben www.indra2.se https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasievalet2019.5.52485f151678ff80859f03e3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasievalet2019.5.52485f151678ff80859f03e3.html Thu, 06 Dec 2018 10:39:36 +0100 Tematräff i samverkan med Specialpedagogiska Skolmyndigheten Idag arrangerar Göteborgsregionen en tematräff i Jönköping i samverkan med Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Deltagarna får under tematräffen information och inspiration kring utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet med studie- och yrkesvägledning, med inriktning mot elever i behov av extra anpassning och särskilt stöd. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tematraffisamverkanmedspecialpedagogiskaskolmyndigheten.5.1c86b9871678160833a1003a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tematraffisamverkanmedspecialpedagogiskaskolmyndigheten.5.1c86b9871678160833a1003a.html Tue, 04 Dec 2018 15:29:51 +0100 5 tips för arbetsplatser som ska ta emot en praoelev Att ta emot en praoelev är både en möjlighet att lära känna framtidens arbetskraft och att framtidsrusta dagens elever inför kommande studie- och yrkesval. Här listar vi några tips och fördelar för dig som ska ta emot en praoelev! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/5tipsforarbetsplatsersomskataemotenpraoelev.5.4173b5901676e6e67f7bb689.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/5tipsforarbetsplatsersomskataemotenpraoelev.5.4173b5901676e6e67f7bb689.html Fri, 30 Nov 2018 07:00:01 +0100 Göteborgsregionens Kompetensråd inom Besöksnäringen Idag arrangerar Visita Västra och Göteborgsregionen (GR) årets sista träff för Göteborgsregionens Kompetensråd inom Besöksnäringen. Värd för dagens möte är Liseberg och temat för förmiddagen är hållbarhet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/goteborgsregionenskompetensradinombesoksnaringen.5.1728044d16756c0d59135131.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/goteborgsregionenskompetensradinombesoksnaringen.5.1728044d16756c0d59135131.html Wed, 28 Nov 2018 09:01:16 +0100 ”Alla ska gå i mål med en godkänd gymnasieexamen” På LBS Kreativa Gymnasiet lägger man just nu in en extra växel för att få elever med låg närvaro att återvända till skolan. Skolan ingår i projektet Fullfölja studier GR (FSGR) som syftar till att motverka studieavbrott genom individanpassade insatser och på så vis få fler att ta sin gymnasieexamen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/allaskagaimalmedengodkandgymnasieexamen.5.d56fc5167485260d4e23a1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/allaskagaimalmedengodkandgymnasieexamen.5.d56fc5167485260d4e23a1.html Tue, 27 Nov 2018 14:57:13 +0100 Nu är Industrinatten igång! Idag går startskotten för Industrinatten i Göteborgsregionen, som i veckan genomförs i Stenungssund, Alingsås och Göteborg. Industrinatten är en mötesplats där industriföretag öppnar sina dörrar för skolungdomar, i syfte att öppna upp deras ögon för jobb, karriär och framtid inom industrin. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nuarindustrinattenigang.5.d56fc5167485260d4dc73c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nuarindustrinattenigang.5.d56fc5167485260d4dc73c.html Mon, 26 Nov 2018 08:34:50 +0100 Göteborgsregionens utbud av introduktionsprogrammet Programinriktat val Nu kan gymnasieskolorna börja lägga in sitt planerade utbud av Programinriktat val (IMV) inför gymnasievalet 2019. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/goteborgsregionensutbudavintroduktionsprogrammetprograminriktatval.5.d56fc5167485260d46fe57.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/goteborgsregionensutbudavintroduktionsprogrammetprograminriktatval.5.d56fc5167485260d46fe57.html Thu, 22 Nov 2018 12:32:26 +0100 Nu är alla uppstartskonferenser för GR SAMSYV genomförda! I förra veckan hölls den tredje och sista uppstartskonferensen inom det ESF-finansierade projektet GR SAMSYV – allas ansvar, den här gången för personal från Partille kommun. Partille är en av tre pilotkommuner som deltar i projektet, vars syfte är att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nuarallauppstartskonferenserforgrsamsyvgenomforda.5.179a27d516732c0e13347339.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nuarallauppstartskonferenserforgrsamsyvgenomforda.5.179a27d516732c0e13347339.html Wed, 21 Nov 2018 07:31:42 +0100 Planering inför prao är A och O för skolan – 5 tips från Göteborgsregionen! Prao i grundskolan är en fantastisk möjlighet för eleverna att börja tänka och reflektera kring vad man vill arbeta med/utbilda sig till – och vägen dit. Genom att planera praotiden för eleverna blir den både mer kvalitativ och meningsfull. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/planeringinforpraoaraochoforskolan5tipsfrangoteborgsregionen.5.ca2d1f116724317d0eddb7f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/planeringinforpraoaraochoforskolan5tipsfrangoteborgsregionen.5.ca2d1f116724317d0eddb7f.html Tue, 20 Nov 2018 12:36:23 +0100 ”Framförallt känner de att de har blivit lyssnade på efter ett demokratitorg” I över tio år har GR anordnat demokratitorg i skolor och kommuner. Tusentals elever har haft möjlighet att berätta för politiker vad som är viktigt för dem och att komma med förslag på förändringar och förbättringar kring olika områden i samhället. Vi har träffat Rasmus Jonsson, projektledare för demokratitorg, för att få veta mer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framforalltkannerdeattdeharblivitlyssnadepaefterettdemokratitorg.5.ca2d1f116724317d0ed450f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framforalltkannerdeattdeharblivitlyssnadepaefterettdemokratitorg.5.ca2d1f116724317d0ed450f.html Thu, 15 Nov 2018 16:01:15 +0100 Skolverkets generaldirektör besökte Göteborgsregionens nätverk för utbildningschefer Utbildningschefsnätverket i Göteborgsregionen fick vid sitt senaste möte besök av Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Besöket var ett resultat av Utbildningschefernas initiativ att bjuda in generaldirektören i syfte att ta del av hans perspektiv på skolutveckling samt ge sina synpunkter på frågorna. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/skolverketsgeneraldirektorbesoktegoteborgsregionensnatverkforutbildningschefer.5.63208497167153a8c2a21c9b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/skolverketsgeneraldirektorbesoktegoteborgsregionensnatverkforutbildningschefer.5.63208497167153a8c2a21c9b.html Wed, 14 Nov 2018 15:09:25 +0100 Stort intresse för försöksverksamhet kring praktiknära forskning Göteborgsregionen deltar, i samverkan med Göteborgs universitet och Göteborgs Stad, i arbetet med att bedriva en försöksverksamhet kring praktiknära forskning. Inom ramen för det arbetet öppnade i oktober en första utlysning av medel för forskningsprojekt och intresset har varit högre än väntat. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/stortintresseforforsoksverksamhetkringpraktiknaraforskning.5.2ae068e516712240b4f38fb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/stortintresseforforsoksverksamhetkringpraktiknaraforskning.5.2ae068e516712240b4f38fb.html Tue, 13 Nov 2018 18:24:03 +0100 ”Det finns så många vinnare med obligatorisk prao” Sedan den 1 juli i år är prao obligatoriskt för elever i årskurs 8 och/eller 9 i sammanlagt två veckor. Vi har träffat Göteborgsregionens Johanna Redelius som berättar mer om de positiva effekterna av prao och vilket stöd GR kan ge. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/detfinnssamangavinnaremedobligatoriskprao.5.13726bb6166fffc7925e4a14.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/detfinnssamangavinnaremedobligatoriskprao.5.13726bb6166fffc7925e4a14.html Thu, 08 Nov 2018 15:23:02 +0100 Dags igen för Demokratitorg i Lerum Idag anordnade Göteborgsregionen och Lerums kommun åter igen ett Demokratitorg på Lerums gymnasium. Under en förmiddag samtalade elever från Lerums gymnasium med kommunpolitiker kring sex på förhand uppsatta teman som kommunen arbetar med. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dagsigenfordemokratitorgilerum.5.11893fd9166ea034b82538a1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dagsigenfordemokratitorgilerum.5.11893fd9166ea034b82538a1.html Wed, 07 Nov 2018 13:32:00 +0100 Nu är Yrk In i Göteborgsregionen igång med fyra delprojekt Det ESF-finansierade projektet Yrk In, som fortsätter i spåren efter Plug In, ska stärka och bredda yrkesutbildningen i regionen. Projektet ägs av SKL och fyra regioner deltar med 12 delprojekt. I Göteborgsregionen deltar skolor och kommuner genom ettåriga delprojekt, och den här terminen har fyra delprojekt kommit igång! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nuaryrkinigoteborgsregionenigangmedfyradelprojekt.5.11893fd9166ea034b8237d0b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nuaryrkinigoteborgsregionenigangmedfyradelprojekt.5.11893fd9166ea034b8237d0b.html Tue, 06 Nov 2018 15:32:44 +0100 Besökarna på Symposium 2018 fick lära sig mer om kollegialt lärande och InVäst Var tredje år äger den nationella konferensen Symposium rum. När Symposium 2018 gick av stapeln i mitten av oktober var Jenny Hostetter från GR inbjuden för att hålla en presentation om hur arbetet med kollegialt lärande ser ut inom projektet InVäst. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/besokarnapasymposium2018ficklarasigmeromkollegialtlarandeochinvast.5.380ea4d8166dbabc8f5e9b07.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/besokarnapasymposium2018ficklarasigmeromkollegialtlarandeochinvast.5.380ea4d8166dbabc8f5e9b07.html Mon, 05 Nov 2018 11:31:46 +0100 Heldag på temat digitalisering I förra veckan genomfördes en fortbildningsdag för lärare inom Teknikcollege Göteborgsregionen med fokus på digital teknik. Evenemanget genomfördes i samarbete mellan Teknikcollege Göteborgsregionen, Göteborg Energi och den Göteborgsbaserade tankesmedjan Sustainability Circle. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/heldagpatematdigitalisering.5.380ea4d8166dbabc8f5836de.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/heldagpatematdigitalisering.5.380ea4d8166dbabc8f5836de.html Tue, 30 Oct 2018 15:50:09 +0100 Webbsidan DittVal2019 sprider kunskap om Europaparlamentsvalet hos unga Målsättningen med webbsidan är att öka valdeltagandet bland unga till skolvalet, samt förstagångsväljare, och att informera om de viktiga politiska frågor som Europaparlamentet är med och beslutar om. Som ett stöd har även en lärarhandledning tagits fram av Göteborgsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/webbsidandittval2019spriderkunskapomeuropaparlamentsvalethosunga.5.363bb174166b7457e44e71b9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/webbsidandittval2019spriderkunskapomeuropaparlamentsvalethosunga.5.363bb174166b7457e44e71b9.html Fri, 26 Oct 2018 15:25:36 +0200 InVäst lyfts fram av EU-kommissionen Den 16 oktober släppte Europeiska kommissionen volym två av Education and Training Monitor, en årlig utbildningsöversikt om utbildningssystemen i Europa. I den nya upplagan lyfts InVäst fram som ett exempel på hur integrationen av nyanlända förbättras. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/invastlyftsframaveukommissionen.5.6b2d83f0166a8dca2b080da3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/invastlyftsframaveukommissionen.5.6b2d83f0166a8dca2b080da3.html Tue, 23 Oct 2018 09:03:13 +0200 Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram 2018 och 2019 Nu går Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram anno 2018 in i sitt slutskede. Nästan 60 deltagande gymnasie- och grundskolor arbetar för fullt med att stärka elevernas kunskaper och kunnande om EU och den europeiska parlamentariska demokratin. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/europaparlamentetsambassadorsskoleprogram2018och2019.5.4a05b21e166933edbc0d619f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/europaparlamentetsambassadorsskoleprogram2018och2019.5.4a05b21e166933edbc0d619f.html Mon, 22 Oct 2018 12:15:47 +0200 Välkommen att anmäla din klass till Industrinatten 2018 Välkommen till Industrinatten i din kommun i Göteborgsregionen; Stenungsund (Orust), Alingsås eller Göteborg! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/valkommenattanmaladinklasstillindustrinatten2018.5.46159c9b1664b41e1ae8f9da.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/valkommenattanmaladinklasstillindustrinatten2018.5.46159c9b1664b41e1ae8f9da.html Fri, 19 Oct 2018 09:21:06 +0200 Skarpa uppdrag för elever under Gymnasiedagarna och Future Skills På årets mässa var det inte bara eleverna i grundskolan som gavs möjlighet att tänka på framtiden. Kopplat till mässan fick nämligen gymnasielever från fyra olika program uppleva vad det framtida yrkeslivet kan föra med sig genom att utföra skarpa ”case” kopplade till sina utbildningar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/skarpauppdragforeleverundergymnasiedagarnaochfutureskills.5.5483117516684d0477c14545.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/skarpauppdragforeleverundergymnasiedagarnaochfutureskills.5.5483117516684d0477c14545.html Thu, 18 Oct 2018 12:35:42 +0200 Nu kör vi igen – välkommen till Gymnasiedagarna 4:e dagen! Göteborgsregionen (GR) strävar efter att alla som ska göra sitt gymnasieval ska ges möjlighet att göra ett välgrundat och välinformerat val. Därför anordnas det veckan efter Gymnasiedagarna och Future Skills ytterligare en dag av mässan, med fokus på dem som ska söka till gymnasiesärskolan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nukorviigenvalkommentillgymnasiedagarna4edagen.5.5483117516684d0477c1ca4e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nukorviigenvalkommentillgymnasiedagarna4edagen.5.5483117516684d0477c1ca4e.html Tue, 16 Oct 2018 10:38:08 +0200 Nationell utredning besökte Göteborgsregionen Utredningen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning (2018:01) har besökt GR i samband med att de tre storstadsregionerna Göteborgsregionen, Storstockholm och Kommunförbundet Skåne träffades i Göteborg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nationellutredningbesoktegoteborgsregionen.5.36ddd7521666f30b8b9dc496.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nationellutredningbesoktegoteborgsregionen.5.36ddd7521666f30b8b9dc496.html Thu, 11 Oct 2018 10:53:40 +0200 Idag anordnar InVäst seminarier för nyanlända på Gymnasiedagarna och Future Skills. Seminarierna handlar om arbetsmarknaden. Först ut var GRvux som berättade om yrkesutbildningar med språkstöd. Seminariet tolkades till arabiska och engelska och cirka 100 deltagare kom och lyssnade. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/idaganordnarinvastseminarierfornyanlandapagymnasiedagarnaochfutureskills.5.2b903e8716660c40fc915f82.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/idaganordnarinvastseminarierfornyanlandapagymnasiedagarnaochfutureskills.5.2b903e8716660c40fc915f82.html Thu, 11 Oct 2018 06:00:00 +0200 De vann Göteborgsregionens pris Utmärkelsen 2018 Vinnarna av Utmärkelsen 2018, Göteborgsregionens pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv, delades idag ut av SAK-rådet på Gymnasiedagarna och Future Skills stora scen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/devanngoteborgsregionensprisutmarkelsen2018.5.299c46e4166599135604d5f2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/devanngoteborgsregionensprisutmarkelsen2018.5.299c46e4166599135604d5f2.html Tue, 09 Oct 2018 06:00:02 +0200 Nu kör vi - idag öppnar Gymnasiedagarna och Future Skills! Idag slår portarna upp för Gymnasiedagarna och Future Skills. På plats finns drygt 100 gymnasieskolor och 40 branscher och företag som alla är redo att möta de 30 000 besökare som arrangören Göteborgsregionen (GR) räknar med under mässans tre dagar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nukorviidagoppnargymnasiedagarnaochfutureskills.5.46159c9b1664b41e1aea945a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nukorviidagoppnargymnasiedagarnaochfutureskills.5.46159c9b1664b41e1aea945a.html Mon, 08 Oct 2018 16:13:53 +0200 Anmälan öppen för årets Sex, unga och skolans roll Sex, unga och skolans roll är en årlig konferens som varje år fokuserar på ett tema anknutet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Årets konferens anordnas den 4/12 med temat #läradehälsa och tillsammans med Skolverket gör vi konferensen nationell och bjuder in personal från hela landet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/anmalanoppenforaretssexungaochskolansroll.5.46159c9b1664b41e1ae937e1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/anmalanoppenforaretssexungaochskolansroll.5.46159c9b1664b41e1ae937e1.html Mon, 08 Oct 2018 10:41:42 +0200 Studiebesök i samarbete med Näringslivsarenan - besök ett företag med klassen Som elever och lärare får ni genom en rad spännande besök på olika företag möjlighet att se verksamheterna på nära håll. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/studiebesokisamarbetemednaringslivsarenanbesokettforetagmedklassen.5.46159c9b1664b41e1ae7d707.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/studiebesokisamarbetemednaringslivsarenanbesokettforetagmedklassen.5.46159c9b1664b41e1ae7d707.html Mon, 08 Oct 2018 09:15:43 +0200 Antagningsåret 2019 Nu är förberedelserna inför gymnasievalet 2019 i full gång. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/antagningsaret2019.5.46159c9b1664b41e1ae7b11c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/antagningsaret2019.5.46159c9b1664b41e1ae7b11c.html Fri, 05 Oct 2018 13:18:29 +0200 Välkommen att anmäla dig till utbildningen Ny som chef – Utvecklande ledarskap (UL) Att bygga ett engagerat och framgångsrikt team är en konst. Du som chef måste bland annat kunna kommunicera betydelse, ta och ge effektiv feedback och ha förståelse för behov av olika ledarstilar. Detta är bara några av de kunskaper du tar med dig i utbildningen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/valkommenattanmaladigtillutbildningennysomchefutvecklandeledarskapul.5.14165f941663cb775ae7525f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/valkommenattanmaladigtillutbildningennysomchefutvecklandeledarskapul.5.14165f941663cb775ae7525f.html Thu, 04 Oct 2018 15:35:16 +0200 Vi pratar prao i P4! ”Den gamla klassiska praoen är obligatorisk igen sen i somras. Varför det och hur går det egentligen?” inledde radioprogrammet Eftermiddag i P4 Göteborg fredagens sändning med. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/vipratarpraoip4.5.14165f941663cb775ae25c7c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/vipratarpraoip4.5.14165f941663cb775ae25c7c.html Wed, 03 Oct 2018 10:15:21 +0200 Storstadsregionerna träffas för dialog kring utbildningsfrågor Den 3-4 oktober träffas StorSthlm, Kommunförbundet Skåne och Göteborgsregionen (GR) i syfte att utbyta erfarenheter och kunskap. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/storstadsregionernatraffasfordialogkringutbildningsfragor.5.75f6408d16635a6bcec36642.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/storstadsregionernatraffasfordialogkringutbildningsfragor.5.75f6408d16635a6bcec36642.html Mon, 01 Oct 2018 15:04:08 +0200 Vilken utbildning vill du gå i höst? Vi förlänger anmälningstiden till kurserna som äger rum måndagen den 29 oktober, vecka 44. Sista anmälningsdag är nu på måndag den 8 oktober. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/vilkenutbildningvilldugaihost.5.4b4d3b5916627679c958de2e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/vilkenutbildningvilldugaihost.5.4b4d3b5916627679c958de2e.html Tue, 18 Sep 2018 14:56:18 +0200 InVäst medverkar på Future Skills Lär dig mer om vad arbetsgivare efterfrågar, arbetsrätt i Sverige, att starta eget, skatt och om utbildningsmöjligheter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/invastmedverkarpafutureskills.5.659629e9165df3e1b3ce1569.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/invastmedverkarpafutureskills.5.659629e9165df3e1b3ce1569.html Mon, 17 Sep 2018 08:22:47 +0200 Utmärkelsen 2018: Och de nominerade är... Den 10 oktober klockan 15.00 delas Utmärkelsen ut på stora scenen under Gymnasiedagarna och Future Skills. Många ansökningar har kommit in och efter en tuff överläggning har vi nu glädjen att tillkännage de nominerade i respektive kategori. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utmarkelsen2018ochdenomineradear.5.11f3318165d0929254719c7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utmarkelsen2018ochdenomineradear.5.11f3318165d0929254719c7.html Fri, 14 Sep 2018 10:42:28 +0200 Programstart för gränsöverskridande förändringsagenter I september startar den femte omgången av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare. 14 traineer står redo att anta nya utmaningar – den här gången med extra fokus på multifunktionella fastigheter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/programstartforgransoverskridandeforandringsagenter.5.11f3318165d09292546c4e2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/programstartforgransoverskridandeforandringsagenter.5.11f3318165d09292546c4e2.html Wed, 12 Sep 2018 12:32:24 +0200 Stödmaterial för att utveckla ett normkritiskt förhållningssätt i studie- och yrkesvägledning Den digitala resursplattformen Syvonline har under 2017–2018 genomgått en rad förändringar. En av dessa är att sidan numera har ett specifikt tema kopplat till normkritik i studie- och yrkesvägledningen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/stodmaterialforattutvecklaettnormkritisktforhallningssattistudieochyrkesvagledning.5.9705873165c9738d303af57.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/stodmaterialforattutvecklaettnormkritisktforhallningssattistudieochyrkesvagledning.5.9705873165c9738d303af57.html Tue, 11 Sep 2018 11:53:00 +0200 Reservantagningen till gymnasieskolor inom GR avslutades den 31 augusti Nu är reservantagningen till Göteborgsregionens gymnasieskolor avslutad. Påfyllnaden av reserver pågick mellan den 8 augusti-31 augusti. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/reservantagningentillgymnasieskolorinomgravslutadesden31augusti.5.109120165bb2cba4fd836c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/reservantagningentillgymnasieskolorinomgravslutadesden31augusti.5.109120165bb2cba4fd836c.html Thu, 06 Sep 2018 16:14:08 +0200 Lyckat frukostseminarium om jobbmöjligheter i Västra Götaland Under morgonen den 6 september arrangerade Arbetsförmedlingen och Göteborgsregionen (GR) ett seminarium med fokus på läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/lyckatfrukostseminariumomjobbmojligheterivastragotaland.5.53afb9e7165ac8668db247b4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/lyckatfrukostseminariumomjobbmojligheterivastragotaland.5.53afb9e7165ac8668db247b4.html Mon, 03 Sep 2018 09:34:32 +0200 Undervisning i förskolan eller att skapa en vardag för elever med autism – här är höstens breda kursutbud Att undervisa i förskolan, bli en skicklig ledare i klassrummet och att förstå elever med autism. Det är bara några av de kurser som GR Utbildning erbjuder under hösten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/undervisningiforskolanellerattskapaenvardagforelevermedautismhararhostensbredakursutbud.5.65439191165975a105e76283.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/undervisningiforskolanellerattskapaenvardagforelevermedautismhararhostensbredakursutbud.5.65439191165975a105e76283.html Mon, 27 Aug 2018 08:25:28 +0200 Göteborgsregionens kompetensråd – nästa steg i GR:s arbete för en samverkan mellan skola och arbetsliv Tillsammans med flera strategiska parter som arbetar med kompetensförsörjningsfrågan i regionen har Göteborgsregionens kompetensråd bildats. Rådet ska diskutera kompetensförsörjning i regionen på en övergripande nivå, oavsett bransch, och är en formalisering av den branschspecifika samverkan som GR varit med och drivit. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/goteborgsregionenskompetensradnastastegigrsarbeteforensamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.50896525165739753223daae.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/goteborgsregionenskompetensradnastastegigrsarbeteforensamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.50896525165739753223daae.html Thu, 23 Aug 2018 15:38:25 +0200 Upplev fastighetsbranschen genom ett studiebesök på Framtidens Fastighetslabb Den 13 november 2017 slogs dörrarna upp till Framtidens Fastighetslabb. Sedan öppningen har runt 1200 elever fått en inblick i fastighetsbranschen och dess många yrkesroller, både genom berättelser i form av bilder, film, ljud och ljus och genom praktiska övningar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/upplevfastighetsbranschengenomettstudiebesokpaframtidensfastighetslabb.5.437a41a3165646f7c2a1485d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/upplevfastighetsbranschengenomettstudiebesokpaframtidensfastighetslabb.5.437a41a3165646f7c2a1485d.html Wed, 22 Aug 2018 10:54:13 +0200 Välkommen på frukostseminarium om jobbmöjligheter i Västra Götalands län! Göteborgsregionen och Arbetsförmedlingen bjuder in till ett faktaspäckat seminarium där studie- och yrkesvägledare i grundskolan har möjlighet att mingla och uppdatera sig om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/valkommenpafrukostseminariumomjobbmojligheterivastragotalandslan.5.2d0ce3851655ded79e63075e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/valkommenpafrukostseminariumomjobbmojligheterivastragotalandslan.5.2d0ce3851655ded79e63075e.html Mon, 13 Aug 2018 07:47:56 +0200 Dags att boka biljetter till Gymnasiedagarna och Future Skills 2018 I oktober är det dags igen – årets mässa inför gymnasievalet arrangeras på Svenska Mässan och nu är det dags att boka biljetter till er klass. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dagsattbokabiljettertillgymnasiedagarnaochfutureskills2018.5.67a0b22e1652b2f951a6e79c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dagsattbokabiljettertillgymnasiedagarnaochfutureskills2018.5.67a0b22e1652b2f951a6e79c.html Mon, 02 Jul 2018 08:16:55 +0200 Undervisning i förskolan eller att skapa en vardag för elever med autism – här är höstens breda kursutbud Att undervisa i förskolan, bli en skicklig ledare i klassrummet och att förstå elever med autism. Det är bara några av de kurser som GR Utbildning erbjuder under hösten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/undervisningiforskolanellerattskapaenvardagforelevermedautismhararhostensbredakursutbud.5.5c10580b1645803c42f1a54c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/undervisningiforskolanellerattskapaenvardagforelevermedautismhararhostensbredakursutbud.5.5c10580b1645803c42f1a54c.html Fri, 29 Jun 2018 07:18:10 +0200 Fyraårig satsning på kompetensutveckling i Kungälv är genomförd Kollegialt lärande som metod för professionsutveckling. Efter ett fyra år långt kompetensutvecklingsprojekt har detta nu implementerats på skolorna i Kungälv och är idag en självklar del av utvecklingsorganisationen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fyraarigsatsningpakompetensutvecklingikungalvargenomford.5.7efbda9e16448f17cb5d0b7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fyraarigsatsningpakompetensutvecklingikungalvargenomford.5.7efbda9e16448f17cb5d0b7.html Thu, 28 Jun 2018 11:20:21 +0200 Utbildningscheferna kraftsamlar kring förskolans kompetensförsörjning Med syftet att samla olika aktörer och perspektiv kring frågan om kompetensförsörjning i förskolan har en pilotverksamhet med ett branschråd för förskolan inom Göteborgsregionen genomförts under våren. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningschefernakraftsamlarkringforskolanskompetensforsorjning.5.16d3906e164440cf6d61247b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningschefernakraftsamlarkringforskolanskompetensforsorjning.5.16d3906e164440cf6d61247b.html Wed, 27 Jun 2018 13:46:33 +0200 Slutantagningen till gymnasieskolan är klar - 88% av eleverna är antagna till vald utbildning I dag presenterades slutantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 10 337 elever har antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 75 % till sitt förstahandsval. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/slutantagningentillgymnasieskolanarklar88avelevernaarantagnatillvaldutbildning.5.2e7e10e71643e5052412d2c1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/slutantagningentillgymnasieskolanarklar88avelevernaarantagnatillvaldutbildning.5.2e7e10e71643e5052412d2c1.html Tue, 26 Jun 2018 07:16:04 +0200 Plug Ins slutrapport visar att studieavbrott får konsekvenser långt utanför klassrummet Nästan en femtedel av eleverna som nu lämnar grundskolan saknar behörighet till gymnasiet, och omkring en tredjedel av gymnasieleverna fullföljer inte sina studier, ens inom fem år. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pluginsslutrapportvisarattstudieavbrottfarkonsekvenserlangtutanforklassrummet.5.1492998f1642f56b3ebb5b9b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pluginsslutrapportvisarattstudieavbrottfarkonsekvenserlangtutanforklassrummet.5.1492998f1642f56b3ebb5b9b.html Mon, 25 Jun 2018 07:57:12 +0200 LEA – nytt EU-projekt på GR Utbildning om upphandling som drivkraft för Innovation GR har fått EU-medel för att delta i sitt första Horizon2020 projekt, EU-kommissionens forskningsprogram. GR Utbildning ska inom ramen för projektet, LEA (Learning technology accelerator) vara med och utforska om innovationsupphandling kan vara en drivkraft för att utveckla digitala verktyg för behov inom utbildningsområdet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/leanytteuprojektpagrutbildningomupphandlingsomdrivkraftforinnovation.5.1492998f1642f56b3eb63684.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/leanytteuprojektpagrutbildningomupphandlingsomdrivkraftforinnovation.5.1492998f1642f56b3eb63684.html Tue, 19 Jun 2018 14:24:51 +0200 Referensgrupp för att bidra till kvalitet i handelsbranschen Utbildningar som tillgodoser och motsvarar handelsbranschens kompetensbehov. Det är syftet med den referensgrupp som GR nu skapar tillsammans med Handelsrådet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/referensgruppforattbidratillkvalitetihandelsbranschen.5.3bd427d21640be4a9e9c5858.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/referensgruppforattbidratillkvalitetihandelsbranschen.5.3bd427d21640be4a9e9c5858.html Mon, 18 Jun 2018 16:29:34 +0200 Så ska Göteborgsregionen arbeta kring praktiknära forskning Nu har de kommunala skolhuvudmännen i Göteborgsregionen och Göteborgs universitet kommit överens om det kommande arbetet med försöksverksamheten kring praktiknära forskning i regionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/saskagoteborgsregionenarbetakringpraktiknaraforskning.5.3bd427d21640be4a9e97858d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/saskagoteborgsregionenarbetakringpraktiknaraforskning.5.3bd427d21640be4a9e97858d.html Thu, 14 Jun 2018 09:04:41 +0200 Nyanlända elever mötte arbetslivet på Framtidsdagen Vad ska man tänka på under en anställningsintervju? Inom vilka branscher finns det jobb? Och vad är egentligen facket? Det var några av frågorna som besvarades under Framtidsdagen, en mötesplats för elever och näringslivsrepresentanter som hölls i veckan på Center för språkintroduktion på Lindholmen i Göteborg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyanlandaelevermottearbetslivetpaframtidsdagen.5.f091c25163fbefd2b048b6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyanlandaelevermottearbetslivetpaframtidsdagen.5.f091c25163fbefd2b048b6.html Tue, 05 Jun 2018 07:19:37 +0200 Miljöpraktik våren 2019 – elever löser hållbarhetsfrågor på arbetsplatser När elever i årskurs 8 och 9 under vårterminen 2019 går ut på sin prao finns möjlighet att tillbringa en vecka med att undersöka miljöarbetet på en arbetsplats. Redan nu kan företag anmäla intresse för att delta. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/miljopraktikvaren2019eleverloserhallbarhetsfragorpaarbetsplatser.5.1b9fbdfc163c41ee1daa7839.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/miljopraktikvaren2019eleverloserhallbarhetsfragorpaarbetsplatser.5.1b9fbdfc163c41ee1daa7839.html Mon, 04 Jun 2018 13:18:25 +0200 Ny lärarhandledning om källkritik på internet Vad är fakta och vad är åsikt? I dagens snabba informationsflöde är det viktigt att eleverna utvecklar förmågor i att kritiskt kunna granska och värdera information. GR Utbildning har tagit fram en ny lärarhandledning om källkritik på internet för elever i högstadiet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nylararhandledningomkallkritikpainternet.5.1b9fbdfc163c41ee1da686da.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nylararhandledningomkallkritikpainternet.5.1b9fbdfc163c41ee1da686da.html Wed, 30 May 2018 06:25:54 +0200 Stort erfarenhetsutbyte mellan ESF-projekt inom studie- och yrkesvägledning i Västsverige Idag samlas fyra västsvenska ESF-finansierade projekt som har fokus på studie- och yrkesvägledning för att dela erfarenheter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/storterfarenhetsutbytemellanesfprojektinomstudieochyrkesvagledningivastsverige.5.20135ff0163af334c6a1173.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/storterfarenhetsutbytemellanesfprojektinomstudieochyrkesvagledningivastsverige.5.20135ff0163af334c6a1173.html Tue, 29 May 2018 06:58:00 +0200 Anders “Järnmannen” Olsson till Teachers’ Night och Förskolekväll I september bjuder GR Utbildning tillsammans med Universum och UR för sjätte året i rad in till två inspirerande kvällar för alla som arbetar i grundskolan och förskolan – Teacher’s night och Förskolekväll. Redan nu är det klart att Anders ”Järnmannen” Olsson föreläser. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/andersjarnmannenolssontillteachersnightochforskolekvall.5.1af0ecae163a03611e1a3459.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/andersjarnmannenolssontillteachersnightochforskolekvall.5.1af0ecae163a03611e1a3459.html Thu, 24 May 2018 11:28:58 +0200 Sex, unga och skolans – save the date 15 mars 2019 Efter 10 år som den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter inom GR och Västra Götaland tar konferensen Sex, unga och skolans roll nu ett kliv framåt. Konferensen får ny inriktning, nytt innehåll – och blir nationell. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/sexungaochskolanssavethedate15mars2019.5.7b4a374c1638fc9e3f48008.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/sexungaochskolanssavethedate15mars2019.5.7b4a374c1638fc9e3f48008.html Mon, 21 May 2018 09:33:02 +0200 Teknikcamp för tjejer – nu är anmälan öppen Tillverka en egen spelkonsol, designa en webbsida eller skapa en produkt i ett CAD-program och programmera den i en CNC-maskin. Teknikcamp 2018 riktar sig till alla teknikintresserade personer som identifierar sig som tjejer och som vill träffa andra tjejer som redan jobbar med teknik. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcampfortjejernuaranmalanoppen.5.34c4e5e41637c560ab353d54.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcampfortjejernuaranmalanoppen.5.34c4e5e41637c560ab353d54.html Thu, 17 May 2018 06:40:37 +0200 Yrkesutbildning med språkstöd ger fler chans till ett yrke I en konferenslokal i Göteborg har 80 personer från tio olika vuxenutbildningsanordnare samlats. Gemensamt för deltagarna är att de på olika sätt arbetar med yrkesutbildning med språkstöd och diskussionerna går höga när de pratar om kollegialt lärande, språklig utveckling och elevers behov.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/yrkesutbildningmedsprakstodgerflerchanstillettyrke.5.516022531636bbe33431123.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/yrkesutbildningmedsprakstodgerflerchanstillettyrke.5.516022531636bbe33431123.html Wed, 16 May 2018 12:09:44 +0200 GR Samsyv – arbetet fortskrider i pilotkommunerna I december 2017 gick det ESF-finansierade projektet GR Samsyv – allas ansvar in i genomförandefasen. De tre pilotkommunerna Partille, Stenungsund och Härryda är mitt uppe i framtagandet av kommunala planer för studie- och yrkesvägledning detta med hjälp av de arbetsgrupper som satts ihop i respektive kommun. De lokala processledarna arbeta nu också med att kommunicera och förankra projektet i kommunen.   https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grsamsyvarbetetfortskrideripilotkommunerna.5.7beaa5a916366fb1e85172d1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grsamsyvarbetetfortskrideripilotkommunerna.5.7beaa5a916366fb1e85172d1.html Tue, 15 May 2018 07:12:39 +0200 Prao på ett yrkesprogram – ett pedagogiskt material från Installatörsföretagen I samarbete med Installatörsföretagen har GR Utbildning tagit fram ett pedagogiskt material kring prao på ett yrkesprogram på gymnasiet. Nu finns materialet tillgängligt för användning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/praopaettyrkesprogramettpedagogisktmaterialfraninstallatorsforetagen.5.51a6fb5316357a998faa7973.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/praopaettyrkesprogramettpedagogisktmaterialfraninstallatorsforetagen.5.51a6fb5316357a998faa7973.html Mon, 14 May 2018 11:03:23 +0200 Vilka är bäst i regionen på samverkan mellan skola och arbetsliv? Ansökan till Utmärkelsen 2018 har öppnat. Nytt för i år är att priset och eventet är en del av Gymnasiedagarna och Future Skills. Utmärkelsen uppmärksammar och premierar skolor, företag och yrkeslärare som arbetar långsiktigt, strategiskt och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. Pris delas ut i kategorierna grundskola, gymnasieskola, yrkeslärare samt mindre och större företag.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/vilkaarbastiregionenpasamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.51a6fb5316357a998fa624bc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/vilkaarbastiregionenpasamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.51a6fb5316357a998fa624bc.html Wed, 09 May 2018 09:29:16 +0200 Multimediastudion producerar fler filmer för Handelsrådet I syfte att visa upp olika yrken inom handeln producerar GR Multimediastudion i samarbete med Handelsrådet olika yrkesfilmer. Nu är ytterligare några filmer klara.   https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/multimediastudionproducerarflerfilmerforhandelsradet.5.36972e0b1633fa36e2941537.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/multimediastudionproducerarflerfilmerforhandelsradet.5.36972e0b1633fa36e2941537.html Tue, 08 May 2018 13:47:51 +0200 Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege är certifierat för ytterligare fem år Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionens tretton kommuner innefattar nio lokala college som samverkar för att säkra kompetensförsörjningen inom vård och omsorg med fokus på yrket undersköterska och närliggande yrkesroller. Nu är certifieringen för ytterligare fem år säkrad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/goteborgsregionensvardochomsorgscollegearcertifieratforytterligarefemar.5.1c2a05771632fde800cf260d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/goteborgsregionensvardochomsorgscollegearcertifieratforytterligarefemar.5.1c2a05771632fde800cf260d.html Mon, 07 May 2018 13:20:13 +0200 Prova på-koncept för att lyfta yrkesprogrammen GR Utbildning kommer tillsammans med WorldSkills Sweden och yrkespartners att ta fram ett prova på-koncept som ska innehålla en bank med uppgifter bestående av korta moment inom olika yrken. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/provapakonceptforattlyftayrkesprogrammen.5.1c2a05771632fde800c9fa74.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/provapakonceptforattlyftayrkesprogrammen.5.1c2a05771632fde800c9fa74.html Fri, 04 May 2018 07:06:42 +0200 Kvibergsskolan – en skola för nutiden I drygt ett år har GR Utbildning haft förtroendet att vara ett konsultativt pedagogiskt stöd till rektorerna på Kvibergskolan, en skola som är under uppbyggnad och där de första eleverna börjar till hösten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kvibergsskolanenskolafornutiden.5.14c88a1016323a54fa447ef3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kvibergsskolanenskolafornutiden.5.14c88a1016323a54fa447ef3.html Thu, 03 May 2018 09:22:27 +0200 FSGR fokuserar på att skapa förutsättningar för gymnasieskolor för att motverka studieavbrott Arbetet i projektet FSGR (Fullfölja studier GR) sker genom lokala delprojekt på de medverkande gymnasieskolorna. Samtidigt tas processkartor fram som ska tydliggöra resurser och aktörer och ett koncept med mötesplatser där unga får möta näringslivet och arbetslivsrepresentanter är under utveckling. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fsgrfokuserarpaattskapaforutsattningarforgymnasieskolorforattmotverkastudieavbrott.5.14c88a1016323a54fa455d1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fsgrfokuserarpaattskapaforutsattningarforgymnasieskolorforattmotverkastudieavbrott.5.14c88a1016323a54fa455d1.html Wed, 02 May 2018 07:29:09 +0200 Afternoon tea med tema normkritik i studie- och yrkesvägledningen GR Utbildning bjuder torsdagen den 7 juni in till Afternoon tea på temat normkritik i studie- och yrkesvägledningen. Ta del av föreläsningar och praktiska exempel och nätverka med kollegor som också arbetar med frågorna. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/afternoonteamedtemanormkritikistudieochyrkesvagledningen.5.29f41f16311b14f10bcfd0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/afternoonteamedtemanormkritikistudieochyrkesvagledningen.5.29f41f16311b14f10bcfd0.html Fri, 27 Apr 2018 14:12:08 +0200 Handledning för jämställdhet och jämlikhet i projekt Hur kan ett utvecklingsprojekt leda till mer jämställda och jämlika villkor för dess målgrupp? Och vad innebär egentligen jämställdhet och jämlikhet? Detta är tanken att en helt ny handledning ska fungera som stöd för. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/handledningforjamstalldhetochjamlikhetiprojekt.5.522b15fb162ff9778f75eed3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/handledningforjamstalldhetochjamlikhetiprojekt.5.522b15fb162ff9778f75eed3.html Thu, 26 Apr 2018 17:00:24 +0200 94 % av eleverna i årskurs 5 tror att de kan nå målen i skolan Under fem veckor i februari-mars svarade ca 20 000 elever på den regiongemensamma elevenkäten. Idag presenteras resultaten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/94avelevernaiarskurs5trorattdekannamaleniskolan.5.522b15fb162ff9778f71ff88.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/94avelevernaiarskurs5trorattdekannamaleniskolan.5.522b15fb162ff9778f71ff88.html Wed, 25 Apr 2018 13:45:19 +0200 Yrkesutbildningar för vuxna hösten 2018 – ansökan öppen CNC-tekniker, barnskötare, plåtslagare eller kock? Det är några av de yrkesutbildningar för vuxna som nu går att söka med start i höst. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/yrkesutbildningarforvuxnahosten2018ansokanoppen.5.45968a23162ee4775bac4e4a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/yrkesutbildningarforvuxnahosten2018ansokanoppen.5.45968a23162ee4775bac4e4a.html Wed, 25 Apr 2018 09:46:14 +0200 GR och Storsthlm är semifinalister i Guldlänken 2018 Utmärkelsen Guldlänken 2018 premierar innovationer i offentlig verksamhet som har en märkbar effekt för medborgare eller verksamhet. Innovationerna ska även ha potential att spridas till andra offentliga verksamheter. GR och Storsthlm nomineras för sitt samarbete kring gymnasieantagning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grochstorsthlmarsemifinalisteriguldlanken2018.5.45968a23162ee4775bab9cf6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grochstorsthlmarsemifinalisteriguldlanken2018.5.45968a23162ee4775bab9cf6.html Mon, 23 Apr 2018 07:13:39 +0200 Nätverksträff: Lärandets roll för att bryta segregationen Den 7 maj arrangerar GR Utbildning en nätverksträff för lärande om hållbar stads- och regionutveckling. Fokus under träffen är forskning kring skolan och segregationen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/natverkstrafflarandetsrollforattbrytasegregationen.5.45968a23162ee4775ba22158.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/natverkstrafflarandetsrollforattbrytasegregationen.5.45968a23162ee4775ba22158.html Thu, 19 Apr 2018 09:37:56 +0200 Workshop i normkritik med Vägledning Campus Mölndal Inom ramen för projektet Jämställdhet som gör skillnad genomför GR Utbildning idag en workshop i normkritik med studie- och yrkesvägledare vid Vägledning Campus Mölndal. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/workshopinormkritikmedvagledningcampusmolndal.5.3e4b0423162dc9827722947.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/workshopinormkritikmedvagledningcampusmolndal.5.3e4b0423162dc9827722947.html Mon, 16 Apr 2018 06:42:31 +0200 Behöver er skola stöd i arbetet med prao? Från och med juli 2018 är prao obligatoriskt i grundskolan. Behöver er skola stöd för att komma igång? GR Utbildning har lång erfarenhet och bred kompetens kring frågan och samordnar i dagsläget prao åt 120 grundskolor i Göteborgsregionen. Nu erbjuds även processtöd i arbetet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/behovererskolastodiarbetetmedprao.5.53373ef5162c992504d2b04d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/behovererskolastodiarbetetmedprao.5.53373ef5162c992504d2b04d.html Fri, 13 Apr 2018 07:59:30 +0200 Projektet Future Classroom Lab Regio avslutas i Italien Den 11 till 12 april anordnades slutkonferensen för deltagare i EU-projektet Future Classroom Lab Regio i Trento i Italien. I och med detta avslutas projektet, som syftat till att stärka samarbetet mellan beslutsfattare för att utveckla och genomföra IKT-strategier för skolor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/projektetfutureclassroomlabregioavslutasiitalien.5.36e4365e162b780cd2d4dfcd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/projektetfutureclassroomlabregioavslutasiitalien.5.36e4365e162b780cd2d4dfcd.html Thu, 12 Apr 2018 06:59:11 +0200 Preliminärantagningen för gymnasieskolan presenteras Preliminärantagningen för gymnasieskolan i Göteborgsregionen är klar. 91 % är antagna till vald utbildning och 78% till sitt förstahandsval. Antagningen presenteras för eleverna på webbplatsen för gymnasievalet . Justeringar kan göras innan den 1 juni. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/preliminarantagningenforgymnasieskolanpresenteras.5.36e4365e162b780cd2d7085.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/preliminarantagningenforgymnasieskolanpresenteras.5.36e4365e162b780cd2d7085.html Wed, 11 Apr 2018 06:54:07 +0200 Yrken och utbildning – digital lärarhandledning Nu finns den populära lärarhandledningen Yrken och Utbildning även i digital form. Syftet är att bidra till att pedagoger och studie- och yrkesvägledare lättare ska kunna hitta de övningar som stämmer bäst in på det område de önskar arbeta med. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/yrkenochutbildningdigitallararhandledning.5.2f295e3e162a5904680b58b5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/yrkenochutbildningdigitallararhandledning.5.2f295e3e162a5904680b58b5.html Tue, 10 Apr 2018 07:08:57 +0200 ”Strukturerna måste anpassas efter individen, inte tvärtom” Lärlingsgymnasiet som hittar nya arbetssätt för att fler ska gå klart gymnasiet https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/strukturernamasteanpassasefterindividenintetvartom.5.2f295e3e162a590468071158.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/strukturernamasteanpassasefterindividenintetvartom.5.2f295e3e162a590468071158.html Mon, 09 Apr 2018 07:34:04 +0200 Kompetens- och integrationsmässa i samverkan med Arbetsförmedlingen I samverkan med GR arrangerar Arbetsförmedlingen idag en kompetens- och integrationsmässa på Världskulturmuseet. Mässan vänder sig till de som behöver en utbildning för att bli attraktiva på dagens arbetsmarknad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kompetensochintegrationsmassaisamverkanmedarbetsformedlingen.5.2f295e3e162a59046802c46e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kompetensochintegrationsmassaisamverkanmedarbetsformedlingen.5.2f295e3e162a59046802c46e.html Fri, 06 Apr 2018 07:00:30 +0200 Få stöd i arbetet med digitalisering i skolan Hösten 2017 fick skolväsendet en nationell digitaliseringsstrategi, vilket innebär reviderade läroplaner från och med höstterminen 2018. GR Utbildning arbetar tillsammans med kommunerna i regionen med implementeringen och erbjuder såväl korta som mer omfattande insatser som riktar sig till lärare, rektorer och huvudmän. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fastodiarbetetmeddigitaliseringiskolan.5.207ca07b1629373ed864ae73.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fastodiarbetetmeddigitaliseringiskolan.5.207ca07b1629373ed864ae73.html Wed, 04 Apr 2018 10:50:36 +0200 Projektet College Väst avslutas men arbetet fortsätter Regional branschsamverkan, nya utbildningar och säkrad återcertifiering av befintliga college. Det är bara några av de effekter som projektet College Väst har bidragit med. Nu avslutas projektet men arbetet fortsätter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/projektetcollegevastavslutasmenarbetetfortsatter.5.1d50c0cd162827b5881b4304.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/projektetcollegevastavslutasmenarbetetfortsatter.5.1d50c0cd162827b5881b4304.html Tue, 03 Apr 2018 07:12:15 +0200 Ny rapport om gymnasialt utbildningsutbud i Göteborgsregionen Hur har utvecklingen i gymnasieskolan sett ut de senaste fem åren? Och var i regionen finns de olika utbildningarna? Nu finns en färsk rapport med syfte att sprida kunskap om utbildningsutbudet samt att ge fler möjlighet till kvalitativa diskussioner om dagens utbud och hur detta kan utvecklas framöver. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyrapportomgymnasialtutbildningsutbudigoteborgsregionen.5.1d50c0cd162827b5881644e9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyrapportomgymnasialtutbildningsutbudigoteborgsregionen.5.1d50c0cd162827b5881644e9.html Thu, 29 Mar 2018 07:21:30 +0200 Snart stänger ansökan för feriepraktik sommaren 2018 i ferieplatsen.se Under mars månad har ungdomar i fyra kommuner registrerat sig för att söka feriepraktik i sina hemkommuner Kungsbacka, Karlskoga, Lindesberg och Orust. Ansökan stänger den 31 mars och den 8 april får ungdomarna redan på vilka platser de har blivit lottade. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/snartstangeransokanforferiepraktiksommaren2018iferieplatsense.5.69424701626f6711915b42.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/snartstangeransokanforferiepraktiksommaren2018iferieplatsense.5.69424701626f6711915b42.html Wed, 28 Mar 2018 07:15:59 +0200 Yrkesstudier ger stor chans till jobb Det viktigaste målet med yrkesstudier är att komma ut i arbete, vilket fler än sju av tio lyckas med ett halvår efter avslutade studier. Det visar den studie av gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna som för andra året i rad har genomförts tillsammans med Stockholms stad och Malmö stad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/yrkesstudiergerstorchanstilljobb.5.2640cb381625e3c2a1cac00a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/yrkesstudiergerstorchanstilljobb.5.2640cb381625e3c2a1cac00a.html Tue, 27 Mar 2018 07:20:05 +0200 Stärkt samverkan, fokus på relationer och andra förebyggande insatser i projektet Plug Innan Projektet Plug Innan hjälper skolor i det förebyggande arbetet med elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Insatserna riktas till elever i årskurs 5-9 och redan nu är arbetet igång i ett femtontal kommuner och skolor runtom i Västra Götaland. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/starktsamverkanfokusparelationerochandraforebyggandeinsatseriprojektetpluginnan.5.2640cb381625e3c2a1c66919.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/starktsamverkanfokusparelationerochandraforebyggandeinsatseriprojektetpluginnan.5.2640cb381625e3c2a1c66919.html Mon, 26 Mar 2018 06:09:03 +0200 10-årsjubileum för GR:s Läromedelsmässa Den 24–25 april är det dags för årets läromedelsmässa i Göteborg som i år firar tio år på Eriksberg. Mässan vänder sig till alla som arbetar inom förskola, grundskola och särskola och på plats finns ett stort antal av Sveriges ledande läromedelsproducenter som presenterar aktuella läromedel. Fri entré. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/10arsjubileumforgrslaromedelsmassa.5.2640cb381625e3c2a1c1e301.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/10arsjubileumforgrslaromedelsmassa.5.2640cb381625e3c2a1c1e301.html Fri, 23 Mar 2018 07:17:33 +0100 Dags att boka monter till Gymnasiedagarna och Future Skills 2018 Den 9–11 oktober är det dags igen. Gymnasiedagarna och Future Skills 2018 slår upp portarna på Svenska Mässan. Idag öppnar monterbokningen för gymnasieskolor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dagsattbokamontertillgymnasiedagarnaochfutureskills2018.5.7e5353441624b90c1d5487ed.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dagsattbokamontertillgymnasiedagarnaochfutureskills2018.5.7e5353441624b90c1d5487ed.html Tue, 20 Mar 2018 07:45:28 +0100 Temapass för elever: Future happiness challenge Det krävs livsstilsförändringar för att skapa en klimatomställning – men hur påverkar de vårt välbefinnande? Och vad skapar egentligen lycka? Under våren erbjuder GR temapass kring Future Happiness Challenge – ett digitalt spel om lycka och klimatpåverkan riktat mot högstadiet och gymnasiet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/temapassforeleverfuturehappinesschallenge.5.6205f6ea1623a0d9c4e6b3d4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/temapassforeleverfuturehappinesschallenge.5.6205f6ea1623a0d9c4e6b3d4.html Fri, 16 Mar 2018 09:05:14 +0100 Dags att anmäla sig till årets rektorskonferens Den 18 maj är det dags igen. Samtliga rektorer i grundskolan i Göteborgsregionen bjuds in till årets rektorskonferens. Temat i år är "Mod att utöva ett pedagogiskt ledarskap som gör skillnad”. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dagsattanmalasigtillaretsrektorskonferens.5.21d55ec516227845c4551252.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dagsattanmalasigtillaretsrektorskonferens.5.21d55ec516227845c4551252.html Wed, 14 Mar 2018 12:04:26 +0100 Ny version av syvonline.se lanseras idag Idag lanseras en ny och uppdaterad version av sajten syvonline.se, som erbjuder inspiration, omvärldsbevakning och metoder för alla som jobbar med studie- och yrkesvägledning och skola-arbetslivssamverkan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyversionavsyvonlineselanserasidag.5.3fd5768716216398f0aa9429.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyversionavsyvonlineselanserasidag.5.3fd5768716216398f0aa9429.html Tue, 13 Mar 2018 13:54:51 +0100 Hur vill regionens unga utveckla framtidens resande? Västsverige växer och samhället behöver planeras på ett hållbart sätt. Nu erbjuder GR temapass utifrån det pedagogiska material som togs fram under hösten, där eleverna får reflektera över vad det innebär att planera samhällen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/hurvillregionensungautvecklaframtidensresande.5.3fd5768716216398f0a78d9f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/hurvillregionensungautvecklaframtidensresande.5.3fd5768716216398f0a78d9f.html Wed, 07 Mar 2018 10:23:32 +0100 Nätverksträff: Vad utmärker den hållbara skolan? Den 21 mars arrangerar GR Utbildning en nätverksträff för lärande om hållbar stads- och regionutveckling. Fokus under träffen är rektors och skolorganisationens roll i lärandet för hållbar utveckling. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/natverkstraffvadutmarkerdenhallbaraskolan.5.711b2c90161f214330eb4774.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/natverkstraffvadutmarkerdenhallbaraskolan.5.711b2c90161f214330eb4774.html Tue, 06 Mar 2018 13:30:49 +0100 Plug In GR avslutas - men arbetet fortsätter Under sex års tid har GR varit en av de deltagande regionerna i det nationella studieavbrottsprojektet Plug In. Nu avslutas projektet men GR fortsätter att jobba med studieavbrottsfrågan i flera insatser och projekt riktade till nya målgrupper. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/plugingravslutasmenarbetetfortsatter.5.711b2c90161f214330e79657.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/plugingravslutasmenarbetetfortsatter.5.711b2c90161f214330e79657.html Fri, 02 Mar 2018 09:34:54 +0100 Tre nätverk möts för att diskutera kompetensförsörjning Idag möts tre av GR Utbildnings strategiska nätverk för att tillsammans diskutera utbildningsutbudet i regionen. Det är första gången som Utbildningschefsnätverket, Gymnasienätverket och Vuxenutbildningsnätverket träffas i samma forum för en gemensam dialog kring kompetensförsörjning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/trenatverkmotsforattdiskuterakompetensforsorjning.5.2d8649a8161df69ce2252942.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/trenatverkmotsforattdiskuterakompetensforsorjning.5.2d8649a8161df69ce2252942.html Tue, 27 Feb 2018 12:14:13 +0100 Rapport visar stora brister i sex- och samlevnadsundervisningen – GR erbjuder kompetensutveckling för skolor Skolinspektionen har nyligen släppt sin rapport från kvalitetsgranskningen av sex- och samlevnadsundervisningen på svenska skolor. Rapporten visar bland annat att det ofta brister i rektorns styrning av undervisningen i sex och samlevnad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/rapportvisarstorabristerisexochsamlevnadsundervisningengrerbjuderkompetensutvecklingforskolor.5.242fd5aa161ce11adb0731d1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/rapportvisarstorabristerisexochsamlevnadsundervisningengrerbjuderkompetensutvecklingforskolor.5.242fd5aa161ce11adb0731d1.html Mon, 26 Feb 2018 16:05:08 +0100 Dialogkonferens: Vilka kompetenser behövs för framtidens jobb? Vad innebär digitalisering och automatisering på framtidens arbetsmarknad? Och hur ska vi gå till väga för att rusta eleverna med den digitala kompetens som efterfrågas i framtiden? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dialogkonferensvilkakompetenserbehovsforframtidensjobb.5.242fd5aa161ce11adb03bab5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dialogkonferensvilkakompetenserbehovsforframtidensjobb.5.242fd5aa161ce11adb03bab5.html Wed, 21 Feb 2018 10:01:22 +0100 Temapass för elever: Vad är fakta och vad är åsikt? I dagens snabba informationsflöde är det viktigt att elever utvecklar förmågor i att kritiskt kunna granska och värdera information. Under våren genomför GR ett pilotprojekt som behandlar källkritik på internet, riktat till elever i högstadiet. I samband med detta erbjuds skolor temapass à 90–120 minuter. Projektet kommer att resultera i en lärarhandledning med färdiga övningar och tips på hur man kan jobba vidare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/temapassforelevervadarfaktaochvadarasikt.5.317dd699161aa821acfabac8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/temapassforelevervadarfaktaochvadarasikt.5.317dd699161aa821acfabac8.html Mon, 19 Feb 2018 10:19:28 +0100 Fredrik Zeybrandt ny utbildningschef inom Göteborgsregionens kommunalförbund Efter en öppen rekrytering, i konkurrens med ett stort antal sökande till tjänsten, har förbundsdirektören i samråd med Utbildningsgruppens presidium beslutat att utse Fredrik Zeybrandt till ny utbildningschef inom Göteborgsregionens kommunalförbund. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fredrikzeybrandtnyutbildningschefinomgoteborgsregionenskommunalforbund.5.317dd699161aa821acf2595f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fredrikzeybrandtnyutbildningschefinomgoteborgsregionenskommunalforbund.5.317dd699161aa821acf2595f.html Thu, 15 Feb 2018 15:39:25 +0100 Ny film: Det här gjorde GR Utbildning under 2017 För andra året i rad har GR Utbildning producerat en film om året som gick. Under 2017 startades 69 yrkesutbildningar för vuxna inom 12 yrkesområden, projektet InVäst arbetade för att utveckla sfi-verksamheter i hela Västsverige och arbetet med strategisk kompetensförsörjning tog ytterligare kliv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyfilmdethargjordegrutbildningunder2017.5.5c842021619750d1071b5ae.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyfilmdethargjordegrutbildningunder2017.5.5c842021619750d1071b5ae.html Mon, 12 Feb 2018 14:05:33 +0100 Vill ni utveckla er verksamhet tillsammans med andra skolor eller förskolor i Europa? Det finns både EU-medel* att söka och partners att samarbeta med. Nu kan ni även få stöd i förberedelserna. I april arrangerar Universitets- och högskolerådet (UHR) i samarbete med GR Utbildning seminarier på tre orter i landet för att stötta arbetet med skolutveckling med stöd av EU. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/villniutvecklaerverksamhettillsammansmedandraskolorellerforskolorieuropa.5.612c85ba161842a39104d14e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/villniutvecklaerverksamhettillsammansmedandraskolorellerforskolorieuropa.5.612c85ba161842a39104d14e.html Thu, 08 Feb 2018 12:47:15 +0100 Ny lag: Prao blir obligatoriskt i grundskolan – i Göteborgsregionen finns lång erfarenhet och verktyg som underlättar samordningen Igår beslutade riksdagen om obligatorisk prao i grundskolan. Det innebär en ändring i skollagen som gör att alla huvudmän måste erbjuda sina elever prao i årskurs 8 eller 9, respektive i specialskolans årskurs 9 eller 10. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nylagpraoblirobligatorisktigrundskolanigoteborgsregionenfinnslangerfarenhetochverktygsomunderlattarsamordningen.5.6f796a3716171494c9a32d25.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nylagpraoblirobligatorisktigrundskolanigoteborgsregionenfinnslangerfarenhetochverktygsomunderlattarsamordningen.5.6f796a3716171494c9a32d25.html Mon, 05 Feb 2018 15:11:45 +0100 Kursutbud våren 2018 Välkommen till vårens utbildningar. Passa på att anmäla dig före sportlovet till kurserna som äger rum i februari och mars. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kursutbudvaren2018.5.266dc55c161602144685bbc9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kursutbudvaren2018.5.266dc55c161602144685bbc9.html Wed, 31 Jan 2018 15:27:01 +0100 Statens medieråd publicerar webbverktyg efter samarbete med GR Utbildning Under 2017 tog GR Utbildning i samarbete med Attention Hisingen Kungälv och Statens medieråd fram webbverktyget Koll på nätet, som handlar om risker och möjligheter för unga på nätet. Nu publiceras verktyget på Statens medieråds webbplats. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/statensmedieradpublicerarwebbverktygeftersamarbetemedgrutbildning.5.67553f961614c1e0eb66983.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/statensmedieradpublicerarwebbverktygeftersamarbetemedgrutbildning.5.67553f961614c1e0eb66983.html Tue, 16 Jan 2018 12:21:03 +0100 GR Utbildning samarbetar med Skolverket kring processtöd till huvudmän Skolverket har fått i uppdrag att stötta huvudmän och gymnasieskolor i arbetet med att öka antalet elever som slutför sina studier. Det processtöd som erbjuds bygger bland annat på lärdomar från Plug In och PlugInnovation och under hösten har medarbetare från GR Utbildning rest runt i landet för att stötta skolor i arbetet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grutbildningsamarbetarmedskolverketkringprocesstodtillhuvudman.5.616176ca160f1562bfae831b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grutbildningsamarbetarmedskolverketkringprocesstodtillhuvudman.5.616176ca160f1562bfae831b.html Mon, 08 Jan 2018 13:16:01 +0100 Ny utbildning stärker sfi-lärare i arbetet med grundläggande litteracitet GR Utbildning samverkar med Nationellt centrum för svenska som andraspråk genom en praktisk utbildning för sfi-lärare som arbetar med vuxna som haft begränsad möjlighet att läsa och skriva tidigare i livet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyutbildningstarkersfilarareiarbetetmedgrundlaggandelitteracitet.5.701028160cd4af3dc91d90.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyutbildningstarkersfilarareiarbetetmedgrundlaggandelitteracitet.5.701028160cd4af3dc91d90.html Thu, 21 Dec 2017 07:00:00 +0100 Ny film om Stråket – järnväg mellan Göteborg och Borås GR Multimediastudion har producerat en film om järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyfilmomstraketjarnvagmellangoteborgochboras.5.569f0cb31606fe33ae84f350.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyfilmomstraketjarnvagmellangoteborgochboras.5.569f0cb31606fe33ae84f350.html Tue, 19 Dec 2017 17:16:33 +0100 25 000 vårdnadshavare i Göteborgsregionen har tyckt till om förskolan För andra gången har kommunerna i Göteborgsregionen genomfört en regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/25000vardnadshavareigoteborgsregionenhartyckttillomforskolan.5.373b137116061b873a1ee4c8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/25000vardnadshavareigoteborgsregionenhartyckttillomforskolan.5.373b137116061b873a1ee4c8.html Wed, 13 Dec 2017 13:59:15 +0100 GR söker ny Utbildningschef Kom och utveckla storstadsregionen med oss! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grsokernyutbildningschef.5.186da5301604ba8acf5494bb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grsokernyutbildningschef.5.186da5301604ba8acf5494bb.html Wed, 13 Dec 2017 09:19:55 +0100 Vårens kurser hos Pedagogiskt Centrum Välkommen att anmäla dig till vårens utbildningar 2018 https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/varenskurserhospedagogisktcentrum.5.186da5301604ba8acf5381ea.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/varenskurserhospedagogisktcentrum.5.186da5301604ba8acf5381ea.html Tue, 12 Dec 2017 08:22:39 +0100 Gymnasievalet 2018 är igång Efter en höst av vägledningssamtal, besök på Gymnasiedagarna och Future Skills på Svenska mässan och öppna hus på de olika gymnasieskolorna är det nu dags för eleverna att göra sina gymnasieval. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasievalet2018arigang.5.74e2885c1603d627f83cfd93.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasievalet2018arigang.5.74e2885c1603d627f83cfd93.html Thu, 07 Dec 2017 09:21:59 +0100 Funderar du på att bli skolledare? Ytterligare en omgång av ledarskapsprogrammet Jag vill bli skolledare!? har nyligen avslutats där 30 blivande skolledare presenterade sina ledarfilosofier. En ledarplattform som utgick från programmets fyra teman; Att leda människor, att leda verksamhet, att leda som chef och att leda pedagogisk utveckling men också utifrån kurslitteratur som Ulf Blossing, Hans-åke Scherp, Helen Timperley, Vivian Robinsson, Susan Wheelan m.fl. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/funderardupaattbliskolledare.5.cf10efb1602ed7b872113f5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/funderardupaattbliskolledare.5.cf10efb1602ed7b872113f5.html Wed, 06 Dec 2017 07:09:20 +0100 Svenska fjärdeklassare har blivit bättre på läsning - Kungsbacka satsar stort på läsinsatser Igår släpptes resultaten från den internationella studien PIRLS, som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4 samt deras attityder till läsning. Resultatet visar att svenska elever presterar bättre än genomsnittet i länderna inom EU och OECD. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/svenskafjardeklassareharblivitbattrepalasningkungsbackasatsarstortpalasinsatser.5.4c9dcf2d16027e63a9d2abdb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/svenskafjardeklassareharblivitbattrepalasningkungsbackasatsarstortpalasinsatser.5.4c9dcf2d16027e63a9d2abdb.html Tue, 05 Dec 2017 09:27:21 +0100 Tillsammans tar vi nya kliv kring kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen – Välkommen till College Västs avslutningskonferens. Det tvååriga ESF-projektet College Väst närmar sig sitt slut och det är nu dags att knyta ihop säcken och visa på vilka lärdomar och effekter som arbetet inom projektet har genererat https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tillsammanstarvinyaklivkringkompetensforsorjningenigoteborgsregionen.5.b27f4e7160198b989fcfa25.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tillsammanstarvinyaklivkringkompetensforsorjningenigoteborgsregionen.5.b27f4e7160198b989fcfa25.html Thu, 30 Nov 2017 07:33:11 +0100 Industrinatten vill visa unga en ny bild av industrin som arbetsplats Idag arrangeras Industrinatten i Göteborg, en kraftsamling för att visa upp regionens industriföretag och underlätta företagens framtida rekrytering. För ungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval kan Industrinatten vara den första kontakten med en arbetsmarknad som idag inrymmer en stor bredd av olika yrkesroller och branscher. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/industrinattenvillvisaungaennybildavindustrinsomarbetsplats.5.1c48688d1600acb5ce38666.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/industrinattenvillvisaungaennybildavindustrinsomarbetsplats.5.1c48688d1600acb5ce38666.html Thu, 23 Nov 2017 10:06:14 +0100 Erfarenhetsutbyte om lärande för hållbar stadsutveckling Den 8 december arrangerar GR Utbildning en nätverksträff för lärande om hållbar stads- och regionutveckling. Fokus under träffen är ”medskapande för ett bättre lärande” Vad kan vi lära oss av varandra och av den senaste forskningen för att nå bättre resultat i lärandet om hållbara städer och regioner? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/erfarenhetsutbyteomlarandeforhallbarstadsutveckling.5.a2af57015fe6c20629e304.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/erfarenhetsutbyteomlarandeforhallbarstadsutveckling.5.a2af57015fe6c20629e304.html Tue, 21 Nov 2017 09:31:39 +0100 Snart dags för Plug In GR:s slutkonferens Samverkansprojektet Plug In avslutas 2018 och den 28 februari hålls Plug In GR:s slutkonferens. Fokus för konferensen är att summera resultat och lärdomar och samtidigt blicka framåt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/snartdagsforplugingrsslutkonferens.5.6b2057fd15fd18a0c0acde03.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/snartdagsforplugingrsslutkonferens.5.6b2057fd15fd18a0c0acde03.html Thu, 16 Nov 2017 07:36:48 +0100 Yrk In stärker kopplingen mellan introduktionsprogram och yrkesprogram GR är en av fyra regioner som deltar i det ESF-finansierade samverkansprojektet Yrk In. SKL leder projektet i spåren av Plug In och fokus ligger på att bredda rekryteringen till gymnasieskolans yrkesprogram genom att stärka kopplingen till introduktionsprogrammen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/yrkinstarkerkopplingenmellanintroduktionsprogramochyrkesprogram.5.14b4139115fc2b223859e51.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/yrkinstarkerkopplingenmellanintroduktionsprogramochyrkesprogram.5.14b4139115fc2b223859e51.html Tue, 14 Nov 2017 10:05:02 +0100 EU-rapport lyfter Plug In 2.0 som gott exempel i arbetet mot studieavbrott Det går uppåt för svensk skola enligt en ny EU-rapport. En viktig del i framgångarna är arbetet mot studieavbrott och rapporten lyfter fram projektet Plug In 2.0, där GR varit en ledande aktör sedan starten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/eurapportlyfterplugin20somgottexempeliarbetetmotstudieavbrott.5.4676a79215fad8f685acc167.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/eurapportlyfterplugin20somgottexempeliarbetetmotstudieavbrott.5.4676a79215fad8f685acc167.html Mon, 13 Nov 2017 09:38:57 +0100 Lärarhandledning inför besöket på nyöppnade Framtidens Fastighetslabb Nu är Framtidens Fastighetslabb på Opaltorget i Göteborg invigt. Ett besök i labbet ger eleverna möjlighet att på kreativa sätt lösa olika situationer tillsammans med sina klasskamrater. GR Utbildning har tagit fram en lärarhandledning som ska stötta pedagoger i arbetet med att förbereda eleverna för besöket.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/lararhandledninginforbesoketpanyoppnadeframtidensfastighetslabb.5.4676a79215fad8f685a744a5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/lararhandledninginforbesoketpanyoppnadeframtidensfastighetslabb.5.4676a79215fad8f685a744a5.html Thu, 09 Nov 2017 11:15:59 +0100 Svenska ungdomar har goda kunskaper om demokrati – i Göteborgsregionen finns lång erfarenhet av demokratiarbete i skolan Den 7 november släpptes resultaten av ICCS 2016 – International Civic and Citizenship Education Study, som är en studie om demokrati och samhällsfrågor bland elever i årskurs 8. Resultatet visar att svenska elever har goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor. I Göteborgsregionen finns lång erfarenhet av demokratiarbete i skolan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/svenskaungdomarhargodakunskaperomdemokratiigoteborgsregionenfinnslangerfarenhetavdemokratiarbeteiskolan.5.7c9298f115f9ea3e99c14e7d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/svenskaungdomarhargodakunskaperomdemokratiigoteborgsregionenfinnslangerfarenhetavdemokratiarbeteiskolan.5.7c9298f115f9ea3e99c14e7d.html Wed, 08 Nov 2017 11:33:17 +0100 Utbildningschef Bengt Randén går vidare till toppjobb inom Göteborgs Stad Under tisdagen beslutades att Bengt Randén, nuvarande utbildningschef på GR, blir förvaltningsdirektör för grundskolan i Göteborgs Stad. Hans nya uppdrag innebär att vara med och utveckla den nya centrala grundskoleförvaltningen i staden, där en helt ny organisation ska byggas utifrån dagens befintliga verksamheter i de 10 stadsdelsförvaltningarna. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningschefbengtrandengarvidaretilltoppjobbinomgoteborgsstad.5.3a7a2d4c15f9841ec3230ccb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningschefbengtrandengarvidaretilltoppjobbinomgoteborgsstad.5.3a7a2d4c15f9841ec3230ccb.html Tue, 07 Nov 2017 14:11:40 +0100 Uppstart av försöksverksamhet med fokus på praktiknära forskning – för en stärkt vetenskaplig grund inom skolväsendet i Göteborgsregionen Under 2017 – 2021 kommer en försöksverksamhet med fokus på praktiknära forskning inom samtliga skolformer att pågå. Göteborgsregionens kommunalförbund samverkar i detta arbete med Göteborgs universitet, som är ett av fyra universitet som har fått i uppdrag av regeringen att planera och genomföra denna försöksverksamhet. Idag arrangerades ett frukostseminarium om arbetet, som är i uppstartsskedet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/uppstartavforsoksverksamhetmedfokuspapraktiknaraforskningforenstarktvetenskapliggrundinomskolvasendetigoteborgsregionen.5.3c5b619115f899855a9d8721.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/uppstartavforsoksverksamhetmedfokuspapraktiknaraforskningforenstarktvetenskapliggrundinomskolvasendetigoteborgsregionen.5.3c5b619115f899855a9d8721.html Thu, 02 Nov 2017 07:53:48 +0100 Pedagogiskt Centrum medverkade på Kungälvs första lärmässa ”Kungälv delar” Pedagogiskt Centrum arrangerade tillsammans med Kungälvs kommun Lärmässan Kungälv delar som genomfördes måndagen den 30/10. Lärmässan vände sig till all personal inom hela Sektor bildning och lärande, från förskola till Vux och samlade ca 1200 personer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrummedverkadepakungalvsforstalarmassakungalvdelar.5.1e04a0a215f7a9844af9b0c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrummedverkadepakungalvsforstalarmassakungalvdelar.5.1e04a0a215f7a9844af9b0c.html Wed, 01 Nov 2017 07:24:27 +0100 Tionde året för konferens om ungas sexuella hälsa Varje år samlas skolsköterskor, lärare, skolledare, socialpedagoger och andra som arbetar med ungas hälsa för samtal, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte under parollen Sex, unga och skolans roll. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tiondearetforkonferensomungassexuellahalsa.5.5332d66d15f7299259340b65.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tiondearetforkonferensomungassexuellahalsa.5.5332d66d15f7299259340b65.html Tue, 31 Oct 2017 07:59:53 +0100 Teknikcollege Göteborgsregionen firar 10 år I år återcertifierades Teknikcollege Göteborgsregionen inom Teknikcollege för ytterligare fem år. I och med detta är Teknikcollege Göteborgsregionen inne på sitt tionde år vilket kommer att firas den 31 oktober. I samband med firandet anordnar det ESF-finansierade projektet College Väst en lärarfortbildningsdag för lärarna inom Teknikcollege Göteborgsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcollegegoteborgsregionenfirar10ar.5.387ca86b15f648887e0db39c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcollegegoteborgsregionenfirar10ar.5.387ca86b15f648887e0db39c.html Mon, 30 Oct 2017 15:08:27 +0100 Måndag och tisdag vecka 44 deltar ca 400 pedagoger på Pedagogiskt Centrums Inspirationsdagar Barn med utmanande beteende - Tidiga insatser i förskola och skola, Lärande om lärande - vad händer i hjärnan när vi omvandlar information till kunskap? Att stimulera och stödja barns läsutveckling, Programmering och digital kompetens i läroplanen samt Pedagogisk användning av appar, för tränings- och grundsärskolan, är några av de intressanta föreläsningar som erbjuds dessa två dagar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/mandagochtisdagvecka44deltarca400pedagogerpapedagogisktcentrumsinspirationsdagar.5.387ca86b15f648887e09c472.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/mandagochtisdagvecka44deltarca400pedagogerpapedagogisktcentrumsinspirationsdagar.5.387ca86b15f648887e09c472.html Fri, 27 Oct 2017 09:48:31 +0200 Så ska Friskväderstorget blir en trygg, levande och attraktiv mötesplats För 14 månader sedan fick traineerna i programmet Framtidens Samhällsbyggare ett stadsutvecklingscase av Framtidenkoncernen i Göteborg. Uppdraget var att ta fram en plan för att utveckla Friskväderstorget i Biskopsgården. Idag presenteras resultatet vid ett idéseminarium. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/saskafriskvaderstorgetblirentrygglevandeochattraktivmotesplats.5.2e5efd1415f5659965d6b140.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/saskafriskvaderstorgetblirentrygglevandeochattraktivmotesplats.5.2e5efd1415f5659965d6b140.html Tue, 24 Oct 2017 07:54:17 +0200 Dags igen för Demokratitorg i Lerum Idag anordnar återigen Lerums kommun och Pedagogiskt Centrum Demokratitorg på Lerums gymnasium. Under en förmiddag samtalar 80 elever med kommunpolitiker kring sju på förhand uppsatta teman som kommunen arbetar med. Bland annat kommer skola, arbetsmarknad och Lerum som miljökommun att diskuteras med fokus på elevernas tankar och idéer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dagsigenfordemokratitorgilerum.5.254de2bc15f40b1ab0dd8869.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dagsigenfordemokratitorgilerum.5.254de2bc15f40b1ab0dd8869.html Mon, 23 Oct 2017 15:07:10 +0200 39 kommuner i Göteborgsregionen och Stockholms län i nytt samarbete som gynnar 40 000 gymnasieelever Antalet elever i gymnasiet ökar kraftigt de närmaste åren. Det ställer stora krav på kommunerna. Göteborgsregionens 13 kommuner och Stockholms läns 26 kommuner fördjupar nu sitt samarbete för att utveckla gymnasieantagningen i de båda regionerna. En tredjedel av Sveriges gymnasieelever kommer att gynnas av samarbetet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/39kommunerigoteborgsregionenochstockholmslaninyttsamarbetesomgynnar40000gymnasieelever.5.254de2bc15f40b1ab0d994af.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/39kommunerigoteborgsregionenochstockholmslaninyttsamarbetesomgynnar40000gymnasieelever.5.254de2bc15f40b1ab0d994af.html Thu, 19 Oct 2017 09:04:05 +0200 Gymnasiedagarna 4:e dagen – En mindre mässa för dig som ska söka till gymnasiesärskolan Ikväll arrangeras Gymnasiedagarna 4:e dagen, en mässa för elever som ska söka till gymnasiesärskolan och deras vårdnadshavare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasiedagarna4edagenenmindremassafordigsomskasokatillgymnasiesarskolan.5.732e47a815f3248c32ff467.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasiedagarna4edagenenmindremassafordigsomskasokatillgymnasiesarskolan.5.732e47a815f3248c32ff467.html Wed, 11 Oct 2017 12:12:34 +0200 GR Utbildning föreläser om studieavbrott på Skolverkets huvudmannakonferenser Under hösten deltar GR Utbildning i Skolverkets mötesplatser för huvudmän. Temat för mötesplatserna är att förebygga avhopp och minska risken för utanförskap, med särskilt fokus på hur huvudmän kan bidra till att fler elever fullföljer sina gymnasiestudier. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grutbildningforelaseromstudieavbrottpaskolverketshuvudmannakonferenser.5.5ce5f16c15f083578f42d283.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grutbildningforelaseromstudieavbrottpaskolverketshuvudmannakonferenser.5.5ce5f16c15f083578f42d283.html Tue, 10 Oct 2017 07:16:50 +0200 Gymnasiedagarna och Future Skills förbereder unga för framtiden Idag slår Gymnasiedagarna upp portarna och 17 000 grundskoleelever från hela Göteborgsregionen har redan förbokat sitt besök på mässan. En nyhet för i år är Future Skills, en interaktiv arena med fokus på framtidens jobb https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasiedagarnaochfutureskillsforberederungaforframtiden.5.2ea63a5f15ef9a0d828b99b9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasiedagarnaochfutureskillsforberederungaforframtiden.5.2ea63a5f15ef9a0d828b99b9.html Mon, 09 Oct 2017 12:42:52 +0200 Centrumnära stationslägen i Borås - Uppdrag för Framtidens Samhällsbyggare ! Vad krävs för en positiv utveckling av centrumnära stationslägen i Borås? Vilka goda och mindre goda exempel finns det nationellt och i övriga Europa? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/centrumnarastationslageniborasuppdragforframtidenssamhallsbyggare.5.2ea63a5f15ef9a0d82875c95.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/centrumnarastationslageniborasuppdragforframtidenssamhallsbyggare.5.2ea63a5f15ef9a0d82875c95.html Fri, 06 Oct 2017 10:28:07 +0200 Tidiga insatser ska göra fler elever behöriga till gymnasiet Alltför många elever går ut nian utan behörighet till gymnasiet – nära en femtedel visar ny statistik från Skolverket. Det är en del av problemformuleringen bakom projektet Plug Innan, som nu startar upp på flera skolor runtom i Västra Götalandsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tidigainsatserskagoraflereleverbehorigatillgymnasiet.5.4c556c2215eeb04edb35eb5b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tidigainsatserskagoraflereleverbehorigatillgymnasiet.5.4c556c2215eeb04edb35eb5b.html Thu, 05 Oct 2017 07:46:27 +0200 Vill du vara med och tycka till om film? Nu startar GR Läromedel en referensgrupp för film som ska fungera som ett kompletterande stöd till den bedömning som görs inför inköp till filmtjänsten GR-SLI. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/villduvaramedochtyckatillomfilm.5.4c556c2215eeb04edb36c8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/villduvaramedochtyckatillomfilm.5.4c556c2215eeb04edb36c8.html Mon, 02 Oct 2017 14:46:24 +0200 Ny lärarhandledning om stadsutveckling presenteras Den 6 oktober medverkar GR Utbildning vid kickoffen för Mistra Urban Futures nätverk för lärande om hållbar stadsutveckling. Syftet är att presentera den nya lärarhandledningen som tagits fram inom ramen för projektet Västsverige växer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nylararhandledningomstadsutvecklingpresenteras.5.9df7db615edc74e362b76c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nylararhandledningomstadsutvecklingpresenteras.5.9df7db615edc74e362b76c.html Thu, 28 Sep 2017 11:30:26 +0200 Anna Ekström i rundabordssamtal kring regionalt yrkesvux i Göteborgsregionen I morgon fredag medverkar representanter från GR Utbildning, Göteborgsregionens kommunalförbund, i ett rundabordssamtal kring yrkesvux tillsammans med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/annaekstromirundabordssamtalkringregionaltyrkesvuxigoteborgsregionen.5.7225185d15ebf193d1290a72.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/annaekstromirundabordssamtalkringregionaltyrkesvuxigoteborgsregionen.5.7225185d15ebf193d1290a72.html Wed, 27 Sep 2017 13:49:42 +0200 Mötesplatser kring integrationsarbete och rasism Vilka dilemman och utmaningar kopplade till rasism möter du i din yrkesvardag? Och vilken roll har bostadsbolagen i arbetet med integration? Inom ramen för projektet InVäst arrangeras under hösten två mötesplatser för personer som på olika sätt möter nyanlända i sitt arbete. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/motesplatserkringintegrationsarbeteochrasism.5.7225185d15ebf193d1243643.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/motesplatserkringintegrationsarbeteochrasism.5.7225185d15ebf193d1243643.html Tue, 26 Sep 2017 12:53:02 +0200 Utvärdering av Enheten Vägledning Campus Mölndal GR Skola Arbetsliv har fått i uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Mölndals Stad att utvärdera resultatet av den organisationsförändring som 2009 gjordes gällande studie- och yrkesvägledarna i kommunen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utvarderingavenhetenvagledningcampusmolndal.5.351221f315eb054b662debd1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utvarderingavenhetenvagledningcampusmolndal.5.351221f315eb054b662debd1.html Fri, 22 Sep 2017 10:14:47 +0200 De har chans att vinna Utmärkelsen 2017 Den 11 oktober avgörs vilka skolor och företag som vinner Utmärkelsen – för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv. Efter många ansökningar om att vinna priset 2017 har finalister utsetts i fem olika kategorier: grundskola, gymnasieskola, större företag, mindre företag samt årets yrkeslärare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/deharchansattvinnautmarkelsen2017.5.624218c15ea17395f57518e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/deharchansattvinnautmarkelsen2017.5.624218c15ea17395f57518e.html Tue, 19 Sep 2017 14:15:57 +0200 Inspirationsdagar v 44 Höstlovet närmar sig med stormsteg. Pedagogiskt Centrum har många trevliga utbildningar att erbjuda vecka 44. En möjlighet att förkovra sig när eleverna har lov. Anmäl dig nu för att få plats på de seminarier du önskar! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/inspirationsdagarv44.5.46e2c31c15e8eeb9e43c07fd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/inspirationsdagarv44.5.46e2c31c15e8eeb9e43c07fd.html Fri, 15 Sep 2017 07:45:29 +0200 Dags att boka in höstens studiebesök! För andra året i rad erbjuder GR Skola Arbetsliv i samverkan med delar av Näringslivsarenan studiebesök för elever i årskurs 8 och 9. Förra årets studiebesöksprojekt fick fina utvärderingar och var uppskattade av såväl lärare som elever. Under studiebesöken får elever och lärare möjligheten att se företaget på nära håll. Kopplat till studiebesöken får skolan stöd i hur de ska få ut det mesta av besöket genom tips på övningar som görs före, under och efter besöket. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dagsattbokainhostensstudiebesok.5.5b8de4cd15e80c9603e38aaa.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dagsattbokainhostensstudiebesok.5.5b8de4cd15e80c9603e38aaa.html Fri, 08 Sep 2017 10:48:31 +0200 Nytt projekt ska stärka gymnasieskolors arbete med elever i riskzon för studieavbrott Nu är det ESF-finansierade projektet FSGR (Fullfölja studier GR) igång och under onsdagen hölls den första gemensamma workshopen. Totalt sju fristående och en kommunal skola deltar i projektet, vars syfte är att stärka arbetet med elever i riskzon för studieavbrott och främja fullföljda gymnasiestudier. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyttprojektskastarkagymnasieskolorsarbetemedeleveririskzonforstudieavbrott.5.b632ffc15e564fadd2b1da5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyttprojektskastarkagymnasieskolorsarbetemedeleveririskzonforstudieavbrott.5.b632ffc15e564fadd2b1da5.html Thu, 07 Sep 2017 08:03:13 +0200 Koll på nätet – nytt läromedel om kränkningar på Internet Skolan har en skyldighet att förebygga kränkningar på nätet och lära ut om risker och möjligheter samt rättigheter och utmaningar i den digitala världen. I samarbete med Attention Hisingen Kungälv och Statens medieråd har Pedagogiskt Centrum tagit fram webbverktyget Koll på nätet, som handlar om risker och möjligheter för unga på nätet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kollpanatetnyttlaromedelomkrankningarpainternet.5.b632ffc15e564fadd24f3f8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kollpanatetnyttlaromedelomkrankningarpainternet.5.b632ffc15e564fadd24f3f8.html Wed, 06 Sep 2017 09:30:27 +0200 College Väst har fokuserat på stärkt samverkan i regionen College Väst har under sitt första år fokuserat på arbetet kring stärkt samverkan och jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering inom regionens arbete med college. Detta genom ett flertal aktiviteter och seminarier. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/collegevastharfokuseratpastarktsamverkaniregionen.5.5752bc0215e4758f8eff0828.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/collegevastharfokuseratpastarktsamverkaniregionen.5.5752bc0215e4758f8eff0828.html Fri, 01 Sep 2017 10:16:56 +0200 Nya lärdomar sprids när Plug In 2.0 går in i slutfas Under fem år har projektet Plug In arbetat för att minska studiavbrotten och få fler unga att fullfölja gymnasiet . När fortsättningsprojektet Plug In 2.0 nu går mot sitt slut ska resultat och lärdomar från både lokal och nationell nivå summeras och spridas. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyalardomarspridsnarplugin20garinislutfas.5.3d60929015e3858580743172.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyalardomarspridsnarplugin20garinislutfas.5.3d60929015e3858580743172.html Wed, 30 Aug 2017 19:16:34 +0200 Nu släpps biljetterna till Sex, unga och skolans roll Idag öppnar anmälan till den uppskattade konferensen Sex, unga och skolans roll. Konferensen fyller 10 år i år och går av stapeln den 1/11 på Burgårdens konferenscenter i centrala Göteborg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nuslappsbiljetternatillsexungaochskolansroll.5.4886b6c415e2945ce01af690.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nuslappsbiljetternatillsexungaochskolansroll.5.4886b6c415e2945ce01af690.html Fri, 25 Aug 2017 16:00:51 +0200 Obligatorisk prao i grundskolan – i Göteborgsregionen finns lång erfarenhet och verktyg som underlättar samordningen Regeringen föreslår obligatorisk prao i grundskolan. Det meddelandes under torsdagen. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), som under många år har arbetat med anskaffning och samordning av prao och andra praktikformer, lyfts som enda exempel i lagrådsremissen genom arbetet med samordningsverktyget praktikplatsen.se. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/obligatoriskpraoigrundskolanigoteborgsregionenfinnslangerfarenhetochverktygsomunderlattarsamordningen.5.c1ff37d15e0b050367ecb27.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/obligatoriskpraoigrundskolanigoteborgsregionenfinnslangerfarenhetochverktygsomunderlattarsamordningen.5.c1ff37d15e0b050367ecb27.html Thu, 24 Aug 2017 10:35:03 +0200 Utbildningscheferna diskuterar kommunernas utmaningar Den 24-25 augusti träffas regionens utbildningschefer för att tillsammans diskutera hur man kan ta sig an kommunernas utmaningar i en snabbt föränderlig värld. För att klara kommande års utmaningar behövs nya tankesätt gällande ledarskap, ekonomi och kvalitet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningschefernadiskuterarkommunernasutmaningar.5.c1ff37d15e0b05036785eae.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningschefernadiskuterarkommunernasutmaningar.5.c1ff37d15e0b05036785eae.html Fri, 18 Aug 2017 10:09:20 +0200 Modeevent vill få fler unga tjejer att se möjligheterna med teknikbranschen Framtidens mode skapas med hjälp av den senaste tekniken. Det handlar om Fashion Tech. Idag arrangeras eventet #FashionTechGBG för unga tjejer i åldern 13 till 20 år. Eventet är en del av Vinnovas satsning Innovate passion, där unga tjejer ska få upp ögonen för hur teknik kan kombineras med deras egen passion. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/modeeventvillfaflerungatjejerattsemojligheternamedteknikbranschen.5.310fba9115dec8f605c7b661.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/modeeventvillfaflerungatjejerattsemojligheternamedteknikbranschen.5.310fba9115dec8f605c7b661.html Wed, 16 Aug 2017 11:03:18 +0200 Idag öppnar biljettbokningen till Gymnasiedagarna och Future Skills 2017 Efter 17 år som Göteborgsregionens årliga mässa för elever som ska välja till gymnasiet presenterar vi nu Gymnasiedagarna 2.0 – med Future Skills. Mässhallen är större än någonsin och förutom de flesta gymnasieskolorna i regionen och ett flertal skolor med riksintag fylls mässgolvet i år med regionens arbetsmarknad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/idagoppnarbiljettbokningentillgymnasiedagarnaochfutureskills2017.5.1d394a3015ddba4ca0ce9db0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/idagoppnarbiljettbokningentillgymnasiedagarnaochfutureskills2017.5.1d394a3015ddba4ca0ce9db0.html Thu, 10 Aug 2017 15:07:28 +0200 Teknikcamp genomfördes för tredje året i rad I juni genomfördes Teknikcamp 2017. Under fem dagar fick ett fyrtiotal tjejer från årskurs 7 och 8 inspireras av kvinnor från teknikbranschen, testa på olika teknikområden, konstruera och tillverka egna produkter samt träffa andra tjejer med samma intressen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcampgenomfordesfortredjearetirad.5.502d924515dbd386622f14e3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcampgenomfordesfortredjearetirad.5.502d924515dbd386622f14e3.html Tue, 11 Jul 2017 20:35:32 +0200 Future Skills Gymnasiedagarna i Göteborgsregionen har pågått i 17 år. Ny utvecklas den med Future Skills–  En ny mötesplats på Gymnasiedagarna där regionens arbetsliv får en unik möjlighet att möta unga personer som står inför framtida studie- och yrkesval. Tanken är att genom en mängd olika prova på-ytor ge ungdomarna ett tillfälle att upptäcka nya yrken, få kunskap om olika branscher och prata om vilka kompetenser som krävs på en framtida arbetsmarknad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/futureskills.5.2f4aada115d24b84fc8e0bdb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/futureskills.5.2f4aada115d24b84fc8e0bdb.html Mon, 03 Jul 2017 07:30:29 +0200 Industrinatten ska inspirera unga till en framtid inom industrin GR och Teknikcollege, Göteborgsregionen har beviljats finansiering från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen för att driva projektet Industrinatten. Huvudsyftet är utveckla samverkansformer på regional nivå för att öka ungas intresse för utbildning och arbete inom industrin. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/industrinattenskainspireraungatillenframtidinomindustrin.5.4db224b615d003833ee6a8be.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/industrinattenskainspireraungatillenframtidinomindustrin.5.4db224b615d003833ee6a8be.html Wed, 28 Jun 2017 14:02:38 +0200 Slutantagningen till gymnasieskolan är klar - 89 procent  av eleverna är antagna till vald utbildning I dag presenteras slutantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 9 936 elever har antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 77 procent till sitt förstahandsval. Eleverna tar del av sitt antagningsresultat på Indra2.se https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/slutantagningentillgymnasieskolanarklar89procentavelevernaarantagnatillvaldutbildning.5.3a8095f615ce16a2281cff30.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/slutantagningentillgymnasieskolanarklar89procentavelevernaarantagnatillvaldutbildning.5.3a8095f615ce16a2281cff30.html Tue, 27 Jun 2017 15:18:27 +0200 Nya EU-projektet GR SAMSYV syftar till att göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar Från september 2017 och två år framåt genomförs det nya EU-projektet GR SAMSYV - allas ansvar inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF). Avsikten är att tydliggöra hur hela kommunen samt arbetsliv kan arbeta tillsammans för att ge goda förutsättningar för elever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyaeuprojektetgrsamsyvsyftartillattgorastudieochyrkesvagledningtillhelaskolansansvar.5.3a8095f615ce16a228182c8b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyaeuprojektetgrsamsyvsyftartillattgorastudieochyrkesvagledningtillhelaskolansansvar.5.3a8095f615ce16a228182c8b.html Thu, 22 Jun 2017 13:41:14 +0200 Hur vill regionens unga utveckla framtidens resande? Västsverige växer. Hur planerar vi samhället på ett hållbart sätt och skapar ett gott liv för alla? I höst lanserar GR ett pedagogiskt material där eleverna får reflektera över vad det innebär att planera samhällen. I samband med det erbjuds skolorna ett introduktionspass med processledare från GR. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/hurvillregionensungautvecklaframtidensresande.5.473cb86c15cc2730b73cf03f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/hurvillregionensungautvecklaframtidensresande.5.473cb86c15cc2730b73cf03f.html Mon, 19 Jun 2017 10:21:31 +0200 Teknikcamp 2017 är igång I fredags inleddes Teknikcamp 2017  med en gemensam kick-off på Visual Arena, Lindholmens Science Park i samarbete med The Game Incubator. Under fyra dagar får ett fyrtiotal tjejer från årskurs 7 och 8 inspireras av kvinnor från teknikbranschen, testa på olika teknikområden, konstruera och tillverka egna produkter samt träffa andra tjejer med samma intresseområden. Dag ett är gemensam, resterande dagar är uppdelade i Kungsbacka och Göteborg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcamp2017arigang.5.36e48ef415cb441fee7c22b8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcamp2017arigang.5.36e48ef415cb441fee7c22b8.html Mon, 29 May 2017 13:15:11 +0200 Regionala yrkesråd ska öka yrkesutbildningarnas attraktivitet Under 2017 kommer GR Utbildning tillsammans med branschorganisationerna Installatörsföretagen och besöksnäringen Visita att inleda en regional branschsamverkan för att öka attraktiviteten för yrkesutbildningar. Tanken är att genom regionala yrkesråd skapa förutsättningar för en strukturerad dialog mellan branscherna och regionens utbildningsanordnare inom ungdomsgymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskolan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/regionalayrkesradskaokayrkesutbildningarnasattraktivitet.5.e1f658515c51844a17290e9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/regionalayrkesradskaokayrkesutbildningarnasattraktivitet.5.e1f658515c51844a17290e9.html Wed, 24 May 2017 09:58:29 +0200 Elevinformation.se – nytt uppföljningssystem för GRs ungdomar Den 22 maj produktionssattes GRs nya system för elevinformation. Systemet används av samtliga skolor och kommuner inom GR och är en informationskälla om var ungdomar befinner sig. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/elevinformationsenyttuppfoljningssystemforgrsungdomar.5.3b8ad3715c34e137cd4e1a9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/elevinformationsenyttuppfoljningssystemforgrsungdomar.5.3b8ad3715c34e137cd4e1a9.html Wed, 24 May 2017 09:01:06 +0200 Ny rapport om gymnasialt utbildningsutbud i Göteborgsregionen Göteborgsregionen samverkar på ett unikt sätt kring utbildningar på gymnasial nivå, inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Nu finns en helt ny rapport med syfte att sprida kunskap om dessa utbildningar samt ge fler möjlighet till kvalitativa diskussioner om dagens utbud och hur detta kan utvecklas framöver. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyrapportomgymnasialtutbildningsutbudigoteborgsregionen.5.3b8ad3715c34e137cd49f86.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyrapportomgymnasialtutbildningsutbudigoteborgsregionen.5.3b8ad3715c34e137cd49f86.html Fri, 19 May 2017 07:17:59 +0200 Gymnasiedagarna och Future Skills – höstens mässa inför gymnasieval och framtid Efter 17 år som Göteborgsregionens årliga mässa för elever som ska välja till gymnasiet presenteras nu Gymnasiedagarna 2.0 – med Future Skills. Syftet är att låta unga personer och deras vårdnadshavare, skolpersonal och vägledare ta del av regionens arbetsmarknad och förberedas inför kommande studie-och yrkesval. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasiedagarnaochfutureskillshostensmassainforgymnasievalochframtid.5.37d379ac15c181fa9b874eef.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasiedagarnaochfutureskillshostensmassainforgymnasievalochframtid.5.37d379ac15c181fa9b874eef.html Thu, 18 May 2017 10:44:07 +0200 Seminarium med Future Classroom Lab Regio i Bryssel Det EU-finansierade projektet FCL Regio går nu in på sitt andra år. I tre dagar i träffades tjänstemän och lärare från GR Utbildning och Öckerö kommun, Trento i Italien samt Katalonien och Kastilien i Spanien. Under mötet diskuterades nya rekommendationer till beslutsfattare och skolledare i hur digitala verktyg kan användas för att öka lärandet i skolan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/seminariummedfutureclassroomlabregioibryssel.5.37d379ac15c181fa9b8288a3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/seminariummedfutureclassroomlabregioibryssel.5.37d379ac15c181fa9b8288a3.html Wed, 17 May 2017 09:45:16 +0200 Plug Innan – tidiga insatser Förutsättningarna för att en elev ska slutföra gymnasiet läggs redan i grundskolan. Projektet Plug Innan ska hjälpa skolor att utveckla och systematisera sitt arbete med elever som visar tecken på hög frånvaro i årskurs 5-9. Det långsiktiga målet är att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pluginnantidigainsatser.5.1dc5261d15c09b55019d0317.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pluginnantidigainsatser.5.1dc5261d15c09b55019d0317.html Fri, 12 May 2017 09:24:38 +0200 Eftermiddagskonferens: Beprövade erfarenheter av entreprenöriellt lärande i Göteborg Stad Under hösten 2016 initierades ett samarbete mellan Göteborgs Stad och GR Skola Arbetsliv gällande ett utvecklingsprojekt kring entreprenöriellt lärande. Sammanlagt medverkar över 200 pedagoger i kollegialt lärande, workshops och föreläsningar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/eftermiddagskonferensbeprovadeerfarenheteraventreprenorielltlarandeigoteborgstad.5.55dd0c7b15bee310aa4ebcae.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/eftermiddagskonferensbeprovadeerfarenheteraventreprenorielltlarandeigoteborgstad.5.55dd0c7b15bee310aa4ebcae.html Fri, 12 May 2017 08:00:57 +0200 Rektorskonferens – mod att våga leda Idag den 12 maj arrangerar GR Utbildning en konferens på Draken för alla rektorer och grundskolechefer i Göteborgsregionen. En ny mötesplats som är tänkt som ett återkommande forum för alla rektorer, en mötesplats där alla kan träffas för att utbyta erfarenheter och tankar men också tillägna sig ny kunskap inom kontextspecifika områden. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/rektorskonferensmodattvagaleda.5.55dd0c7b15bee310aa4e6af1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/rektorskonferensmodattvagaleda.5.55dd0c7b15bee310aa4e6af1.html Thu, 11 May 2017 10:52:18 +0200 Frukostmöte – Hur kan vi tillsammans möta kompetensbehovet inom teknik och industri? Idag anordnar GR Skola Arbetsliv ett frukostmöte kring hur vi tillsammans kan möta kompetensbehovet inom teknik och industri. Frukostmötet arrangeras inom ramen för det ESF-finansierade projektet College Väst, tillsammans med Teknikcollege Göteborgsregionen, i det delprojektet som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/frukostmotehurkanvitillsammansmotakompetensbehovetinomteknikochindustri.5.55dd0c7b15bee310aa495c35.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/frukostmotehurkanvitillsammansmotakompetensbehovetinomteknikochindustri.5.55dd0c7b15bee310aa495c35.html Wed, 10 May 2017 09:43:04 +0200 GR Utbildning Multimediastudion filmar till handelns yrkeskarta För att synliggöra de yrken och karriärvägar som finns i handeln, har Handelsrådet tagit fram en yrkeskarta med ett antal vanliga handelsyrken. Yrkeskartan innehåller yrkesfilmer och kompetensbeskrivningar, intervjuer med personer som jobbar i branschen och information om vilka utbildningar som finns för respektive yrke. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grutbildningmultimediastudionfilmartillhandelnsyrkeskarta.5.55dd0c7b15bee310aa4316c9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grutbildningmultimediastudionfilmartillhandelnsyrkeskarta.5.55dd0c7b15bee310aa4316c9.html Fri, 05 May 2017 13:14:07 +0200 InVäst är riggat och godkänt för genomförande Projektet InVäst – Integration Västsverige - startade i september 2016 med analys och planering för att under kommande tre år stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden som nu har godkänt projektets arbete för att gå in i genomförandefas. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/invastarriggatochgodkantforgenomforande.5.2398446f15bd100e32b7a949.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/invastarriggatochgodkantforgenomforande.5.2398446f15bd100e32b7a949.html Fri, 05 May 2017 10:13:20 +0200 GR Utbildning samarbetar med Skolverket för att minska studieavbrott från gymnasiet Under 2017 samverkar GR med Skolverket inom ramen för Skolverkets uppdrag att genomföra verksamhetsnära insatser riktade direkt till huvudmän och gymnasieskolor för att förebygga avhopp från gymnasieskolan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grutbildningsamarbetarmedskolverketforattminskastudieavbrottfrangymnasiet.5.2398446f15bd100e32b6f936.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grutbildningsamarbetarmedskolverketforattminskastudieavbrottfrangymnasiet.5.2398446f15bd100e32b6f936.html Fri, 05 May 2017 09:06:23 +0200 Anta utmaningen och ansök om Utmärkelsen 2017 Nu är ansökningsomgången för Utmärkelsen 2017 igång. Under ett antal år har SAK-rådet, regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter, uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/antautmaningenochansokomutmarkelsen2017.5.2398446f15bd100e32b6bc8f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/antautmaningenochansokomutmarkelsen2017.5.2398446f15bd100e32b6bc8f.html Fri, 05 May 2017 08:21:29 +0200 95 % av Göteborgsregionens andraklassare tycker att det är roligt att lära sig nya saker i skolan Årets resultat för den regiongemensamma elevenkäten är här. Under fem veckor i februari-mars svarade över 34 400 elever på 330 skolor i 1650 klasser i Göteborgsregionen på enkäten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/95avgoteborgsregionensandraklassaretyckerattdetarroligtattlarasignyasakeriskolan.5.2398446f15bd100e32b6873e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/95avgoteborgsregionensandraklassaretyckerattdetarroligtattlarasignyasakeriskolan.5.2398446f15bd100e32b6873e.html Fri, 28 Apr 2017 10:49:44 +0200 GR får 15 miljoner till tidiga insatser för att motverka studieavbrott Västra Götalandsregionen storsatsar för att fler elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. GR får nu 15 miljoner för att driva projektet Plug Innan, som fokuserar på tidiga insatser i grundskolan för att motverka studieavbrott. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grfar15miljonertilltidigainsatserforattmotverkastudieavbrott.5.253b2da115ba548378ff2057.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grfar15miljonertilltidigainsatserforattmotverkastudieavbrott.5.253b2da115ba548378ff2057.html Wed, 26 Apr 2017 07:39:11 +0200 PlugInnovation i seminarium på Skolriksdagen PlugInnovation medverkade ett seminarium på Skolriksdagen 2017. Fokus var en ökad likvärdighet i skolan för minskade studieavbrott. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pluginnovationiseminariumpaskolriksdagen.5.253b2da115ba548378f3939d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pluginnovationiseminariumpaskolriksdagen.5.253b2da115ba548378f3939d.html Tue, 25 Apr 2017 07:45:57 +0200 GR Utbildning samarbetar med Europaparlamentet kring EU och skolan För att stärka EU-kunskapen hos lärare och elever i Sverige medverkar GR Utbildning i flera nationella satsningar med bland andra Europaparlamentet, EU-kommissionen, Universitets- och högskolerådet samt Regeringskansliet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grutbildningsamarbetarmedeuropaparlamentetkringeuochskolan.5.35cc4a4f15b9697b1ded87fc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grutbildningsamarbetarmedeuropaparlamentetkringeuochskolan.5.35cc4a4f15b9697b1ded87fc.html Fri, 21 Apr 2017 14:40:14 +0200 Pedagogiskt Centrum samarbetar med Europaparlamentet kring ambassadörsskolor Pedagogiskt Centrum medverkar i genomförandet av Europaparlamentets satsning på elever i högstadiet och vid gymnasieskolans praktiska och teoretiska program. Genom ambassadörsskoleprogrammet ska ungdomar ges aktiva kunskaper om EU och europeisk parlamentarisk demokrati. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrumsamarbetarmedeuropaparlamentetkringambassadorsskolor.5.1170b55d15b87adc0fe8f036.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrumsamarbetarmedeuropaparlamentetkringambassadorsskolor.5.1170b55d15b87adc0fe8f036.html Wed, 19 Apr 2017 13:24:47 +0200 GR Utbildning medverkar vid SSA rikskonferensen i Kungsbacka Idag startar Rikskonferensen för samverkan mellan skola och arbetsliv i Kungsbacka. GR Utbildning arrangerar ett flertal seminarier samt ett framtidsmingel. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grutbildningmedverkarvidssarikskonferensenikungsbacka.5.9c2ed2a15b7de6c4028269b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grutbildningmedverkarvidssarikskonferensenikungsbacka.5.9c2ed2a15b7de6c4028269b.html Thu, 13 Apr 2017 11:07:39 +0200 GR Skola Arbetsliv lanserar podd om entreprenöriellt lärande Under hösten 2016 initierades ett samarbete mellan Göteborgs Stad och GR Skola Arbetsliv gällande ett utvecklingsprojekt kring entreprenöriellt lärande. Nu kan du lyssna på arbetet via poddradio https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grskolaarbetslivlanserarpoddomentreprenorielltlarande.5.66c754fe15b606c8a9563b96.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grskolaarbetslivlanserarpoddomentreprenorielltlarande.5.66c754fe15b606c8a9563b96.html Thu, 13 Apr 2017 10:25:24 +0200 Utbildning för elevassistenter Under våren genomför Pedagogiskt Centrum en utbildning för elevassistenter, stödpersoner och resurspedagoger. Här får 82 deltagare tillfälle att träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningforelevassistenter.5.66c754fe15b606c8a956328f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningforelevassistenter.5.66c754fe15b606c8a956328f.html Thu, 06 Apr 2017 15:42:20 +0200 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar - 91 procent är antagna till vald utbildning I dag presenteras preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 8 651 elever har preliminärt antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 79 procent till sitt förstahandsval. Eleverna tar del av sitt antagningsresultat på Indra2.se. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/preliminarantagningentillgymnasieskolanarklar91procentarantagnatillvaldutbildning.5.3ec032615b42f74c2e8e44.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/preliminarantagningentillgymnasieskolanarklar91procentarantagnatillvaldutbildning.5.3ec032615b42f74c2e8e44.html Tue, 04 Apr 2017 15:48:52 +0200 Utbildningschefer i storstadsregionerna går samman för att påverka statsbidragen Utbildningschefer från 73 kommuner inom Göteborgsregionen, Storstockholm och Skåne ställer sig bakom en gemensam skrivelse gällande statsbidragen på utbildningsområdet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningscheferistorstadsregionernagarsammanforattpaverkastatsbidragen.5.ab81cd615b3424876853a00.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningscheferistorstadsregionernagarsammanforattpaverkastatsbidragen.5.ab81cd615b3424876853a00.html Tue, 04 Apr 2017 12:34:15 +0200 FN-rollspel om kvinnors fred och säkerhet Idag drar årets största rollspel igång. Drygt 200 delegater kommer under två dagar att diskutera kvinnors fred och säkerhet, med utgångspunkt i FN:s resolution 1325. Delegaterna kommer i tre olika utskott att diskutera och försöka hitta lösningar på den utsatta situationen för kvinnor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fnrollspelomkvinnorsfredochsakerhet.5.ab81cd615b3424876847f31.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fnrollspelomkvinnorsfredochsakerhet.5.ab81cd615b3424876847f31.html Fri, 31 Mar 2017 09:13:11 +0200 Frukostmöte om möjligheterna med Framtidens Fastighetslabb I samarbete med Framtidenskoncernen i Göteborg arrangerar GR Skola Arbetsliv och GR Läromedel idag ett frukostmöte i syfte att informera skolpersonal om möjligheterna med Framtidens fastighetslabb. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/frukostmoteommojligheternamedframtidensfastighetslabb.5.f1e1d4c15b160ad611d8400.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/frukostmoteommojligheternamedframtidensfastighetslabb.5.f1e1d4c15b160ad611d8400.html Fri, 24 Mar 2017 09:14:38 +0100 Hur kan stadsutveckling bidra till samverkan skola arbetsliv? GR Skola Arbetsliv och Näringslivsarenan arrangerade för tredje året i rad en dialogkonferens för lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare med syftet att samtala om hur vi tillsammans kan skapa framtidsutsikter för unga. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/hurkanstadsutvecklingbidratillsamverkanskolaarbetsliv.5.1be8452315af8055d2573da2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/hurkanstadsutvecklingbidratillsamverkanskolaarbetsliv.5.1be8452315af8055d2573da2.html Wed, 22 Mar 2017 09:25:18 +0100 Metodbok för SRHR på HVB Pedagogiskt Centrum har i samarbete med Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa tagit fram en metodbok kring SRHR som riktar sig till personal på HVB-hem. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/metodbokforsrhrpahvb.5.2444935015af17c1e6a3a7d4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/metodbokforsrhrpahvb.5.2444935015af17c1e6a3a7d4.html Thu, 16 Mar 2017 12:44:50 +0100 En av Sveriges största Läromedelsmässor, 25–26 april i Göteborg! För 9:e året i rad arrangerar GR Utbildning Läromedel den årliga Läromedelsmässan i Eriksbergshallen. Mässan vänder sig till alla som arbetar inom förskola, grundskola och särskola. På plats finns ett stort antal av Sveriges ledande läromedelsproducenter som presenterar aktuella läromedel. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/enavsverigesstorstalaromedelsmassor2526apriligoteborg.5.3d965f115ad3761c4e38082.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/enavsverigesstorstalaromedelsmassor2526apriligoteborg.5.3d965f115ad3761c4e38082.html Thu, 16 Mar 2017 07:06:12 +0100 Anmälan öppen till programmet Ny som Chef – Utvecklande Ledarskap Nu är anmälan öppen för nästa omgång av Ny som Chef – Utvecklande ledarskap (UL). Målet med programmet är att du ska utveckla ditt personliga och hållbara ledarskap, för att därigenom kunna utveckla medarbetarna och på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Programmet vill ge dig som deltagare en god grund för ditt ledarskap, att du ska känna dig säker och trivas i chefs-/ledarrollen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/anmalanoppentillprogrammetnysomchefutvecklandeledarskap.5.3d965f115ad3761c4e24c8f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/anmalanoppentillprogrammetnysomchefutvecklandeledarskap.5.3d965f115ad3761c4e24c8f.html Tue, 14 Mar 2017 09:16:56 +0100 Workshop om inkludering i studie- och yrkesval Idag arrangerar ESF-projektet College Väst en första workshop i syfte att utsätta yrkes- och studieval för förändringstryck och öka kunskapen för mångfald och jämlikhet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/workshopominkluderingistudieochyrkesval.5.49e7db0315ac4596f63772f6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/workshopominkluderingistudieochyrkesval.5.49e7db0315ac4596f63772f6.html Mon, 13 Mar 2017 14:09:01 +0100 Vårens miljöpraktikanter presenterade sitt resultat Gratis busskort och bättre koll på vilka inköp som görs. Det var några av idéerna vårens miljöpraktikanter presenterade för personalen på GR. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/varensmiljopraktikanterpresenteradesittresultat.5.49e7db0315ac4596f6337791.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/varensmiljopraktikanterpresenteradesittresultat.5.49e7db0315ac4596f6337791.html Fri, 10 Mar 2017 13:20:21 +0100 Ny satsning på skolforskning möjliggör ett utökat arbete i Göteborgsregionen Göteborgs universitet är ett av de fyra lärosäten som får möjlighet att bedriva praktiknära forskning i samverkan med kommuner och friskolor inom ramen för den försöksverksamhet som regeringen beslutade om igår. GR Utbildnings samarbete med universitetet gör att det nu blir möjligt att växla upp regionens arbete med ett utbildningslandskap på vetenskaplig grund. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nysatsningpaskolforskningmojliggorettutokatarbeteigoteborgsregionen.5.1993e8b915ab5347e3e2f68f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nysatsningpaskolforskningmojliggorettutokatarbeteigoteborgsregionen.5.1993e8b915ab5347e3e2f68f.html Tue, 07 Mar 2017 11:08:37 +0100 GR:s seminarier vid Rikskonferensen för samverkan skola–arbetsliv Den 19–21 april genomförs Rikskonferensen för samverkan mellan skola och arbetsliv i Kungsbacka. GR Utbildning arrangerar ett flertal seminarier samt ett framtidsmingel. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grsseminariervidrikskonferensenforsamverkanskolaarbetsliv.5.64bfd79c15aa614bb42225fa.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grsseminariervidrikskonferensenforsamverkanskolaarbetsliv.5.64bfd79c15aa614bb42225fa.html Mon, 06 Mar 2017 11:25:51 +0100 Teknikcollege Göteborgsregionen är återcertifierat Teknikcollege Göteborgsregionen har i samband med sitt 10–års jubileum fått godkänt på sin ansökan om återcertifiering. Detta innebär att regionen nu är återcertifierat inom Teknikcollege för ytterligare fem år. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcollegegoteborgsregionenaratercertifierat.5.560a1abd15a96a7c1e9c52d8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcollegegoteborgsregionenaratercertifierat.5.560a1abd15a96a7c1e9c52d8.html Wed, 01 Mar 2017 14:23:29 +0100 Idag startar utbildningspaketet kring skola-arbetsliv Idag startas Utbildningspaketet skola-arbetsliv upp. Skolverket erbjuder, i samarbete med GR Skola Arbetsliv, Arbetsförmedlingen och Karlstads universitet, utbildningspaketet för att utveckla arbetet med att integrera studie- och yrkesvägledning och skola-arbetsliv i undervisningen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/idagstartarutbildningspaketetkringskolaarbetsliv.5.39ee491915a86ef3d712fc49.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/idagstartarutbildningspaketetkringskolaarbetsliv.5.39ee491915a86ef3d712fc49.html Tue, 28 Feb 2017 12:48:21 +0100 Nya övningar till Trafikkontorets satsning ”På egna ben” Pedagogiskt Centrum har tagit fram nya övningar till metodmaterialet för "På egna ben", en utmaning för elever i årskurs 4-6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta korta bilresorna. Under de veckor som utmaningen pågår samlar eleverna samtidigt på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyaovningartilltrafikkontoretssatsningpaegnaben.5.51df384315a776f0b03ce03a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyaovningartilltrafikkontoretssatsningpaegnaben.5.51df384315a776f0b03ce03a.html Thu, 23 Feb 2017 10:21:34 +0100 Pedagogiska filmer om programmering i skolan Det europeiska regionala nätverket Future Classroom Lab har producerat sina första pedagogiska filmer som visar exempel på användandet av mobila enheter och molntjänster i undervisningen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogiskafilmeromprogrammeringiskolan.5.6b045f1e15a676ecd0125fc0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogiskafilmeromprogrammeringiskolan.5.6b045f1e15a676ecd0125fc0.html Thu, 16 Feb 2017 11:16:01 +0100 Entreprenöriellt lärande i Göteborgs Stad Under hösten 2016 initierades ett samarbete mellan Göteborgs Stad och GR Skola Arbetsliv gällande ett utvecklingsprojekt kring entreprenöriellt lärande. Nu fortsätter arbetet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/entreprenorielltlarandeigoteborgsstad.5.10f30f7015a43323c163452d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/entreprenorielltlarandeigoteborgsstad.5.10f30f7015a43323c163452d.html Tue, 14 Feb 2017 09:24:58 +0100 Anmälan öppen till programmet Jag vill bli chef!? Tycker du att chefskap/ledarskap verkar spännande och utmanande? Har du funderat på att gå in i en chefsroll, men ännu inte bestämt dig? Orienteringsprogrammet Jag vill bli chef!? vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll och är nyfiken på vad det innebär att arbeta som chef/ledare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/anmalanoppentillprogrammetjagvillblichef.5.40875c1615a341db3567ad5c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/anmalanoppentillprogrammetjagvillblichef.5.40875c1615a341db3567ad5c.html Mon, 13 Feb 2017 17:22:25 +0100 25 000 vårdnadshavare i Göteborgsregionen har tyckt till om förskolan För första gången har kommunerna i Göteborgsregionen genomfört en regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/25000vardnadshavareigoteborgsregionenhartyckttillomforskolan.5.40875c1615a341db356436e4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/25000vardnadshavareigoteborgsregionenhartyckttillomforskolan.5.40875c1615a341db356436e4.html Fri, 10 Feb 2017 10:29:33 +0100 Kartläggning av enhetschefer i Kungsbackas skolor I samband med en inspektion från Arbetsmiljöverket under mars 2015 fick Kungsbacka kommun kritik gällande rektors arbetsmiljö. I och med detta beslöt kommunen att utöka sin ledningsorganisation genom att skapa ett antal nya chefstjänster, enhetschefer, som har i uppdrag att avlasta skolledarna med administrativt arbete. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kartlaggningavenhetscheferikungsbackasskolor.5.10314c2a15a24d8f1d9280dc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kartlaggningavenhetscheferikungsbackasskolor.5.10314c2a15a24d8f1d9280dc.html Wed, 08 Feb 2017 13:54:01 +0100 Dialogkonferens om hur stadsutveckling kan bidra till samverkan mellan skola och arbetsliv Den ökande befolkningen i Göteborgsregion kräver fler bostäder, arbetsplatser, transporter och ökad service. En attraktiv stad attraherar till företagsetablering. Detta tillsammans skapar fler arbetstillfällen och ställer höga krav på kompetensförsörjningen i regionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dialogkonferensomhurstadsutvecklingkanbidratillsamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.116d8e2b15a163a05df813df.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dialogkonferensomhurstadsutvecklingkanbidratillsamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.116d8e2b15a163a05df813df.html Tue, 31 Jan 2017 16:32:31 +0100 FashionTech vill väcka teknikintresset hos unga modeintresserade tjejer I samarbete med Business Region Göteborg startar GR Utbildning FashionTech, ett samverkansprojekt som avser att väcka teknikintresset hos modeintresserade tjejer i högstadie- och gymnasieåldern. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fashiontechvillvackateknikintressethosungamodeintresseradetjejer.5.4f2d7cbe159eb96a4e5a6870.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fashiontechvillvackateknikintressethosungamodeintresseradetjejer.5.4f2d7cbe159eb96a4e5a6870.html Thu, 26 Jan 2017 07:59:55 +0100 Frukostmöte: Hur kan vi motverka utanförskap genom samverkan mellan skola och arbetsliv? Vilka faktorer är framgångsrika i arbetet med att förhindra studieavbrott? Och hur kan skolan samverka med arbetslivet för att få fler ungdomar att fullfölja sina gymnasiestudier? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/frukostmotehurkanvimotverkautanforskapgenomsamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.470fc4af159cf88cf43ad397.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/frukostmotehurkanvimotverkautanforskapgenomsamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.470fc4af159cf88cf43ad397.html Mon, 23 Jan 2017 16:45:13 +0100 En fjärde omgång av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare Framtidens Samhällsbyggare är ett 14 månader långt traineeprogram där både privata företag och offentliga organisationer deltar. Nu är det klart att ett fjärde program startar under hösten 2017. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/enfjardeomgangavtraineeprogrammetframtidenssamhallsbyggare.5.1073d321159c19ebf25b6228.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/enfjardeomgangavtraineeprogrammetframtidenssamhallsbyggare.5.1073d321159c19ebf25b6228.html Tue, 10 Jan 2017 14:58:24 +0100 Varmt välkommen till Pedagogiskt Centrums kursutbud VT 2017! Nu är du välkommen att anmäla dig till alla vårens kurser! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/varmtvalkommentillpedagogisktcentrumskursutbudvt2017.5.3decb201597f270a0dd83af.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/varmtvalkommentillpedagogisktcentrumskursutbudvt2017.5.3decb201597f270a0dd83af.html Fri, 16 Dec 2016 18:52:38 +0100 Miljöpraktikanter bidrog till förbättrad källsortering Genom projektet Miljöpraktik får elever i högstadiet undersöka miljöarbetet på arbetsplatser. Årets miljöpraktikanter på GR bidrog bland annat till att personalen fick tydligare instruktioner för hur de ska källsortera. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/miljopraktikanterbidrogtillforbattradkallsortering.5.3c79ab13158fe74a466e2c5f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/miljopraktikanterbidrogtillforbattradkallsortering.5.3c79ab13158fe74a466e2c5f.html Fri, 16 Dec 2016 18:36:43 +0100 Utveckling av kommunal plan för studie- och yrkesvägledning i Lerum På uppdrag av Lerums kommun genomför GR Skola Arbetsliv en utvecklingsinsats för kommunens studie- och yrkesvägledning. Utgångspunkten är att ta fram nya riktlinjer för att på bästa sätt skapa en kommunal SYV-plan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utvecklingavkommunalplanforstudieochyrkesvagledningilerum.5.3c79ab13158fe74a466e1400.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utvecklingavkommunalplanforstudieochyrkesvagledningilerum.5.3c79ab13158fe74a466e1400.html Fri, 16 Dec 2016 18:19:20 +0100 Workshop för att öka ungas teknikintresse Idag arrangerar ESF-projektet College Väst tillsammans med Teknikcollege en workshop för att främja ungdomars teknikintresse. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/workshopforattokaungasteknikintresse.5.3c79ab13158fe74a466e040b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/workshopforattokaungasteknikintresse.5.3c79ab13158fe74a466e040b.html Wed, 14 Dec 2016 08:04:20 +0100 Årets regionala handledare inom VO-College Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen delade för första gången ut utmärkelsen Årets regionala handledare vid en ceremoni den 5 december. Lokala college har nominerat handledare till utmärkelsen som i år tilldelades undersköterskan och handledaren i Härryda kommun, Lisa Jacobsson. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/aretsregionalahandledareinomvocollege.5.29183cf9158fb661b2910df8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/aretsregionalahandledareinomvocollege.5.29183cf9158fb661b2910df8.html Tue, 13 Dec 2016 17:54:12 +0100 Ny förordning, regionalt yrkesvux Den 1:a november beslutade regeringen om en ny förordning för regionaliserad yrkeutbildning för vuxna. Den skiljer sig från tidigare förordning på flera plan, inte minst genom att det numera ställs krav på regional samverkan och medfinansiering genom egenproduktion, för att kommuner ska kunna bli beviljade statsbidrag. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyforordningregionaltyrkesvux.5.4c4ab557158f0ac692dbf8fd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyforordningregionaltyrkesvux.5.4c4ab557158f0ac692dbf8fd.html Tue, 13 Dec 2016 17:32:47 +0100 Stort intresse för januaristart Då regeringen under hösten avsierat en utbyggnad av lärlings- och yrkesvux samt infört rätten till behörighetsgivande utbildning inom komvux har Göteborgsregionen satsat på en stor start av regionalt sökbara yrkesutbildningar för vuxna i januari, med ca 1000 platser i utbudet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/stortintresseforjanuaristart.5.4c4ab557158f0ac692dbd670.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/stortintresseforjanuaristart.5.4c4ab557158f0ac692dbd670.html Mon, 12 Dec 2016 17:44:09 +0100 Fullfölja studier GR – nytt EU-projekt för att motverka studieavbrott i Göteborgsregionen GR Utbildning har i flera års tid och genom ett antal projekt arbetat med att bygga kunskap kring att motverka studieavbrott. Nu utvecklas detta arbete. Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat ca 9,8 miljoner kr för att GR Utbildning under 2017–2020 ska driva projektet Fullfölja studier GR – FSGR. Syftet är att skapa förutsättningar för deltagande gymnasieskolor att genom individanpassade insatser arbeta med att motverka studieavbrott. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fullfoljastudiergrnytteuprojektforattmotverkastudieavbrottigoteborgsregionen.5.4c4ab557158f0ac692d49cc7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fullfoljastudiergrnytteuprojektforattmotverkastudieavbrottigoteborgsregionen.5.4c4ab557158f0ac692d49cc7.html Mon, 12 Dec 2016 11:26:18 +0100 Gymnasievalet 2017 Efter en höst av vägledningssamtal, besök på Gymnasiedagarna på Svenska mässan och Öppna hus på de olika gymnasieskolorna är det nu dags för eleverna att göra sina gymnasieval. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasievalet2017.5.4c4ab557158f0ac692d2a347.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasievalet2017.5.4c4ab557158f0ac692d2a347.html Wed, 07 Dec 2016 09:37:15 +0100 OECD lyfter GR som gott exempel Den världsomspännande organisationen OECD har sammanställt en rapport om kompetensförsörjning i Sverige ”Getting Skills Right: Sweden”. I rapporten lyfts GRs långsiktiga arbete med regional kompetensförsörjning, via samverkansavtal för gymnasie- och vuxenutbildning samt samråd om utbudet, som ett gott exempel.   https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/oecdlyftergrsomgottexempel.5.2de20e9158d05b8c4cb6160.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/oecdlyftergrsomgottexempel.5.2de20e9158d05b8c4cb6160.html Mon, 05 Dec 2016 12:57:34 +0100 Undersökningarna PISA och TIMSS visar positivt trendbrott inom den svenska skolan PISA-undersökningen (Programme for International Student Assessment) som publicerades den 6 december visar ett positivt trendbrott för Sverige. I denna undersökning har 15-åriga elever deltagit. Förra veckan presenterades också ett positivt trendbrott för landet i den internationella kunskapsmätningen TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) som genomförs på elever i 10- och 14-årsåldern. Det går att notera ett ökat samhällsintresse för internationella mätningar som rör utbildningsområdet, särskilt PISA har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/undersokningarnapisaochtimssvisarpositivttrendbrottinomdensvenskaskolan.5.6165f8cf158c5995a1cd1fd0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/undersokningarnapisaochtimssvisarpositivttrendbrottinomdensvenskaskolan.5.6165f8cf158c5995a1cd1fd0.html Mon, 05 Dec 2016 10:03:59 +0100 iMOVE slutkonferens i Bologna, Italien 17-18 november GR deltar i EU-projektet iMOVE (Innovation on Mobility Organisation in Vocational Education), ett centraliserat nätverksprojekt inom programmet för livslångt lärande. Projektet syftar till att bygga stödstrukturer för internationell rörlighet, samt att stärka ett nätverk med offentliga och privata aktörer inom utbildning och arbetsliv på transnationell, nationell, regional och lokal nivå.  https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/imoveslutkonferensibolognaitalien1718november.5.6165f8cf158c5995a1cc2c0a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/imoveslutkonferensibolognaitalien1718november.5.6165f8cf158c5995a1cc2c0a.html Thu, 01 Dec 2016 10:55:47 +0100 EuroSkills är igång – här hittar du GR Utbildning Europas största yrkestävling har startat på Svenska Mässan i Göteborg. De 40 000 besökare som väntas besöka EuroSkills under de tre dagarna kommer att få följa 500 unga skickliga yrkesutövare, som tävlar om att vinna yrkes-EM, samt prova på deras yrken.GR Utbildning finns med på många håll. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/euroskillsarigangharhittardugrutbildning.5.4b6e7a03158b00e0d46cf46d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/euroskillsarigangharhittardugrutbildning.5.4b6e7a03158b00e0d46cf46d.html Tue, 29 Nov 2016 10:41:35 +0100 Två dagar kvar – så förbereds eleverna inför EuroSkills EuroSkills är Europas största tävling i yrkesskicklighet och den 1–3 december genomförs detta evenemang för första gången i Skandinavien, på Svenska Mässan i Göteborg.  Under året har GR Utbildning genomfört en rad insatser kopplade till evenemanget, bland annat för att förbereda elever i regionen inför besöket på EuroSkills. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tvadagarkvarsaforberedselevernainforeuroskills.5.23dfab44158a5430ac6e5e3a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tvadagarkvarsaforberedselevernainforeuroskills.5.23dfab44158a5430ac6e5e3a.html Tue, 29 Nov 2016 10:22:28 +0100 Framtidens Fastighetslabb Hösten 2017 slås dörrarna upp till Framtidens Fastighetslabb som syftar till att väcka barns och ungdomars intresse för fastighetsbranschen. GR Skola Arbetsliv och GR Läromedel kommer att vara med och utveckla den interaktiva och upplevelsebaserade miljön i labbet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framtidensfastighetslabb.5.23dfab44158a5430ac6e4a49.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framtidensfastighetslabb.5.23dfab44158a5430ac6e4a49.html Fri, 25 Nov 2016 13:30:51 +0100 En vecka kvar till EuroSkills – Europas största yrkestävling 40 000 besökare, varav 32 000 skolelever, väntas besöka EuroSkills på Svenska Mässan den 1–3 december. Under året har GR Utbildning genomfört en rad insatser kopplade till evenemanget. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/enveckakvartilleuroskillseuropasstorstayrkestavling.5.4ddc09871589a75110716117.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/enveckakvartilleuroskillseuropasstorstayrkestavling.5.4ddc09871589a75110716117.html Mon, 14 Nov 2016 15:00:06 +0100 Hur skapar vi en bättre kompetensförsörjning inom livsmedel och besöksnäringen? Idag arrangerar GR Utbildning och projektet College Väst tillsammans med Visita ett seminarium om kompetensförsörjningen inom områdena restaurang och livsmedel samt hotell och turism. Deltar gör 70 personer från både branschen och utbildningssektorn. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/hurskaparvienbattrekompetensforsorjninginomlivsmedelochbesoksnaringen.5.86515fe15862f23f03426b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/hurskaparvienbattrekompetensforsorjninginomlivsmedelochbesoksnaringen.5.86515fe15862f23f03426b.html Mon, 14 Nov 2016 13:13:21 +0100 Utbildningsdepartementet på GR 14 november för uppföljning av Erasmus+ Det har blivit dags för en halvtidsuppföljning av Erasmus+ som är Europeiska Unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Utbildningsdepartementet håller 14 november ett seminarium på GR för att dokumentera erfarenheter av nuvarande program. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningsdepartementetpagr14novemberforuppfoljningaverasmus.5.83c113d158593bc7b7eeb3b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningsdepartementetpagr14novemberforuppfoljningaverasmus.5.83c113d158593bc7b7eeb3b.html Fri, 11 Nov 2016 13:20:51 +0100 Genomlysning av studie- och yrkesvägledningen inom Kungsbacka kommun På uppdrag av Kungsbacka kommun genomför GR Utbildning en genomlysning av studie- och yrkesvägledningen i kommunen.  Den 11 november påbörjas intervjuer med lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare, elever, verksamhetschefer, förvaltningschef och andra personer med kunskap inom området. Utgångspunkten är att ta fram ett nyläge för att på bästa sätt matcha internt satta kvalitetsmål samt skollag och läroplan. Skolformerna som ingår i genomlysningen är förskola–gymnasium. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/genomlysningavstudieochyrkesvagledningeninomkungsbackakommun.5.d7adf891584fac2e585f2df.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/genomlysningavstudieochyrkesvagledningeninomkungsbackakommun.5.d7adf891584fac2e585f2df.html Thu, 10 Nov 2016 13:46:47 +0100 Möte i Rumänien för EU-projektet ESL-Plus Den 7-8 november hölls det tredje mötet i EU-projektet ESL-Plus, där GR är medverkande partner från Sverige, tillsammans med partners i Holland, Tyskland, Ungern, och Rumänien. Mötet hölls i Iazi, Rumänien. Projektet syftar till att samla och sprida kunskap kring hur olika aktörer kan arbeta för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid (early school leaving) i grundskola och gymnasiet. Framförallt handlar det om att lyfta fram praktiknära insatser riktade till skolledare, lärare och andra professionella som verkar i skolan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/moteirumanienforeuprojekteteslplus.5.3bdefb34158467fa452cdb32.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/moteirumanienforeuprojekteteslplus.5.3bdefb34158467fa452cdb32.html Tue, 08 Nov 2016 10:00:07 +0100 Granskningskommittén besöker Teknikcollege i Göteborgsregionen Göteborgsregionen har varit certifierat för Teknikcollege sedan 2008. Nu är det återigen dags för återcertifering. Den 8 november kommer granskningskommittén, parter från Industrirådet och Riksföreningen Teknikcollege på besök för att granska regionens collegeverksamhet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/granskningskommittenbesokerteknikcollegeigoteborgsregionen.5.3972fc31583d5322409a33c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/granskningskommittenbesokerteknikcollegeigoteborgsregionen.5.3972fc31583d5322409a33c.html Wed, 02 Nov 2016 13:17:14 +0100 GR Utbildnings arbete inom PlugInnovation lyfts fram av Gymnasieutredningen GR Utbildnings arbete inom PlugInnovation lyfts fram av Gymnasieutredningen 31 oktober 2016 presenterades Gymnasieutredningen , "En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning”. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grutbildningsarbeteinompluginnovationlyftsframavgymnasieutredningen.5.394c5f4215821a047b1558c6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grutbildningsarbeteinompluginnovationlyftsframavgymnasieutredningen.5.394c5f4215821a047b1558c6.html Mon, 31 Oct 2016 10:12:30 +0100 FN-rollspel på Öckerö I fredags samlades FN:s säkerhetsråd för sitt årliga möte på Öckerö gymnasieskola. Under årets möte diskuterade Säkerhetsrådet lösningar på konflikten i den Demokratiska republiken Kongo. Eleverna som agerade delegater har under flera veckor förberett sig inför mötet, genom att bland annat sätta sig in i FN:s arbete och hur de olika länderna i Säkerhetsrådet önskar lösa den långvariga konflikten. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fnrollspelpaockero.5.70aa1af1581866398e2a757.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fnrollspelpaockero.5.70aa1af1581866398e2a757.html Tue, 25 Oct 2016 14:15:29 +0200 Frukostmöte: Entreprenörskap som förändrar världen År 2020 ska det finnas minst 1000 anställda i sociala företag i Göteborgsregionen. Det är Coompanion Göteborgsregionens vision. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/frukostmoteentreprenorskapsomforandrarvarlden.5.2666ded9157f25d37b1e932e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/frukostmoteentreprenorskapsomforandrarvarlden.5.2666ded9157f25d37b1e932e.html Fri, 21 Oct 2016 14:13:41 +0200 Fadderverksamhet som ger eleverna en inblick i arbetslivet GR Skola Arbetsliv har genom projektet Framtidsrustade ungdomar upprättat en kontakt mellan Brunnsboskolan och två företag I Göteborgsregionen – Göteborgs Hamn och SSP som fungerar som fadderföretag åt varsin klass på Brunnsboskolan. Fadderverksamheten är ett treårigt projekt där företaget får följa en och samma klass. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fadderverksamhetsomgerelevernaeninblickiarbetslivet.5.57c44642157de55399ecfae8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fadderverksamhetsomgerelevernaeninblickiarbetslivet.5.57c44642157de55399ecfae8.html Fri, 21 Oct 2016 07:42:08 +0200 VO-Collegeveckan 2016 Den 17-21 oktober är det dags att sätta strålkastaren på utbildning och arbete inom vård och omsorg. VO-Collegeveckan är en återkommande aktivitet i vecka 42, då VO-College profilerar sig på olika sätt lokalt, regionalt och nationellt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/vocollegeveckan2016.5.57c44642157de55399eac6c4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/vocollegeveckan2016.5.57c44642157de55399eac6c4.html Mon, 17 Oct 2016 10:59:52 +0200 Norra Biskopsgården utmaning för Framtidens samhällsbyggare Friskväderstorget – en handelsplats som också ska bli en mötesplats. Detta blir uppgiften och utmaningen för de 18 traineer som deltar i programmet Framtidens samhällsbyggare 3 under ett år framöver. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/norrabiskopsgardenutmaningforframtidenssamhallsbyggare.5.15db8fa157c983f7e3ceacb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/norrabiskopsgardenutmaningforframtidenssamhallsbyggare.5.15db8fa157c983f7e3ceacb.html Wed, 12 Oct 2016 13:33:38 +0200 Ett unikt studiebesökskoncept I linje med EuroSkills och Yrkesutbildningens år har GR Skola Arbetsliv i samarbete med Näringslivsarenan tagit fram ett unikt koncept för studiebesök. En rad spännande besök arrangeras, där elever och lärare får möjlighet att se olika företag på nära håll. Kopplat till studiebesöken får skolan stöd i hur de ska få ut det mesta av besöket genom tips på övningar som görs före, under och efter besöket https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/ettuniktstudiebesokskoncept.5.6f622625157b5e1c6d044718.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/ettuniktstudiebesokskoncept.5.6f622625157b5e1c6d044718.html Mon, 10 Oct 2016 12:40:13 +0200 Besöksrekord på Gymnasiedagarna 10 000 niondeklassare i Göteborgsregionen står just nu inför sitt gymnasieval. Som en hjälp att sondera i utbudet och rusta dem till att göra välgrundade val arrangerades den 4-6 oktober GR Utbildnings årliga mässa Gymnasiedagarna på Svenska Mässan. I år med besöksrekord. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/besoksrekordpagymnasiedagarna.5.5c768f98157abdfe0f439837.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/besoksrekordpagymnasiedagarna.5.5c768f98157abdfe0f439837.html Mon, 10 Oct 2016 10:41:54 +0200 Gymnasieantagning - antagningsår 2017 Den 1 oktober startade antagningsår 2017, vilket innebär att Göteborgsregionens grund- och gymnasieskolor har påbörjat sina förberedelser inför elevernas gymnasieval i antagningssystemet Indra. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasieantagningantagningsar2017.5.5c768f98157abdfe0f42eb94.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasieantagningantagningsar2017.5.5c768f98157abdfe0f42eb94.html Mon, 03 Oct 2016 10:24:03 +0200 Praktik på ett gymnasieprogram ska väcka grundskoleelevers intresse för yrkesutbildningar Elever i grundskolan som praktiserar på ett yrkesprogram på gymnasiet. Så fungerar projektet Yrkespraktik som startar med den första klassen idag. Syftet är att synliggöra yrkesutbildningar och väcka intresset hos de unga som är på väg att välja gymnasieprogram. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/praktikpaettgymnasieprogramskavackagrundskoleeleversintresseforyrkesutbildningar.5.1bf252b015782a19e78987ab.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/praktikpaettgymnasieprogramskavackagrundskoleeleversintresseforyrkesutbildningar.5.1bf252b015782a19e78987ab.html Wed, 28 Sep 2016 13:35:05 +0200 GR Multimediastudion har producerat filmer för Göteborgs stad GR Multimediastudion har under våren och sommaren producerat filmer för Göteborgs stads vuxenutbildning. Filmerna beskriver deras yrkesutbildningar samt hur det är att studera på komvux. Syftet är att visa upp olika sorters utbildningar i ett rekryteringssyfte samt att minska avhoppen från utbildningarna genom att få rätt sökande till rätt utbildning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grmultimediastudionharproduceratfilmerforgoteborgsstad.5.6767a25d1576daaf42843b41.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grmultimediastudionharproduceratfilmerforgoteborgsstad.5.6767a25d1576daaf42843b41.html Tue, 27 Sep 2016 09:31:01 +0200 Reservantagningen till gymnasieskolor inom GR avslutades den 2 september Den 2 september avslutades reservantagningen till Göteborgsregionens gymnasieskolor. Påfyllnaden av reserver pågick mellan den 10 augusti-1 september. Antal antagna till nationella program var då vi avslutade antagningen 9813, 6029 på kommunala skolor och 3784 på fristående skolor. 78 % var antagna på sitt förstahandsval. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/reservantagningentillgymnasieskolorinomgravslutadesden2september.5.710a940015763333466ab1c6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/reservantagningentillgymnasieskolorinomgravslutadesden2september.5.710a940015763333466ab1c6.html Wed, 21 Sep 2016 13:30:09 +0200 Stort intresse för workshop om spel i undervisningen Under evenemanget Teachers’ Night den 19 september hade EU-projektet Games projektmöte. Under kvällen höll lärare från Sverige och Storbritannien i en workshop för att visa spelen Scratch och Kodu samt inspirera till spel i undervisning för ökat lärande och inkludering. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/stortintresseforworkshopomspeliundervisningen.5.5efe880e157484439a567cc6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/stortintresseforworkshopomspeliundervisningen.5.5efe880e157484439a567cc6.html Fri, 16 Sep 2016 16:03:03 +0200 Nya Demokratitorg med ungdomar och politiker i höst Nu under hösten genomförs nya Demokratitorg där regionpolitiker besöker gymnasieskolor i bland annat Skövde, Karlsborg och Borås för att samtala med unga om politiska frågor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyademokratitorgmedungdomarochpolitikerihost.5.6fa4735415729ea6d7dd8389.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyademokratitorgmedungdomarochpolitikerihost.5.6fa4735415729ea6d7dd8389.html Wed, 14 Sep 2016 08:26:18 +0200 Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare 3 är igång I början av september inleddes den tredje omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare med en kick off på GR för de 18 nya traineerna. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/traineeprogrammetframtidenssamhallsbyggare3arigang.5.7129ac021571f607350b8849.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/traineeprogrammetframtidenssamhallsbyggare3arigang.5.7129ac021571f607350b8849.html Fri, 09 Sep 2016 13:20:10 +0200 Ledarförsörjning i regionen Jag vill bli skolledare!? startar på nytt i september med 25 deltagare som alla har det gemensamt att de funderar på att ta klivet in i en skolledarroll. Antingen att deltagarna själva har motivationen och/eller att någon i organisationen ser att de har potentialen. Mest lyckosamt blir det så klart när både motivation och potential matchar varandra. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/ledarforsorjningiregionen.5.117fe1321570a36b29766177.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/ledarforsorjningiregionen.5.117fe1321570a36b29766177.html Wed, 07 Sep 2016 15:29:36 +0200 Unik satsning på Fritidshem i Kungälvs kommun I juli 2016 reviderades läroplanen med två helt nya kapitel, ett för fritidshem och ett för förskoleklass. Detta förtydligar fritidshemmets (och förskoleklassens) syfte med dess centrala innehåll, och ska bidra till en ökad pedagogisk kvalité och likvärdighet för dessa verksamheter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/uniksatsningpafritidshemikungalvskommun.5.17f22e5e156ff9514d07579f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/uniksatsningpafritidshemikungalvskommun.5.17f22e5e156ff9514d07579f.html Tue, 06 Sep 2016 08:34:19 +0200 Pedagogiskt Centrums kursutbud HT 2016 Nu är höstens kurser igång på Pedagogiskt Centrum. I september och i början av oktober kan man  lyssna på föreläsarna Johan Alm, Ingela Lundh, Marcus Björnström, Camilla Nilsson, Polly Björk Willén, Kent Hedevåg, Martin Hugo, Maria Rydkvist, Per Måhl och Lena Trygg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrumskursutbudht2016.5.32edd0f3156f4f3cfbfd40ab.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrumskursutbudht2016.5.32edd0f3156f4f3cfbfd40ab.html Mon, 05 Sep 2016 10:51:28 +0200 Plug In 2.0 GR bjuder in till frukostseminarier Nästan en fjärdedel av Sveriges gymnasieelever fullföljer inte sin utbildning på fyra år. Lite mer än var tionde niondeklassare saknar behörighet för att ens komma in på gymnasiet. Ofullständiga betyg och studieavbrott är inte enbart ett problem för skolan, att förebygga studieavbrott är en viktig del i arbetet med att förebygga utanförskap. Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet riskerar att hamna utanför samhället med svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/plugin20grbjuderintillfrukostseminarier.5.32edd0f3156f4f3cfbf684a9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/plugin20grbjuderintillfrukostseminarier.5.32edd0f3156f4f3cfbf684a9.html Mon, 29 Aug 2016 15:30:51 +0200 Processledda temapass inför EuroSkills 2016 Alla ungdomar har rätt till att göra välgrundade val inför sin framtid. För att skapa de bästa förutsättningarna för detta erbjuds nu samtliga elever i årskurs 8 och 9 i Göteborgsregionen skräddarsydda temapass som förbereder eleverna på såväl kommande studie- och yrkesval som ett givande studiebesök på EuroSkills i december. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/processleddatemapassinforeuroskills2016.5.1f6860d1156d4f52ef4231d9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/processleddatemapassinforeuroskills2016.5.1f6860d1156d4f52ef4231d9.html Thu, 25 Aug 2016 10:05:08 +0200 Anmälan till Sex, unga och skolans roll 2016 är nu öppen Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Pedagogiskt Centrum på GR Utbildning bjuder in till årets Sex, unga och skolans roll. För nionde året i rad innebär det en heldagskonferens med nytt tema – Sex och samlevnad på (o)lika villkor! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/anmalantillsexungaochskolansroll2016arnuoppen.5.70b7acfc156bdb8b1513d7e6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/anmalantillsexungaochskolansroll2016arnuoppen.5.70b7acfc156bdb8b1513d7e6.html Wed, 24 Aug 2016 10:20:12 +0200 Utbildningspaket för samverkan mellan skola och arbetsliv GR Skola Arbetsliv arrangerar tillsammans med Skolverket och Arbetsförmedlingen ett utbildningspaket som på ett enkelt sätt visar på hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i undervisningen. Under processens gång lyfts även hur studie- och yrkesvägledning kan kopplas till ett språk- och kunskapsutvecklande arbete. Deltagarna får också ökad kunskap om arbetsmarknaden. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningspaketforsamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.2f58765d156b94707b034877.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningspaketforsamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.2f58765d156b94707b034877.html Wed, 17 Aug 2016 08:17:43 +0200 Afternoon tea-konferens kring nyanlända ungdomars väg ut i arbetslivet Inom ramen för projektet och plattformen Syvonline arrangeras den 22 september en halvdagskonferens med fokus på nyanlända ungdomars väg ut i arbetslivet. Målgruppen är lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer som arbetar, eller vill förbättra sitt arbete, med vägledning i undervisningen för nyanlända elever. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/afternoonteakonferenskringnyanlandaungdomarsvagutiarbetslivet.5.1d8e828e1568e61fa74c6e53.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/afternoonteakonferenskringnyanlandaungdomarsvagutiarbetslivet.5.1d8e828e1568e61fa74c6e53.html Sat, 02 Jul 2016 14:22:42 +0200 InVäst – ett nytt EU-projekt för att stärka sfi i Västsverige GR har beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att under 2016–2019 driva projektet InVäst – Integration i Västsverige. Projektets totala budget är 18 miljoner kr. Med fokus på språket som nyckel till ett aktivt deltagande i samhället är syftet att stärka kvaliteten inom sfi-verksamheter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/invastettnytteuprojektforattstarkasfiivastsverige.5.452d4601155aa8493c118b6f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/invastettnytteuprojektforattstarkasfiivastsverige.5.452d4601155aa8493c118b6f.html Wed, 29 Jun 2016 09:50:22 +0200 Entreprenöriellt lärande i fokus på Sjumilaskolan Entreprenöriellt lärande och att skapa lust att lära med samverkan mellan skola och arbetsliv. Det har Sjumilaskolan med stöd av GR Utbildning arbetat med under året. Genom kollegialt lärande och samplanerade aktiviteter har lärarkåren stimulerat eleverna till att ta ansvar för sitt lärande, anpassa det efter verkliga mottagare och syften samt att få en större förståelse för samhället utanför skolans gränser och vad som krävs av dem där. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/entreprenorielltlarandeifokuspasjumilaskolan.5.34f679301559581d8e77ea8d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/entreprenorielltlarandeifokuspasjumilaskolan.5.34f679301559581d8e77ea8d.html Wed, 29 Jun 2016 09:33:56 +0200 Framtidens Ledare samarbetar med Gryning Vård Under våren har Gryning Vård utvecklat ett djupt samarbete med GR, Framtidens Ledare. Gryning Vård AB ägs av GR och övriga tre kommunalförbund i Västra Götalandsregionen. Deras huvuduppdrag är att driva institutions- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer. För att klara sitt viktiga uppdrag på bästa sätt måste hela organisationen fungera som en enhet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framtidensledaresamarbetarmedgryningvard.5.34f679301559581d8e77deff.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framtidensledaresamarbetarmedgryningvard.5.34f679301559581d8e77deff.html Tue, 28 Jun 2016 12:35:41 +0200 Slutantagningen till gymnasieskolor inom GR är klar Nu är slutantagningen till gymnasieskolor inom GR klar och elever ser sitt antagningsbesked som inloggad på webbplatsen för gymnasievalet www.indra2.se.  9 670 elever är antagna till regionens nationella program. 77 % av eleverna är antagna på sitt förstahandsval såväl till program som skola. 89 % av eleverna har fått sitt förstahandsval av utbildning om man bara ser till önskat program. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/slutantagningentillgymnasieskolorinomgrarklar.5.34f679301559581d8e717532.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/slutantagningentillgymnasieskolorinomgrarklar.5.34f679301559581d8e717532.html Mon, 20 Jun 2016 11:05:22 +0200 Dubbelt upp och all time high för GRvux.se Över tid kan man se att trafiken till GRvux.se i huvudsak är koncentrerad till ansökningsperioderna, som vi aktivt marknadsför för att nå ut till presumtiva sökande. Den senaste ansökningsperioden slog vi rekord i antal besök på hemsidan och mer än fördubblade resultatet från motsvarande kampanjperiod under föregående år. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dubbeltuppochalltimehighforgrvuxse.5.63f56dee1556a3d7c483b677.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dubbeltuppochalltimehighforgrvuxse.5.63f56dee1556a3d7c483b677.html Fri, 10 Jun 2016 16:37:07 +0200 Rapporten från vårens Demokratitorg är klar På uppdrag av Västra Götalandsregionen arrangerar Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, kontinuerligt Demokratitorg, en arena för gymnasieungdomar och regionpolitiker att mötas och diskutera de ungas syn på samhället och regionens verksamheter. I en nyskriven rapport får vi ta del av ungas tankar, förslag och åsikter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/rapportenfranvarensdemokratitorgarklar.5.2d1c90a21553381efc49d229.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/rapportenfranvarensdemokratitorgarklar.5.2d1c90a21553381efc49d229.html Fri, 10 Jun 2016 15:42:13 +0200 Multimediastudion producerar reklamfilmer för GRvux GR Multimediastudion har under våren producerat reklamfilmer för GRvux till olika kanaler såsom TV, Västtrafik och digitala skyltar. Detta för att marknadsföra olika utbildningar som erbjuds inom ramen för GRvux. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/multimediastudionproducerarreklamfilmerforgrvux.5.2d1c90a21553381efc49c3b4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/multimediastudionproducerarreklamfilmerforgrvux.5.2d1c90a21553381efc49c3b4.html Tue, 07 Jun 2016 10:22:32 +0200 Höstens kursutbud från GR, Pedagogiskt Centrum Varmt välkommen att anmäla till hela höstens kursutbud i Göteborg, även Inspirationsdagar v 44! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/hostenskursutbudfrangrpedagogisktcentrum.5.757b862f155289ca91d1da59.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/hostenskursutbudfrangrpedagogisktcentrum.5.757b862f155289ca91d1da59.html Tue, 07 Jun 2016 09:54:23 +0200 Kick-off för Yrkesutbildningens år 7 juni arrangerade GR Utbildning i samarbete med Västra Götalandsregionen, Göteborg & Co och Arbetsförmedlingen en regional kick-off för det arbetet med Yrkesutbildningens år i väst. 370 yrkesverksamma personer inom skola och näringsliv fick träffa Sveriges yrkeslandslag, lyssna till framtidsprognoser på arbetsmarknaden och höra representanter från näringslivet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kickoffforyrkesutbildningensar.5.757b862f155289ca91d1b7e8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kickoffforyrkesutbildningensar.5.757b862f155289ca91d1b7e8.html Thu, 02 Jun 2016 07:52:45 +0200 Inspiratören Jim Thuresson till årets Förskolekväll Den tidigare förbundskaptenen i basket gjorde succé när han häromåret besökte Teachers’ Night. Nu kommer han till årets uppiffade Förskolekväll -  20 september kl. 17.30-20.30 på Universeum! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/inspiratorenjimthuressontillaretsforskolekvall.5.47e3b774155079b862eb1436.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/inspiratorenjimthuressontillaretsforskolekvall.5.47e3b774155079b862eb1436.html Wed, 01 Jun 2016 13:41:49 +0200 Nu lanseras nya Gymnasiedagarna.se Arbetet med Gymnasiedagarna 2016 är i full gång och snart är varenda kvadratmeter i hallen på Svenska Mässan uppbokad av skolor och arbetsgivare som vill träffa blivande gymnasieelever för att prata om framtid och studier. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nulanserasnyagymnasiedagarnase.5.47e3b774155079b862e5b061.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nulanserasnyagymnasiedagarnase.5.47e3b774155079b862e5b061.html Thu, 26 May 2016 14:01:24 +0200 Karin Nygårds till Teachers’ Night i September Läraren, inspiratören, författaren, programmeringspionjären och, snart, programledaren Karin Nygårds är huvudtalare när Teachers’ Night återkommer till Universeum i höst. Välkommen måndagen den 19 september! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/karinnygardstillteachersnightiseptember.5.1ed20d4a154e642bab792fdb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/karinnygardstillteachersnightiseptember.5.1ed20d4a154e642bab792fdb.html Tue, 24 May 2016 09:39:16 +0200 Sex och samlevnad på (o)lika villkor Onsdagen den 2 november är det återigen dags för Sex, unga och skolans roll! För nionde året i rad bjuder Pedagogiskt Centrum tillsammans med Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa in till en heldagskonferens om sex och samlevnad. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/sexochsamlevnadpaolikavillkor.5.4a256428154db2ce3738ec20.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/sexochsamlevnadpaolikavillkor.5.4a256428154db2ce3738ec20.html Mon, 16 May 2016 13:36:18 +0200 Vilken skola och arbetsplats är bäst på samverkan mellan skola och arbetsliv? Under ett antal år har SAK-rådet genom priset Utmärkelsen uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.  Syftet med priset är att sätta frågan på dagordningen och sprida goda exempel. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/vilkenskolaocharbetsplatsarbastpasamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.f36471b154b33cfb6c8597d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/vilkenskolaocharbetsplatsarbastpasamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.f36471b154b33cfb6c8597d.html Fri, 13 May 2016 13:15:30 +0200 Medveten kompetensutveckling i Kungälvs kommun Nu har vi kommit ungefär halvvägs i Kungälvs treåriga satsning på kompetensutveckling i grundskolan. Kärnan i satsningen är det kollegiala lärandet där lärare för lärande samtal med varandra kring undervisningens kvalitet och effekt med bedömning för lärande som utgångspunkt. Under året har alla lärare fått kunskap om och förståelse för de fem nyckelstrategierna i Dylan Wiliams forskning och aktivt provat olika metoder i sin undervisning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/medvetenkompetensutvecklingikungalvskommun.5.248ee24c154a81f8855253ce.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/medvetenkompetensutvecklingikungalvskommun.5.248ee24c154a81f8855253ce.html Fri, 13 May 2016 12:23:10 +0200 Gymnasieingenjör – ett fjärde år på teknikprogrammet Produktutvecklare, CAD-konstruktör eller systemtekniker. Det är bara några exempel på vad en gymnasieingenjör kan arbeta med. Nu kan alla som har en gymnasieexamen från teknikprogrammet eller likvärdig utbildning läsa ett fjärde år på teknikprogrammet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasieingenjorettfjardearpateknikprogrammet.5.248ee24c154a81f885520907.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasieingenjorettfjardearpateknikprogrammet.5.248ee24c154a81f885520907.html Tue, 10 May 2016 11:04:55 +0200 Teknikcamp ska locka tjejer till tekniska yrken Under vecka 25 arrangerar Teknikcollege i Göteborgsregionen en teknikcamp för tjejer i årskurs 8 och 9, där möjlighet finns att prova på olika yrkesroller inom teknikområdet och träffa andra tjejer som idag arbetar som ingenjörer och tekniker. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcampskalockatjejertilltekniskayrken.5.7fbdf5cb15491b3f233b193d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcampskalockatjejertilltekniskayrken.5.7fbdf5cb15491b3f233b193d.html Mon, 09 May 2016 14:04:25 +0200 Härryda och Stenungsund satsar på kvalitet i fritidshem Vad är kvalitet i fritidshem och hur anpassas undervisningen efter de nya riktlinjer och styrdokument som är på gång? Det är utgångspunkterna i en utbildning som Pedagogiskt Centrum driver med fritidspedagoger från Härryda och Stenungsund. Att syna fritidshemsverksamheten och den pedagogiska praktiken utifrån kvalitetsbegreppet är en central fråga för de tre lärträffarna. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/harrydaochstenungsundsatsarpakvalitetifritidshem.5.7fbdf5cb15491b3f23350187.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/harrydaochstenungsundsatsarpakvalitetifritidshem.5.7fbdf5cb15491b3f23350187.html Thu, 28 Apr 2016 08:16:46 +0200 Går det att mäta en ledningsgrupps utveckling och effektivitet? GR, Framtidens Ledare har sedan drygt ett år samarbetat med en grupp svenska psykologer och forskare som tagit fram vetenskaplig forskning om ledningsgruppen samt utvecklat en pedagogisk modell, MTAM (Management team assessment Model) med tillhörande mätbarhet i tre dimensioner. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gardetattmataenledningsgruppsutvecklingocheffektivitet.5.747c222e154597f4e9e2a69f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gardetattmataenledningsgruppsutvecklingocheffektivitet.5.747c222e154597f4e9e2a69f.html Fri, 22 Apr 2016 08:33:13 +0200 Regionens elever trivs i skolan 39 000 elever i Göteborgsregionen har sagt sitt om skolan. Nöjdast är eleverna i grundskolan på Tjörn och Öckerö. Det visar den regiongemensamma elevenkäten kring bland annat trivsel, lärande och delaktighet i skolan som elever i årskurs 2, 5 och 8 på grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet har svarat på https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/regionenselevertrivsiskolan.5.2fb7ef24154346a8a8aaf117.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/regionenselevertrivsiskolan.5.2fb7ef24154346a8a8aaf117.html Fri, 22 Apr 2016 07:39:57 +0200 Cyberbullying – en unik internationell konferens för att motverka nätmobbning Den 21 - 22 april pågår den internationella Cyberbullying-konferensen i Göteborg. Där samlas ledande forskare och praktiker från hela världen för att föreläsa och utbyta erfarenheter om hur mobbning på nätet kan förebyggas och stoppas. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/cyberbullyingenunikinternationellkonferensforattmotverkanatmobbning.5.2fb7ef24154346a8a8aaaac8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/cyberbullyingenunikinternationellkonferensforattmotverkanatmobbning.5.2fb7ef24154346a8a8aaaac8.html Mon, 18 Apr 2016 17:10:57 +0200 GRvux presenterade yrkesutbildningar med språkstöd på EU-konferens i Kristianstad GRvux har tillsammans med Marie Egerstad, rektor Lerum vuxenutbildning, blivit inbjudna till och deltagit på konferens med EU-projektet ELAINE - European Local Authorities Integration Network . Projektet syftar till att föra samman lokala och regionala Europeiska organisationer på temat integration av asylsökande och flyktingar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grvuxpresenteradeyrkesutbildningarmedsprakstodpaeukonferensikristianstad.5.1c0c29f715429ab04452dd4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grvuxpresenteradeyrkesutbildningarmedsprakstodpaeukonferensikristianstad.5.1c0c29f715429ab04452dd4.html Wed, 13 Apr 2016 10:31:16 +0200 FHC medverkar på Vetenskapsfestivalen och We_change Future Happiness Challenge (FHC) är ett digitalt spel för både unga och vuxna, utvecklat av Pedagogiskt Centrum för att tillgängliggöra forskning om hållbar utveckling i städer. Nu ska spelet presenteras på både Vetenskapsfestivalen och We_change. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fhcmedverkarpavetenskapsfestivalenochwechange.5.72606e201540a33984d5f28d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fhcmedverkarpavetenskapsfestivalenochwechange.5.72606e201540a33984d5f28d.html Wed, 13 Apr 2016 09:25:41 +0200 LÄROMEDELSMÄSSA 19-20 April 2016 I GÖTEBORG För 8:e året i rad håller Läromedelsmässan till i Eriksbergshallen på Älvstranden i Göteborg. Denna gång med en tydlig satsning på att synliggöra utbudet av läromedel för nyanlända/-ensamkommande barn. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/laromedelsmassa1920april2016igoteborg.5.72606e201540a33984d5aba1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/laromedelsmassa1920april2016igoteborg.5.72606e201540a33984d5aba1.html Mon, 11 Apr 2016 13:10:29 +0200 Framtidens klassrum - mobilt lärande och molntjänster Future Classroom Lab (FCL) är ännu ett spännande Erasmus + projekt som Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning deltar i tillsammans med regionerna Trento och Katalonien samt en fjärde partner; European School Net (EUN), vars roll är att leda projektet som pågår mellan 2015-2017. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framtidensklassrummobiltlarandeochmolntjanster.5.5d753cd153fe896d0b84e39.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framtidensklassrummobiltlarandeochmolntjanster.5.5d753cd153fe896d0b84e39.html Thu, 07 Apr 2016 15:10:19 +0200 Yrkesutbildningar för vuxna med start i augusti 2016 Den tolfte april avslöjar GRvux vilka regionalt sökbara yrkesutbildningar för vuxna som kommer att erbjudas med start i augusti. Redan nu kan vi berätta att det blir ett av de större utbuden det här året med drygt fyrtio utbildningar, varav ett tiotal är yrkesutbildningar med språkstöd. Antalet språkstödsutbildningar i utbudet ökar kontinuerligt, i linje med fokuseringen på att erbjuda effektiva studievägar som leder till jobb och möta behoven i regionen. Utbildningarna kommer att vara ansökningsbara via www.GRvux.se mellan den tolfte april och den andra maj. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/yrkesutbildningarforvuxnamedstartiaugusti2016.5.66509fde153e786657fc45f5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/yrkesutbildningarforvuxnamedstartiaugusti2016.5.66509fde153e786657fc45f5.html Thu, 07 Apr 2016 14:39:40 +0200 Aktuellt i GR VO-College De lokala collegen inom GR VO-College prövar nu nya grepp för att attrahera ungdomar att välja vård och omsorg. Under februari och mars har två aktiviteter genomförts med målgruppen elever. Kungsbackas lokala college arrangerade rekryteringsträff på Aranäsgymnasiets vård- och omsorgsprogram. Målet var att  arrangera en mötesplats för framtiden, där arbetsgivare kunde presentera sig och komma i kontakt med elever som strax tar studenten. Träffen gav också möjlighet för arbetsgivarna att rekrytera inför sommaren. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/aktuelltigrvocollege.5.66509fde153e786657fbff0f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/aktuelltigrvocollege.5.66509fde153e786657fbff0f.html Thu, 07 Apr 2016 10:01:10 +0200 Den preliminära antagningen till gymnasieskolor inom Göteborgsregionen är klar Nu är den preliminära antagningen till gymnasieskolor inom Göteborgsregionen klar och 8292 elever är antagna till regionens nationella program. 80 procent av eleverna är antagna på sitt förstahandsval såväl till program som skola. 93 procent av eleverna har fått sitt förstahandsval av utbildning om man bara ser till önskat program. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/denpreliminaraantagningentillgymnasieskolorinomgoteborgsregionenarklar.5.66509fde153e786657fa9023.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/denpreliminaraantagningentillgymnasieskolorinomgoteborgsregionenarklar.5.66509fde153e786657fa9023.html Fri, 01 Apr 2016 10:30:29 +0200 College Väst – nytt EU-projekt i Göteborgsregionen och Halland GR får 6,7 miljoner kr från Europeiska socialfonden (ESF) för att under 2016-2018 driva projektet College Väst, med syfte att förstärka strukturer och öka samverkan mellan utbildning och arbetsliv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/collegevastnytteuprojektigoteborgsregionenochhalland.5.64ea8e96153d06cb3c6a427.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/collegevastnytteuprojektigoteborgsregionenochhalland.5.64ea8e96153d06cb3c6a427.html Fri, 01 Apr 2016 10:02:53 +0200 Ny omgång av utvecklingsprogrammet Jag vill bli skolledare!? Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning startar ytterligare en omgång av det populära utvecklingsprogrammet för blivande skolledare, för att möta regionens behov av kompetensförsörjning samt att vara ett komplement till kommunernas egen ledarförsörjning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyomgangavutvecklingsprogrammetjagvillbliskolledare.5.64ea8e96153d06cb3c67bdc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyomgangavutvecklingsprogrammetjagvillbliskolledare.5.64ea8e96153d06cb3c67bdc.html Fri, 01 Apr 2016 09:12:42 +0200 Ny omgång av utvecklingsprogrammet Ny som chef Under våren tar GR/Framtidens Ledare emot anmälningar till nästa omgång av utvecklingsprogrammet Ny som chef  - Utvecklande ledarskap, med start efter sommaren. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyomgangavutvecklingsprogrammetnysomchef.5.64ea8e96153d06cb3c61d85.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyomgangavutvecklingsprogrammetnysomchef.5.64ea8e96153d06cb3c61d85.html Wed, 30 Mar 2016 13:19:49 +0200 Nya Demokratitorg i vår Demokratitorg är en dialogform som ger förutsättningar för möten och god dialog mellan politiker och gymnasieungdomar. Genom tillfällena ges ungdomarna möjlighet att framföra sina åsikter direkt till beslutsfattare, medan politikerna får möjlighet att öka sin förståelse för ungas situation och behov. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyademokratitorgivar.5.564eee2e153c4d562d331bb6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyademokratitorgivar.5.564eee2e153c4d562d331bb6.html Tue, 29 Mar 2016 10:25:05 +0200 Ny film från GR Multimediastudion: Framtidsvärden – entreprenöriellt lärande och samverkan GR Utbildning Multimediastudion har producerat en ny film om entreprenöriellt lärande och samverkan. Projektet är ett samarbete mellan Sjumilaskolan i Göteborg, GR Skola Arbetsliv och Skolverket. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyfilmfrangrmultimediastudionframtidsvardenentreprenorielltlarandeochsamverkan.5.26edcd5b153b9395675ac5d9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyfilmfrangrmultimediastudionframtidsvardenentreprenorielltlarandeochsamverkan.5.26edcd5b153b9395675ac5d9.html Tue, 29 Mar 2016 09:55:04 +0200 Nytt program för personal i Kungälvs grundsärskolor Under våren kommer Kungälvs kommuns grundsärskolepedagoger att delta i ett utbildningsprogram som syftar till att stärka det pedagogiska arbetet i klassrummen. Detta med utgångspunkt i två föreläsningar på GR, med fokus på grundsärskolans förutsättningar och didaktiska möjligheter och utmaningar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyttprogramforpersonalikungalvsgrundsarskolor.5.26edcd5b153b9395675aa8d9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyttprogramforpersonalikungalvsgrundsarskolor.5.26edcd5b153b9395675aa8d9.html Wed, 23 Mar 2016 09:30:52 +0100 Unik lärarhandledning inför besöket på EuroSkills 2016 I december 2016 arrangeras EuroSkills i Göteborg. Förutom tävlingar, där ungdomar från hela Europa tävlar i yrkesskicklighet, är detta ett idealiskt studiebesök för elever som står inför sitt val till gymnasieskolan. Nu lanseras en lärarhandledning med syftet att förbereda eleverna inför besöket. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/uniklararhandledninginforbesoketpaeuroskills2016.5.6c85faf1153a1fb3b19c42f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/uniklararhandledninginforbesoketpaeuroskills2016.5.6c85faf1153a1fb3b19c42f.html Fri, 18 Mar 2016 12:57:02 +0100 Skolverket lyfter likabehandlingsprojekt i Partille Projektet Developing Global Citizens through Anti Bullying Work lyfts fram av Skolverket som ett gott exempel på skolans viktiga värdegrundsarbete. På läromedelsmässan i Göteborg den 19 – 20 april berättar GR om hur man i projektetet arbetar för att stärka likabehandlingsarbetet på en skolan.  Leva likabehandlingsplanen heter seminariet som är kostnadsfritt, likt övriga aktiviteter på mässan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/skolverketlyfterlikabehandlingsprojektipartille.5.7c21f27153841eb8fb6e5bf.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/skolverketlyfterlikabehandlingsprojektipartille.5.7c21f27153841eb8fb6e5bf.html Thu, 17 Mar 2016 08:03:45 +0100 Ny omgång av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare I slutet av februari var traineerna i årets omgång av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare 2, på en studieresa till Holland och besökte Amsterdam och Rotterdam. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyomgangavtraineeprogrammetframtidenssamhallsbyggare.5.4a806c7f15381209e352961d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyomgangavtraineeprogrammetframtidenssamhallsbyggare.5.4a806c7f15381209e352961d.html Mon, 14 Mar 2016 09:57:35 +0100 Dags att boka monterplats på Gymnasiedagarna Den 4-6 oktober är det dags igen. Gymnasiedagarna slår upp portarna på Svenska Mässan och det är nu hög tid att boka monterplats. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dagsattbokamonterplatspagymnasiedagarna.5.590d1a4315369f098b4d61dd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dagsattbokamonterplatspagymnasiedagarna.5.590d1a4315369f098b4d61dd.html Tue, 08 Mar 2016 14:37:02 +0100 FN:s Generalförsamling samlas Vecka 10 är här igen och Pedagogiskt Centrum genomför sina två största FN-rollspel för året. Elever på Aranäsgymnasiet och Lerums gymnasium kommer under veckan att som delegater i FN:s generalförsamling diskutera aktuella globala frågor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fnsgeneralforsamlingsamlas.5.54086d661535241f83d55622.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fnsgeneralforsamlingsamlas.5.54086d661535241f83d55622.html Fri, 04 Mar 2016 10:39:50 +0100 Programmering och makerkultur i Kungsbacka Pedagogiskt Centrum genomför en utbildning med IKT-pedagoger från förskola och skola i Kungsbacka, med fokus på programmering och makerkultur. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/programmeringochmakerkulturikungsbacka.5.38add5341533a49a95687351.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/programmeringochmakerkulturikungsbacka.5.38add5341533a49a95687351.html Wed, 02 Mar 2016 09:24:50 +0100 Att organisera för nyanlända elevers lärande, 21 mars Står er kommun inför utmaningen att ta emot nyanlända elever och strukturer för detta behöver byggas upp? Denna föreläsning belyser hur mottagandet av nyanlända elever kan organiseras, vad som gäller och hur det kan fungera i praktiken. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/attorganiserafornyanlandaeleverslarande21mars.5.4b3b7411532e356d11a2ee4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/attorganiserafornyanlandaeleverslarande21mars.5.4b3b7411532e356d11a2ee4.html Tue, 01 Mar 2016 15:03:33 +0100 Ferieplatsen.se – ett nytt IT- verktyg för feriepraktik och sommarjobb Idag lanseras Ferieplatsen.se, ett effektivt samordningsverktyg för all form av sommarpraktik och sommarjobb. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/ferieplatsenseettnyttitverktygforferiepraktikochsommarjobb.5.4b3b7411532e356d1156523.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/ferieplatsenseettnyttitverktygforferiepraktikochsommarjobb.5.4b3b7411532e356d1156523.html Tue, 01 Mar 2016 09:28:57 +0100 500 elever i grundskolan träffar näringslivet på Mölndals Framtidsmässa Den 1-2 mars besöker samtliga elever från årskurs 8 i Mölndal, Lindome och Kållered Mölndals framtidsmässa, där arbetslivet agerar utställare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/500eleverigrundskolantraffarnaringslivetpamolndalsframtidsmassa.5.4b3b7411532e356d113e1a8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/500eleverigrundskolantraffarnaringslivetpamolndalsframtidsmassa.5.4b3b7411532e356d113e1a8.html Mon, 29 Feb 2016 10:16:03 +0100 GR:s årliga enkätundersökning i skolan är igång Hur trivs eleverna i sin skola? Känner de sig delaktiga i undervisningen? Den här veckan startar GR sin årliga enkätundersökning bland elever i årskurs 2, 5 och 8 i grundskolan samt gymnasiets år 2. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grsarligaenkatundersokningiskolanarigang.5.25a3f0815322214e4ecdaf2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grsarligaenkatundersokningiskolanarigang.5.25a3f0815322214e4ecdaf2.html Thu, 25 Feb 2016 12:45:46 +0100 Ny europeisk plattform kring att förebygga studieavbrott Den 24-25 februari är det kick-off i Budapest för det nya projektet ESL-Plus, där GR Utbildning, Pedagogiskt Centrum, är en av sju partnerorganisationer som tillsammans ska utveckla en plattform för att sammanställa och sprida relevant forskning och lärande exempel kring studieavbrott. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyeuropeiskplattformkringattforebyggastudieavbrott.5.515a29ff15316053cbc26a97.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyeuropeiskplattformkringattforebyggastudieavbrott.5.515a29ff15316053cbc26a97.html Tue, 23 Feb 2016 10:24:39 +0100 Kungsbacka får utmärkelse av EU-kommissionen Kungsbacka kommun har nått framgång i sitt internationaliseringsarbete kring samverkan mellan skola och arbetsliv. Inom ramen för kommunens yrkesutbildningar erbjuds bland annat praktik och studier inom EU. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kungsbackafarutmarkelseaveukommissionen.5.52448df015309d5740847602.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kungsbackafarutmarkelseaveukommissionen.5.52448df015309d5740847602.html Wed, 17 Feb 2016 09:35:58 +0100 Praktikplatsen.se genomför praktiksamverkan med Ale kommun Under våren har tre grundskolor i Ale kommun, med totalt 275 elever, sökt sina praktikplatser via praktikplatsen.se. Ett nära samarbete och en effektiv implementering av verktyget tillsammans med skolchef, näringslivskoordinator, platsanskaffare och praktikansvariga har lett till många positiva effekter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/praktikplatsensegenomforpraktiksamverkanmedalekommun.5.52635ccc152ecc8da2320533.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/praktikplatsensegenomforpraktiksamverkanmedalekommun.5.52635ccc152ecc8da2320533.html Mon, 15 Feb 2016 08:29:41 +0100 Digital skolutveckling i grundskolan i Kungälv Mer Digital skolutveckling kommer att ske under 2016 med Kungälvs lärare och pedagoger från alla kommunens grundskolor. Den här gången i två parallella spår; lärare och pedagoger som arbetar med yngre elever f-6 och lärare som arbetar med elever i årskurs 4-9 . Kompetensutvecklingen är en fortsatt medveten satsning på att fortbilda grundskolans personal i kommunen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/digitalskolutvecklingigrundskolanikungalv.5.127a3fd8152e14d77f133862.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/digitalskolutvecklingigrundskolanikungalv.5.127a3fd8152e14d77f133862.html Tue, 09 Feb 2016 10:46:34 +0100 Unik konferens kring arbetet mot nätmobbning I en tid då vi kan vara uppkopplade på nätet under dygnets alla timmar och där tekniken möjliggör nya sätt att interagera, erbjuds många vägar till kontaktskapande. På gott och ont. Nätmobbning pågår oberoende av tid och plats. För att förebygga utanförskap samt främja elevers hälsa och närvaro i skolan är detta ett angeläget område att arbeta med. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/unikkonferenskringarbetetmotnatmobbning.5.296e639f152beb450608d57f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/unikkonferenskringarbetetmotnatmobbning.5.296e639f152beb450608d57f.html Tue, 09 Feb 2016 07:55:49 +0100 PlugInnovation genomför nya fallstudier Vad fungerar i arbetet med att motverka studieavbrott och vilka är villkoren som gör det möjligt för att alla elever ska kunna stanna kvar i skolan och göra framsteg? Det är ett par av grundfrågorna i de fallstudier som nu påbörjas inom ramen för projektet PlugInnovation. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pluginnovationgenomfornyafallstudier.5.296e639f152beb450607f8bb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pluginnovationgenomfornyafallstudier.5.296e639f152beb450607f8bb.html Fri, 05 Feb 2016 14:19:05 +0100 Tankar, förslag och åsikter från Västra Götalands gymnasieungdomar På uppdrag av Västra Götalandsregionen arrangerar Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, kontinuerligt Demokratitorg, en arena för gymnasieungdomar och regionpolitiker att mötas och diskutera de ungas syn på samhället och regionens verksamheter. I en nyskriven rapport får vi ta del av ungas tankar, förslag och åsikter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tankarforslagochasikterfranvastragotalandsgymnasieungdomar.5.2b585ee152a7c9911fcff54.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tankarforslagochasikterfranvastragotalandsgymnasieungdomar.5.2b585ee152a7c9911fcff54.html Thu, 04 Feb 2016 10:14:27 +0100 Future economy challenge – ett spel om dilemman kring en hållbar ekonomi Future economy challenge är ett analogt komplement till det digitala hållbarhetsspelet Future happiness challenge. I spelet får eleverna gå in i rollen som beslutsfattare och måste ta ställning i globala frågor som är helt avgörande för vår framtid på jorden. Spelet visar hur de ekonomiska kostnaderna för att agera på miljöhoten är små, jämfört med om vi inte agerar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/futureeconomychallengeettspelomdilemmankringenhallbarekonomi.5.2b585ee152a7c9911f4f82b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/futureeconomychallengeettspelomdilemmankringenhallbarekonomi.5.2b585ee152a7c9911f4f82b.html Wed, 03 Feb 2016 11:22:45 +0100 Yrkesutbildning för vuxna, med eller utan språkstöd Det utbud av regionalt sökbara yrkesutbildningar för vuxna som startade i januari färgades delvis av ett ökat fokus på målgruppen nyanlända. De yrkesutbildningar som erbjuds med språkstöd möjliggör nämligen en kortare studietid för deltagarna, då de läser SFI och svenska integrerat med en yrkesutbildning som gör dem anställningsbara. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/yrkesutbildningforvuxnamedellerutansprakstod.5.6ab8a0381529bd4d34ddb616.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/yrkesutbildningforvuxnamedellerutansprakstod.5.6ab8a0381529bd4d34ddb616.html Mon, 01 Feb 2016 13:00:38 +0100 Gymnasievalet 2016 - Sista ansökningsdag till gymnasiet Fredagen den 5 februari stänger möjligheten för elever att själva registrera sitt gymnasieval via ansökningswebben www.indra2.se . Eventuella ändringar måste därefter göras med hjälp av sin studie- och yrkesvägledare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasievalet2016sistaansokningsdagtillgymnasiet.5.6ab8a0381529bd4d34de9d0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasievalet2016sistaansokningsdagtillgymnasiet.5.6ab8a0381529bd4d34de9d0.html Fri, 29 Jan 2016 10:20:08 +0100 Nyanlända elever, mottagande och inkludering, Nihad Bunar 9 mars Nihad Bunar är professor i barn- och ungdomsvetenskap på Stockholms universitet. Migration och utbildning är hans två huvudsakliga forskningsfält. Skolor i socialt utsatta och mångkulturella områden, valfrihetens mekanismer och konsekvenser och nyanlända elever utgör exempel på tre forskningsprojekt Nihad har arbetat med och publicerat sig inom, under de senaste åren. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyanlandaelevermottagandeochinkluderingnihadbunar9mars.5.28029b431528510a90a979ed.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyanlandaelevermottagandeochinkluderingnihadbunar9mars.5.28029b431528510a90a979ed.html Fri, 29 Jan 2016 09:39:06 +0100 Syvonline – för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning Syvonline är en dynamisk informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Webbplatsen utgår från skolans styrdokument och de Allmänna råden för studie- och yrkesvägledning. Plattformen ska fungera som en arena för omvärldsbevakning, kunskapsdelning och kollegialt erfarenhetsutbyte https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/syvonlineforallasomarbetarmedstudieochyrkesvagledning.5.28029b431528510a90a939c6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/syvonlineforallasomarbetarmedstudieochyrkesvagledning.5.28029b431528510a90a939c6.html Fri, 29 Jan 2016 07:25:22 +0100 Processtöd till Plusgymnasiet Under våren ger Pedagogiskt Centrum processtöd till Plusgymnasiet med syftet att ställa frågor och utveckla den pedagogiska verksamheten. Genom kollegialt lärande i lärgrupper, med riktade och skräddarsydda lärmoduler, går arbetet framåt och engagerar lärarkåren att tala om och samplanera kring sin undervisning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/processtodtillplusgymnasiet.5.28029b431528510a90a8b00e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/processtodtillplusgymnasiet.5.28029b431528510a90a8b00e.html Thu, 28 Jan 2016 09:28:02 +0100 Fortsatt utveckling av Rekas Rekas är ett unikt verktyg med möjlighet att visualisera statistik av antagna studerande i Västra Götaland och prognoser för arbetsmarknadens behov. Syftet med Rekas är att kunna synliggöra utbud och behov av kompetens för att ge förutsättningar för en effektivare matchning, utbildningsplanering och kompetensförsörjning i Västra Götaland. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fortsattutvecklingavrekas.5.28029b431528510a90a2cca0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fortsattutvecklingavrekas.5.28029b431528510a90a2cca0.html Tue, 26 Jan 2016 10:30:56 +0100 Kartläggning är så mycket mer än att bara fånga faktakunskaper Från den 1 januari 2016 är skolorna enligt lag skyldiga att kartlägga alla nyanlända elevers erfarenheter och kunskaper. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kartlaggningarsamycketmeranattbarafangafaktakunskaper.5.68b9dfc615278e552e8574b1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kartlaggningarsamycketmeranattbarafangafaktakunskaper.5.68b9dfc615278e552e8574b1.html Mon, 25 Jan 2016 13:38:34 +0100 GAMES - Det första projektmötet på plats i UK Den 20- 22 januari var en svensk delegation på besök i Buckinghamshire i Storbritannien. Det är ett första möte mellan svenska och brittiska partners i projektet GAMES. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gamesdetforstaprojektmotetpaplatsiuk.5.117040b31526cbefaf1f1c3c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gamesdetforstaprojektmotetpaplatsiuk.5.117040b31526cbefaf1f1c3c.html Thu, 21 Jan 2016 10:05:31 +0100 Föreläsning om sex och samlevnad på Hulebäcksgymnasiet Inom ramen för projektet SRHR – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter föreläser personal från Pedagogiskt Centrum på tisdag om sex och samlevnad för elever på Hulebäcksgymnasiet https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/forelasningomsexochsamlevnadpahulebacksgymnasiet.5.658b9a15152600ccca33bfc4.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/forelasningomsexochsamlevnadpahulebacksgymnasiet.5.658b9a15152600ccca33bfc4.html Wed, 20 Jan 2016 10:09:51 +0100 Pedagogiskt Centrums utbildningar om nyanlända elevers lärande Under vårterminen 2016 erbjuder Pedagogiskt Centrum ett stort kursutbud kring nyanlända elevers lärande. Bland annat anordnas föreläsningar om kulturmöten, kartläggning, språkutveckling, traumatisering, organisation, alfabetisering, matematik och språkstörning https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrumsutbildningaromnyanlandaeleverslarande.5.45886471525b8447a73ab42.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrumsutbildningaromnyanlandaeleverslarande.5.45886471525b8447a73ab42.html Mon, 18 Jan 2016 12:59:19 +0100 Bo Hejlskov Elvén föreläser om beteendeproblem i skolan Skolans primära uppdrag är att undervisa. Det innebär att beteendeproblem ofta ses som någon annans ansvar. Fokus hamnar därför ofta på insatser kring familjen eller exkluderar elever med problemskapande beteende. Den 2 mars föreläser Bo Hejlskov Elvén om beteendeproblem i skolan och lågaffektivt bemötande. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/bohejlskovelvenforelaserombeteendeproblemiskolan.5.36bda01c1524f61adbf6446d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/bohejlskovelvenforelaserombeteendeproblemiskolan.5.36bda01c1524f61adbf6446d.html Mon, 18 Jan 2016 11:53:06 +0100 Dialogkonferens: Dagens unga på morgondagens arbetsmarknad Det finns jobb, bara man går rätt utbildning. Genom att bättre matcha tillgång och efterfrågan på kompetens kommer dagens unga ha stora chanser att komma in på arbetsmarknaden. Men hur ska de veta vad som gäller? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dialogkonferensdagensungapamorgondagensarbetsmarknad.5.36bda01c1524f61adbf60a11.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dialogkonferensdagensungapamorgondagensarbetsmarknad.5.36bda01c1524f61adbf60a11.html Mon, 11 Jan 2016 16:02:14 +0100 Utvecklingsprogrammet " Jag vill bli skolledare!? " startar på nytt Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning startar återigen det populära utvecklingsprogrammet för blivande skolledare för att möta regionens behov av kompetensförsörjning men också för att ligga i linje med de förslag som presenteras i Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22), där en flerårig nationell handlingsplan förelås i syfte att stärka skolans styrkedja. Ett av förslagen är just en rekryteringsutbildning som riktar sig till lärare eller andra inom skolan med syftet att främja rekrytering av skolledare men också för att ge kompetensutveckling för andra ledaruppdrag inom skolan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utvecklingsprogrammetjagvillbliskolledarestartarpanytt.5.11b4be781522ceccd4a59067.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utvecklingsprogrammetjagvillbliskolledarestartarpanytt.5.11b4be781522ceccd4a59067.html Tue, 22 Dec 2015 04:13:29 +0100 Reslust har fått en ny resa! Webbspelet Reslust har fått en ny resa: Språkresan. Resan handlar om den könsneutrala karaktären Lee som reser till USA på språkresa. Lees berättelse behandlar droger, grupptryck, förälskelse, övergrepp och juridisk hjälp i utlandet. I slutet av resan får eleven fundera på om hen tycker att Lee är kille, tjej eller varken eller. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/reslustharfattennyresa.5.cfdd037151c43b065e473e0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/reslustharfattennyresa.5.cfdd037151c43b065e473e0.html Wed, 16 Dec 2015 03:33:55 +0100 Workshop kring lärarhandledning för EuroSkills 2016 Tillsammans med Skolverket har GR Skola Arbetsliv har fått i uppdrag att utveckla en lärarhandledning kopplad till EuroSkills 2016. Syftet är att vara ett stöd till skolorna i arbetet med att förbereda eleverna inför besöket på EuroSkills nästa år. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/workshopkringlararhandledningforeuroskills2016.5.537192c61519f6e1dc2adb53.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/workshopkringlararhandledningforeuroskills2016.5.537192c61519f6e1dc2adb53.html Tue, 15 Dec 2015 20:17:14 +0100 110 000 startade filmer på GR-SLI i november! Det innebär en kraftig ökning av antalet visningar i GR Läromedels film- och mediatjänst jämfört med motsvarande period förra året. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/110000startadefilmerpagrsliinovember.5.537192c61519f6e1dc29132a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/110000startadefilmerpagrsliinovember.5.537192c61519f6e1dc29132a.html Sun, 13 Dec 2015 07:06:13 +0100 GR Läromedel förser hela regionen med böcker och läromedel För att stödja regionens skolor i sina läromedelsbehov, arbetar GR Läromedel dagligen med att förse regionens skolor med läromedel utifrån användarnas behov. För 2015 visar prognosen att skolor i regionen, genom GR, gör läromedelsinköp för närmare 70 mkr. Genom en mycket snabb och god service tillgodoser GR Läromedel regionens skolors behov på ett mycket snabbt och effektivt sätt. Utöver att distribuera de böcker som skolorna beställer, har GR Läromedel flera aktiviteter för att ge lärare stöd och orientering bland läromedel på den svenska marknaden. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grlaromedelforserhelaregionenmedbockerochlaromedel.5.7118874f151929932c58ad53.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grlaromedelforserhelaregionenmedbockerochlaromedel.5.7118874f151929932c58ad53.html Thu, 10 Dec 2015 15:09:12 +0100 På gång inom SRHR på sfi Den 15 december genomförs en handledningsdag med SRHR–utbildade lärare på Finska folkhögskolan med temat "Hur kan SRHR–perspektivet ta plats i min ordinarie undervisning?" https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/paganginomsrhrpasfi.5.662722c415185bd736f795d0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/paganginomsrhrpasfi.5.662722c415185bd736f795d0.html Wed, 09 Dec 2015 10:22:47 +0100 Pedagogiskt Centrums kursutbud vt 2016 Nu är du varmt välkommen att anmäla dig till alla vårens utbildningar med många intressanta och spännande föreläsare! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrumskursutbudvt2016.5.662722c415185bd736f3bc6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrumskursutbudvt2016.5.662722c415185bd736f3bc6.html Wed, 09 Dec 2015 09:18:15 +0100 Gymnasievalet 2016 Efter en höst av vägledningssamtal, besök på Gymnasiedagarna på Svenska mässan och Öppna hus på de olika gymnasieskolorna är det nu dags för eleverna att göra sina gymnasieval. Den 15 december öppnar elevinloggningen och gymnasievalet på ansökningswebben www.indra2.se https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasievalet2016.5.1a6a1ba715178a47b0ef2503.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasievalet2016.5.1a6a1ba715178a47b0ef2503.html Tue, 08 Dec 2015 10:12:36 +0100 Fortsatt kompetensutveckling i Kungälvs kommun Tiden går fort när man har roligt och nu är första året på Kungälvs treåriga satsning på kompetensutveckling snart till ända och vi laddar för fullt för 2016 https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fortsattkompetensutvecklingikungalvskommun.5.1a6a1ba715178a47b0e97e82.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fortsattkompetensutvecklingikungalvskommun.5.1a6a1ba715178a47b0e97e82.html Fri, 04 Dec 2015 15:06:48 +0100 Projektet Games har startat Games är ett bilateralt EU-projekt inom Erasmus+ vars syfte är att utvärdera hur spel kan användas som ett bra utbildningsverktyg i skolan, speciellt för elever i behov av särskilt stöd. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/projektetgamesharstartat.5.43fdfa2a1516b4359202642f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/projektetgamesharstartat.5.43fdfa2a1516b4359202642f.html Fri, 04 Dec 2015 14:13:37 +0100 Utbildningsdag - handledarutbildning inom teknik och industri. Hur kan du som arbetar inom teknik och industri ta emot praktikanter på bästa sätt? Gå Teknikcolleges handledarutbildning. En helt ny webbaserad utbildning har utvecklats specifikt för branscher inom teknik och industri. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningsdaghandledarutbildninginomteknikochindustri.5.43fdfa2a1516b43592021de2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningsdaghandledarutbildninginomteknikochindustri.5.43fdfa2a1516b43592021de2.html Fri, 04 Dec 2015 13:53:37 +0100 Sista delen i samverkansprojekt med ABF yrkesutbildning är genomförd Fredagen 27 november genomfördes tredje och sista delen i projektet ”Med högskolan i sikte och människan i fokus”, ett samverkansprojekt mellan GR och ABF yrkesutbildning som startade 2014 och har pågått under tre terminer. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/sistadelenisamverkansprojektmedabfyrkesutbildningargenomford.5.43fdfa2a1516b43592020e27.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/sistadelenisamverkansprojektmedabfyrkesutbildningargenomford.5.43fdfa2a1516b43592020e27.html Wed, 02 Dec 2015 13:59:36 +0100 IKT som verktyg för verksamhetsutveckling Inom ramen för Kungälv kommuns kompetenssatsning i grundskolan har GR Utbildning/Pedagogiskt Centrum genomfört en utbildning särskilt riktad till specialpedagoger  med fokus på hur IKT kan användas som verktyg i verksamhetsutveckling. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/iktsomverktygforverksamhetsutveckling.5.537b20801515e28b49f5550c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/iktsomverktygforverksamhetsutveckling.5.537b20801515e28b49f5550c.html Wed, 02 Dec 2015 09:45:19 +0100 Pedagogiskt Centrum utvecklar spel om allergi Under hösten assisterar Pedagogiskt Centrum organisationerna Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet med framtagandet av ett pedagogiskt spel som syftar att utveckla elevers kunskaper om vad det innebär att leva med astma, allergi och intolerans. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrumutvecklarspelomallergi.5.537b20801515e28b49f44c59.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrumutvecklarspelomallergi.5.537b20801515e28b49f44c59.html Wed, 02 Dec 2015 09:22:31 +0100 Brunnsboskolan startar projekt med fadderföretag Långsiktig samverkan med gemensamma uppdrag. Genom konceptet fadderföretag får skolor och företag möjlighet att lära känna varandra och utveckla ett samarbete som gynnar båda parter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/brunnsboskolanstartarprojektmedfadderforetag.5.537b20801515e28b49f43592.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/brunnsboskolanstartarprojektmedfadderforetag.5.537b20801515e28b49f43592.html Mon, 30 Nov 2015 13:57:42 +0100 Rektorsgruppen i Kungälv I syfte att öka måluppfyllelsen för eleverna i Kungälv arbetar Pedagogiskt Centrum med en treårig kompetensutveckling för hela grundskolan med fokus på kollegialt lärande. Dessutom pågår flera utbildningsprogram varav ett är riktat mot rektorer eftersom de är nyckelpersoner i att leda lärarnas lärande och förändringsarbetet i stort. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/rektorsgruppenikungalv.5.1cc8a01d15150fe47528a55d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/rektorsgruppenikungalv.5.1cc8a01d15150fe47528a55d.html Fri, 27 Nov 2015 09:12:11 +0100 SRHR.se har fått nytt utseende Under hösten har Pedagogiskt Centrum tillsammans med Kunskapscentrum för sexuell hälsa (VGR) utvecklat webbplatsen srhr.se, med fokus på att göra den tydligare och mer lättmanövrerad. Den har dessutom blivit snyggare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/srhrseharfattnyttutseende.5.c4f578415143ee37594a7bc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/srhrseharfattnyttutseende.5.c4f578415143ee37594a7bc.html Thu, 26 Nov 2015 11:07:10 +0100 Samsas - Praktikkampen GR arbetar idag med att ta fram ett webbstöd för praktik för enskilda lärare och arbetslag på grundskolan. Webbstödet syftar till att ge stöd i arbetet med att strukturera upp och stötta målgruppen elever, lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och praktikplatser under hela processen – före, under och efter praktiken. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/samsaspraktikkampen.5.26057a4015136cfad23e77df.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/samsaspraktikkampen.5.26057a4015136cfad23e77df.html Wed, 25 Nov 2015 14:36:01 +0100 Utbildningsdag - handledarutbildning inom teknik och industri. Hur kan du som arbetar inom teknik och industri ta emot praktikanter på bästa sätt? Gå Teknikcolleges handledarutbildning. En helt ny webbaserad utbildning har utvecklats specifikt för branscher inom teknik och industri. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningsdaghandledarutbildninginomteknikochindustri.5.26057a4015136cfad2394f76.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningsdaghandledarutbildninginomteknikochindustri.5.26057a4015136cfad2394f76.html Wed, 25 Nov 2015 13:56:13 +0100 Processtöd för BFL i Falköping avslutas – men arbetet fortsätter I december avslutas ett processtöd i Pedagogiskt Centrums regi kring bedömning för lärande på Ållebergsgymnasiet i Falköping. Under ett års tid har den engagerande och utmanande lärarkåren, genom kollegialt lärande och fruktbara kollegiala diskussioner, gått på djupet med vikten av att tydliggöra målen för lärandet och hur detta kan göras, hur  lärandet synliggörs i undervisningen, hur feedback ger effekt för framtida lärande samt hur kamraterna kan aktiveras som lärresurser för varandra. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/processtodforbflifalkopingavslutasmenarbetetfortsatter.5.26057a4015136cfad2392efd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/processtodforbflifalkopingavslutasmenarbetetfortsatter.5.26057a4015136cfad2392efd.html Thu, 19 Nov 2015 09:44:00 +0100 OECD studerar GRs gymnasie- och vuxsamverkan Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementen arrangerade nyligen en hearing tillsammans med OECD. Världsorganisationen ska ta fram en rapport om Sveriges matchning mellan utbildningsutbud och arbetskraftsbehov och som ett led i detta hölls en hearing med inbjudna representanter från ett stort antal andra departement, myndigheter, arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen, SCB, regioner, högskolor och universitet samt forskningsinstitut. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/oecdstuderargrsgymnasieochvuxsamverkan.5.5985afe21511c2438592d000.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/oecdstuderargrsgymnasieochvuxsamverkan.5.5985afe21511c2438592d000.html Wed, 18 Nov 2015 16:07:46 +0100 GR Utbildning bjuder in till konferens och mötesplats med fokus på nyanländas lärande Just nu välkomnas många nyanlända barn och ungdomar till skolorna inom GR. För att bidra till att mottagandet utformas på bästa sätt erbjuder GR Utbildning skolledare och nyckelpersoner inom grundskola och gymnasieskola en kostnadsfri konferens och mötesplats, 10 december 2015 på Elite Park Avenue Hotel. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grutbildningbjuderintillkonferensochmotesplatsmedfokuspanyanlandaslarande.5.7062d2b815114a9b72d7d8cf.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grutbildningbjuderintillkonferensochmotesplatsmedfokuspanyanlandaslarande.5.7062d2b815114a9b72d7d8cf.html Tue, 17 Nov 2015 08:07:40 +0100 Elever i Västra Götaland lär sig om lycka och klimatpåverkan Projektet Future Happiness Challenge är snart i mål. I september lanserades spelet till dator och ipad och under oktober, november och december genomförs metodpass med 10 klasser runt om i Västra Götaland. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/eleverivastragotalandlarsigomlyckaochklimatpaverkan.5.318fbf03151081136ceeaf39.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/eleverivastragotalandlarsigomlyckaochklimatpaverkan.5.318fbf03151081136ceeaf39.html Thu, 12 Nov 2015 15:46:53 +0100 Frukostmöte om miljöpraktik Hur kan praktik kopplas till miljöfrågor? Vid GR Skola Arbetslivs frukostmöte den 9 december finns möjlighet att få en inblick i hållbarhetsprojektet Miljöpraktik, där elever från grundskolan får göra sin prao med fokus på hållbarhet och miljöfrågor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/frukostmoteommiljopraktik.5.285b2385150fb8464edbfa6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/frukostmoteommiljopraktik.5.285b2385150fb8464edbfa6.html Wed, 11 Nov 2015 12:52:14 +0100 Ny film från GR Multimediastudio: FN-Rollspel - Ta världen in i skolan GR Utbildning Multimediastudion har producerat en ny film om FN-Rollspel som GR Utbildning Pedagogiskt Centrum arrangerar. Filmen spelades in i samband med FN-rollspelet på Bok- och biblioteksmässan 2015, där elever från Aranäsgymnasiet och Lerums gymnasium deltog. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyfilmfrangrmultimediastudiofnrollspeltavarldeniniskolan.5.1e4987ed150eee88d16900a8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyfilmfrangrmultimediastudiofnrollspeltavarldeniniskolan.5.1e4987ed150eee88d16900a8.html Tue, 10 Nov 2015 07:55:06 +0100 IKT Coaching i Kungälvs kommun Den ökade användningen av digitala verktyg i skola och samhälle har medfört förändrade krav på skolan. Idag har förskolor/skolor en mängd digitala verktyg och någon form av IKT - ansvarig pedagog/lärare att stötta det arbetet. En skicklig IKT-pedagog/samordnare/utvecklare behöver ha god insikt i, och kunna tillämpa ett coachande ledarskap, samtidigt som denna också behöver ha en bred pedagogisk digital kompetens. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/iktcoachingikungalvskommun.5.1e4987ed150eee88d1617e11.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/iktcoachingikungalvskommun.5.1e4987ed150eee88d1617e11.html Fri, 06 Nov 2015 08:11:49 +0100 Reslust: Nytt webbspel om säkra och lustfyllda resor! Webbspelet Reslust har utvecklats av GR Utbildning, Pedagogiskt Centrum och Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götaland. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/reslustnyttwebbspelomsakraochlustfylldaresor.5.100b5b40150d4de02f976e2a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/reslustnyttwebbspelomsakraochlustfylldaresor.5.100b5b40150d4de02f976e2a.html Thu, 05 Nov 2015 11:20:06 +0100 Pedagogiskt Centrums 17:e Familjedaghemskonferens På fredag den 6 november är det dags för Pedagogiskt Centrums årliga Familjedaghemskonferens, då ca 400 dagbarnvårdare träffas, lyssnar på spännande föreläsare och utbyter erfarenheter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrums17efamiljedaghemskonferens.5.100b5b40150d4de02f928a57.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrums17efamiljedaghemskonferens.5.100b5b40150d4de02f928a57.html Wed, 04 Nov 2015 16:47:23 +0100 Nyhet om metodpass i hållbar klädkonsumtion Ett nytt metodpass har utvecklats, inriktat på hållbar klädkonsumtion. Kund är Konsument- och medborgarservice på Göteborg stad och de planerar att under hösten börja använda passet, med elever på gymnasiet som målgrupp. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyhetommetodpassihallbarkladkonsumtion.5.6aed5849150c789a21fd4741.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyhetommetodpassihallbarkladkonsumtion.5.6aed5849150c789a21fd4741.html Tue, 03 Nov 2015 09:21:50 +0100 Nya Demokratitorg med ungdomar och politiker i höst Nu under hösten genomförs nya Demokratitorg där regionpolitiker besöker gymnasieskolor i bland annat Partille, Lerum och Göteborg för att samtala med unga om politiska frågor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyademokratitorgmedungdomarochpolitikerihost.5.6aed5849150c789a21f59538.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyademokratitorgmedungdomarochpolitikerihost.5.6aed5849150c789a21f59538.html Tue, 27 Oct 2015 10:08:10 +0100 Sex, unga och skolans roll. Sexualitet i media – stänga av eller sätta på? För åttonde året i rad är vi på Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, glada över att tillsammans med Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) kunna bjuda in till heldagskonferensen Sex, unga och skolans roll! Under fjolårets konferens lyssnade vi särskilt in vad personal ute i regionen vill ha mer kompetensutveckling inom och fick ett tydligt svar: media och internet. Skolan har som uppgift att vara en motvikt till de normer unga möter i samhället – men hur ser de ut och hur gör vi då? Därför har vi valt att belysa detta genom årets tema: Sexualitet i media – stänga av eller sätta på? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/sexungaochskolansrollsexualitetimediastangaavellersattapa.5.9b315901509ef5f7b7aa7b7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/sexungaochskolansrollsexualitetimediastangaavellersattapa.5.9b315901509ef5f7b7aa7b7.html Tue, 27 Oct 2015 09:53:57 +0100 Kontextspecifik kompetensutveckling i Kungsbacka  = Mount Skolutveckling Nu är det äntligen dags! Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, kommer under två dagar i v 44 att kunskapa tillsammans med 2000 pedagoger från förskola och grundskola i Kungsbacka. Pedagogiskt Centrum står både för arrangemang och innehåll; ett innehåll som utgår från enheternas kompetensutvecklingsplaner och systematiska kvalitetsarbete och således har skräddarsytts utifrån befintliga behov. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kontextspecifikkompetensutvecklingikungsbackamountskolutveckling.5.9b315901509ef5f7b7a88aa.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kontextspecifikkompetensutvecklingikungsbackamountskolutveckling.5.9b315901509ef5f7b7a88aa.html Mon, 26 Oct 2015 10:16:47 +0100 Entreprenöriellt lärande i fokus på Sjumilaskolan Hur synliggörs och stimuleras de entreprenöriella förmågorna i undervisningen? Hur skapar vi ytor för eleverna att utveckla sina färdigheter? Och hur kan undervisningen utvecklas genom att arbeta med entreprenörskap? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/entreprenorielltlarandeifokuspasjumilaskolan.5.9b315901509ef5f7b74fcd0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/entreprenorielltlarandeifokuspasjumilaskolan.5.9b315901509ef5f7b74fcd0.html Mon, 26 Oct 2015 09:12:51 +0100 Måndag och tisdag vecka 44 deltar ca 1100 pedagoger på Pedagogiskt Centrums Inspirationsdagar på Scandic Opalen. Pedagogiska planeringar, Språkutvecklande förhållningssätt, Barns inlärning, Metoder i läsförståelse, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med nyanlända, Konflikthantering, Matematikundervisningens blockerande misstag, Framgångsrik läsutveckling och Matematik i särskolans skolformer, är några av de intressanta föreläsningar som erbjuds dessa två dagar. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/mandagochtisdagvecka44deltarca1100pedagogerpapedagogisktcentrumsinspirationsdagarpascandicopalen.5.9b315901509ef5f7b74bf27.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/mandagochtisdagvecka44deltarca1100pedagogerpapedagogisktcentrumsinspirationsdagarpascandicopalen.5.9b315901509ef5f7b74bf27.html Fri, 23 Oct 2015 13:57:38 +0200 PlugInnovation sprider kunskap genom processtöd Den 20:e oktober genomfördes den sista utbildningsdagen för processtödet kring forskning och framgångsfaktorer i arbetet med att motverka studieavbrott i ESF-projektet #jag med i östra Mellansverige (ÖMS). Processtödet utförs av personal på Pedagogiskt Centrum som är knutna till det digitala kunskapsnavet PlugInnovation, som byggts upp inom ESF-projektet Plug In. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pluginnovationspriderkunskapgenomprocesstod.5.421b2a4e150916e891f381f1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pluginnovationspriderkunskapgenomprocesstod.5.421b2a4e150916e891f381f1.html Thu, 22 Oct 2015 13:09:27 +0200 GR Skola arbetsliv utvecklar lärarhandledning till Euroskills 2016 Den 1-3 december 2016 äger Euroskills rum i Göteborg. Omkring 500 ungdomar från hela Europa samlas i Göteborg för att tävla om EM-titeln i yrkesskicklighet i hela 35 olika yrken. EuroSkills är Europas största yrkestävling. Förutom tävlingarna bjuds regionens alla elever in för att ges unika möjligheter att inspireras av de bästa, prova på alla yrken och upptäcka sina egna talanger. Evenemanget vill visa yrkesutbildningens möjligheter till arbete, eget företagande, fortsatta studier och individuell utveckling. Självklart är det fri entré. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grskolaarbetslivutvecklarlararhandledningtilleuroskills2016.5.2c7e1e2f15083efe993cb1a3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grskolaarbetslivutvecklarlararhandledningtilleuroskills2016.5.2c7e1e2f15083efe993cb1a3.html Tue, 20 Oct 2015 11:07:41 +0200 GR Vux inbjudna till Nationell samling: Sverige tillsammans. GR Vux medverkade den 12 oktober, på inbjudan av regeringen, vid Nationell samling: Sverige tillsammans. Med anledning av flyktingläget ville statsminister Stefan Löfvén samla kommuner, myndigheter, forskare, företag, fackliga organisationer, civilsamhället och fler för att uppmärksamma de bästa arbetssätten som finns lokalt, nationellt och internationell och dra upp riktlinjerna inför framtiden. I inbjudan uttryckte statsministern ”- Många bra insatser görs också här hemma, men det kommer krävas mer. Vi behöver samla alla krafter som kan och vill bidra till nyanländas etablering, för att skapa de jobb, bostäder, utbildningsmöjligheter och den samhällsgemenskap som nu krävs – så att vi alla, oavsett var vi kommer ifrån, kan fortsätta bygga Sverige starkt tillsammans”. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grvuxinbjudnatillnationellsamlingsverigetillsammans.5.2c7e1e2f15083efe9938a43.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grvuxinbjudnatillnationellsamlingsverigetillsammans.5.2c7e1e2f15083efe9938a43.html Tue, 20 Oct 2015 10:46:56 +0200 Framtidens Samhällsbyggare 2 Framtidens Samhällsbyggare är ett 14-månaders traineeprogram där både privata företag och offentliga organisationer deltar. Målet är att årligen utbilda nyckelpersoner som bättre kan kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv genom ett brett nätverk. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framtidenssamhallsbyggare2.5.2c7e1e2f15083efe9937a00.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framtidenssamhallsbyggare2.5.2c7e1e2f15083efe9937a00.html Tue, 20 Oct 2015 10:17:04 +0200 Lärledarutbildning på Smedingeskolan Pedagogiskt Centrum har under hösten utbildat lärledare i en samtalsmodell för kollegiala samtal om undervisning. Förutom en struktur för lärgruppsarbete har lärledarna fått kompetens i att leda det kollegiala lärandet på skolan utifrån Helen Timperlys kunskapsbildande cykel som tar sin utgångspunkt i elevernas behov. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/larledarutbildningpasmedingeskolan.5.2c7e1e2f15083efe9936224.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/larledarutbildningpasmedingeskolan.5.2c7e1e2f15083efe9936224.html Thu, 15 Oct 2015 11:04:22 +0200 De vann Utmärkelsen 2015 för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv Under onsdagen på Gymnasiedagarna, Svenska Mässan tillkännagavs vinnarna av Utmärkelsen 2015. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/devannutmarkelsen2015forbastasamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.25eaa17f150687dc11520e66.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/devannutmarkelsen2015forbastasamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.25eaa17f150687dc11520e66.html Wed, 14 Oct 2015 11:17:01 +0200 Förstelärarprogram i Kungälv – ett program för utveckling Det professionella lärandets inneboende kraft har genomsyrat det program som Kungälvs samtliga förstelärare fått ta del av under fem kompetensutvecklingsträffar. Med start under våren går programmet nu in i sitt slutskede. Hur blir kollegialt, professionellt lärande en del av Kungälvs lärarkårs kompetensutveckling? Hur utvecklas ett gott ledarskap och hur förankras detta i kollegiala samarbeten? Hur beprövas metoder och förhållningssätt i klassrummen för att öka elevers lärande och gå från att ”tro” till att ”veta” vad som har effekt – på vetenskaplig grund? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/forstelararprogramikungalvettprogramforutveckling.5.55e4960a1505ad59807be615.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/forstelararprogramikungalvettprogramforutveckling.5.55e4960a1505ad59807be615.html Tue, 13 Oct 2015 10:55:36 +0200 Vilka vinner Utmärkelsen? Vilka skolor och företag är bäst i regionen på samverkan mellan skola och arbetsliv? I samband med Gymnasiedagarna och Arbetsmarknadsdagen på Svenska Mässan delas på onsdag priset Utmärkelsen ut. På plats finns Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic för att inviga prisutdelningen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/vilkavinnerutmarkelsen.5.55e4960a1505ad5980761f9d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/vilkavinnerutmarkelsen.5.55e4960a1505ad5980761f9d.html Mon, 12 Oct 2015 11:28:06 +0200 Gymnasiedagarna rustar ungdomarna 10 000 niondeklassare i Göteborgsregionen står just nu inför sitt gymnasieval. Den 13 oktober slår Gymnasiedagarna upp dörrarna på Svenska Mässan som en hjälp att sondera i utbudet och rusta eleverna till att göra välgrundade val. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasiedagarnarustarungdomarna.5.55e4960a1505ad5980796f2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasiedagarnarustarungdomarna.5.55e4960a1505ad5980796f2.html Fri, 09 Oct 2015 15:45:58 +0200 PlugInnovation genomför nya fallstudier Vad fungerar i arbetet med att motverka studieavbrott och varför? Detta vill PlugInnovation ta reda på genom nya fallstudier i några av de 23 delprojekt som under hösten startas inom ramen för Plug In 2.0. Syftet är att få en djupare förståelse för de faktorer som visade sig framgångsrika under projektets första tre år. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pluginnovationgenomfornyafallstudier.5.2077435a1503f5ff817efb02.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pluginnovationgenomfornyafallstudier.5.2077435a1503f5ff817efb02.html Fri, 09 Oct 2015 15:31:10 +0200 Framtidens medarbetare formas i dagens skola Behovet av att rusta våra ungdomar för arbetslivet är stort. Men vilka kompetenser efterfrågas av företagen och hur kan skolan bli bättre på att möta dessa förväntningar? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framtidensmedarbetareformasidagensskola.5.2077435a1503f5ff817ee913.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framtidensmedarbetareformasidagensskola.5.2077435a1503f5ff817ee913.html Fri, 09 Oct 2015 15:09:31 +0200 Konferens för regionens studie- och yrkesvägledare Aldrig tidigare har studie- och yrkesvägledning varit så omtalat och engagerat så många. Därtill har utmaningarna med arbetet knappast minskat. Inom ramen för projektet Visa Väst samlades igår 180 studie- och yrkesvägledare från Västra Götaland till en konferens kring de frågor och utmaningar som de i sin yrkesroll stöter på i vardagen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/konferensforregionensstudieochyrkesvagledare.5.2077435a1503f5ff817ebc7c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/konferensforregionensstudieochyrkesvagledare.5.2077435a1503f5ff817ebc7c.html Thu, 08 Oct 2015 14:03:16 +0200 Över 100 000 startade filmer på GR-SLI i september! Det innebär en kraftig ökning av antalet visningar i GR Läromedels film- och mediatjänst jämfört med motsvarande period förra året. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/over100000startadefilmerpagrsliiseptember.5.2077435a1503f5ff8178bebf.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/over100000startadefilmerpagrsliiseptember.5.2077435a1503f5ff8178bebf.html Mon, 05 Oct 2015 16:27:14 +0200 En läsande klass Den 5 oktober har Pedagogiskt Centrum besök av författaren Martin Widmark och försteläraren Marie Trapp som höll en föreläsning och hands-on workshop om En läsande klass. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/enlasandeklass.5.162d00515031aafac67789d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/enlasandeklass.5.162d00515031aafac67789d.html Mon, 05 Oct 2015 16:16:46 +0200 Inspirationsdag för grundskollärare i teknik Hur kan man arbeta med tekniska system i grundskolan och vilka goda exempel finns i närområdet när det gäller 3D-visualisering? Det är bara ett par av de frågor som besvaras vid inspirationsdagen för grundskollärare i teknik den 28 oktober på Lindholmen Science Park i Göteborg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/inspirationsdagforgrundskollarareiteknik.5.162d00515031aafac67711d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/inspirationsdagforgrundskollarareiteknik.5.162d00515031aafac67711d.html Thu, 01 Oct 2015 13:16:47 +0200 Framtidsveckan – ett komplement till Sjumilaskolans prao Sjumilaskolan i Göteborg samarbetar för andra året i rad med GR Skola Arbetsliv i sitt arbete med framtidsveckor.Genom konceptet framtidsveckor kan arbetslivet inkluderas i undervisningen som ett alternativ eller komplement till elevernas praktikperioder. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framtidsveckanettkomplementtillsjumilaskolansprao.5.51b534c150166bf0bae4baa.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framtidsveckanettkomplementtillsjumilaskolansprao.5.51b534c150166bf0bae4baa.html Wed, 30 Sep 2015 10:24:48 +0200 Gymnasieantagning - antagningsår 2016 startar Den 1 oktober startar antagningsår 2016, vilket innebär att Göteborgsregionens grund- och gymnasieskolor påbörjar sina förberedelser inför elevernas gymnasieval i antagningssystemet Indra. Den 15 oktober börjar skolornas publicerade utbildningsutbud visas på webbplatsen för elevernas gymnasieval www.indra2.se och den 15 december öppnar ansökan för elev.   https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasieantagningantagningsar2016startar.5.51b534c150166bf0ba7f023.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasieantagningantagningsar2016startar.5.51b534c150166bf0ba7f023.html Wed, 30 Sep 2015 10:15:47 +0200 Presentation av yrkesutbildningar med språkstöd på Idékonferens arrangerat av SKL och Arbetsförmedlingen. GRvux har vid två tillfällen fått möjlighet att presentera Yrkesutbildningar med språkstöd efter inbjudan till idékonferens ”En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad”, arrangerat av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Arbetsförmedlingen.  Syftet med konferensen var att lyfta lärande exempel från lokal nivå av vad kommuner/regioner och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/presentationavyrkesutbildningarmedsprakstodpaidekonferensarrangeratavsklocharbetsformedlingen.5.51b534c150166bf0ba7df99.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/presentationavyrkesutbildningarmedsprakstodpaidekonferensarrangeratavsklocharbetsformedlingen.5.51b534c150166bf0ba7df99.html Tue, 29 Sep 2015 13:53:15 +0200 Utbildningsdepartementet besöker GR Under tre dagar i september gästade samtliga tjänstemän på gymnasie- och vuxenutbildningsenheten på Utbildningsdepartementet GR och Göteborg. Ett fullmatat besöksprogram lyfte fram regional samverkan inom gymnasieskola och vuxenutbildning med exempel på samverkan inom Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege, sfi, språkstöd, vägledning och validering. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningsdepartementetbesokergr.5.51b534c150166bf0ba2bc5a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildningsdepartementetbesokergr.5.51b534c150166bf0ba2bc5a.html Tue, 29 Sep 2015 10:47:26 +0200 Webbplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning Utvecklingen av syvonline.se har pågått i närmare två år. Webbplatsen, som riktar sig till alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning, har nu flera hundra medlemmar från hela landet som på olika sätt arbetar med studie- och yrkesvägledning och nya tillkommer varje vecka. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/webbplattformforallasomarbetarmedstudieochyrkesvagledning.5.51b534c150166bf0ba20324.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/webbplattformforallasomarbetarmedstudieochyrkesvagledning.5.51b534c150166bf0ba20324.html Wed, 23 Sep 2015 09:41:27 +0200 Miljöpraktik för en attraktiv arbetsplats Miljömedvetna arbetsgivare ligger i topp bland arbetssökande. Nu finns en möjlighet för arbetsplatser att erbjuda grundskoleelever en veckas miljöpraktik. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/miljopraktikforenattraktivarbetsplats.5.5ee7836014febc004e5d8779.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/miljopraktikforenattraktivarbetsplats.5.5ee7836014febc004e5d8779.html Wed, 23 Sep 2015 09:23:09 +0200 FN-rollspelen firar 20 år på bokmässan. Den 23 september kommer 150 elever under en heldag debattera yttrandefrihet i FN:s Generalförsamling. Så firar FN-rollspelen sitt 20-årsjubileum under Bokmässan. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fnrollspelenfirar20arpabokmassan.5.5ee7836014febc004e5d771d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fnrollspelenfirar20arpabokmassan.5.5ee7836014febc004e5d771d.html Tue, 22 Sep 2015 11:30:25 +0200 Pedagogiskt Centrum på Bok- och biblioteksmässans scen Torsdag 24/9 kl. 13.00 finns Pedagogiskt Centrum på Hälsa och livsstil-scenen på Bok- och biblioteksmässan – inom ramen för SRHR på sfi. Tillsammans med engagerade skolledare, Folkhälsomyndigheten och Närhälsans Kunskapscentrum för sexuell hälsa håller PC i en samtalspanel kring vikten av att föra in perspektiv och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på utbildning i svenska för invandrare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrumpabokochbiblioteksmassansscen.5.5ee7836014febc004e583c36.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrumpabokochbiblioteksmassansscen.5.5ee7836014febc004e583c36.html Tue, 22 Sep 2015 10:34:16 +0200 Unga spelar spel om lycka med lokala politiker Future Happiness Challenge är ett av programpunkterna på Göteborgs Framtidsvecka, på temat Ung Omställning. Här kan du spela spelet om lycka och klimatomställning med lokala politiker och diskutera omställningsåtgärder i staden. Även Jordens Vänner deltar i evenemanget. Framtidsveckan arrangeras av Studiefrämjandet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/ungaspelarspelomlyckamedlokalapolitiker.5.5ee7836014febc004e57f9a2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/ungaspelarspelomlyckamedlokalapolitiker.5.5ee7836014febc004e57f9a2.html Tue, 22 Sep 2015 09:58:59 +0200 NY FILM producerad av GR Utbildning Multimediastudion - School to Work GR Utbildning Multimediastudion har producerat en ny film för SKL för projektet School to Work (S2W). Ungdomar som inte går klart gymnasiet och som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem i hela Europa. I EU:s 2020-strategi betonas därför vikten av närmare samarbete mellan unionens medlemsländer i dessa frågor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyfilmproduceradavgrutbildningmultimediastudionschooltowork.5.5ee7836014febc004e57efd8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyfilmproduceradavgrutbildningmultimediastudionschooltowork.5.5ee7836014febc004e57efd8.html Tue, 22 Sep 2015 09:34:53 +0200 Hållbart Göteborg– En film om Göteborgs Stads miljöarbete GR Utbildning Multimediastudion har producerat en film för Göteborgs Miljöförvaltning som ingår i ett utbildningspaket som riktar sig till samtliga anställda i Göteborgs stad. Utbildningen är framtagen av GR Välfärd och GR Utbildning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/hallbartgoteborgenfilmomgoteborgsstadsmiljoarbete.5.5ee7836014febc004e57bbc0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/hallbartgoteborgenfilmomgoteborgsstadsmiljoarbete.5.5ee7836014febc004e57bbc0.html Tue, 22 Sep 2015 08:10:08 +0200 Reservantagningen till gymnasieskolor inom GR Den 2 september avslutades reservantagningen till Göteborgsregionens gymnasieskolor. Påfyllnaden av reserver pågick mellan den 10 augusti-1 september. Antal antagna till nationella program var då vi avslutade antagningen 9493, 5859 på kommunala skolor och 3634 på fristående skolor. 82 % var antagna på sitt förstahandsval. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/reservantagningentillgymnasieskolorinomgr.5.5ee7836014febc004e577e9e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/reservantagningentillgymnasieskolorinomgr.5.5ee7836014febc004e577e9e.html Mon, 21 Sep 2015 10:31:39 +0200 Frukostmöte: Att skapa en kommunal syv-plan Inom projektet Visa Väst har en handledning för att skapa en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning tagits fram. Syftet är att ge konkreta exempel på hur en plan kan utformas, vilka som behöver vara involverade i arbetet, hur teman och aktiviteter kan utformas samt hur arbetet med studie- och yrkesvägledning kan utvärderas. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/frukostmoteattskapaenkommunalsyvplan.5.5ee7836014febc004e523f1d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/frukostmoteattskapaenkommunalsyvplan.5.5ee7836014febc004e523f1d.html Tue, 15 Sep 2015 09:39:34 +0200 Utbildning i normkritik Nu på torsdag, 17/9, anordnar GR Utbildning en heldag om normkritik, i form av föreläsningen Normkritik som verktyg för likabehandling och kunskapsspridning i skolan , med Lotta Björkman. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildninginormkritik.5.6fd4aa5b14fce4b75b91e143.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utbildninginormkritik.5.6fd4aa5b14fce4b75b91e143.html Thu, 10 Sep 2015 14:06:50 +0200 Uppdatering iMOVE projektet EU-projektet iMOVE (Innovation on Mobility Organisation in Vocational Education) som GR medverkar i är ett 3 årigt nätverksprojekt inom programmet Leonardo Da Vinci och sträcker sig från 2013-2016.  Projektet syftar till att skapa en plattform för samordning av praktikutbyten för elever på yrkesutbildningar i Europa. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/uppdateringimoveprojektet.5.5b5dee3814fb4658a7932ba5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/uppdateringimoveprojektet.5.5b5dee3814fb4658a7932ba5.html Wed, 09 Sep 2015 14:16:16 +0200 Tankar, förslag och åsikter från Västra Götalands gymnasieungdomar I samarbete med Västra Götalandsregionen arrangerar Pedagogiskt Centrum kontinuerligt Demokratitorg. Demokratitorg är en arena för gymnasieungdomar och regionpolitiker att mötas och diskutera de ungas syn på samhället och regionens verksamheter. I en nyskriven rapport får vi ta del av ungas tankar, förslag och åsikter. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tankarforslagochasikterfranvastragotalandsgymnasieungdomar.5.485f3ee214fa7739bbbc4e12.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/tankarforslagochasikterfranvastragotalandsgymnasieungdomar.5.485f3ee214fa7739bbbc4e12.html Mon, 07 Sep 2015 10:22:05 +0200 Skolverket fortsätter satsningen på entreprenörskapsprojekt Tillsammans med flera grund- och gymnasieskolor i Göteborg och Partille genomförde GR Skola Arbetsliv under läsåret 2014/2015 projektet #framtidsrustadeungdomar. Projektet finansierades av Skolverket och syftade till att stödja utvecklingen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom skolväsendet. Nu fortsätter satsningen på Sjumilaskolan i Biskopsgården i Göteborg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/skolverketfortsattersatsningenpaentreprenorskapsprojekt.5.1b5cbc4014f9a108860e92ef.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/skolverketfortsattersatsningenpaentreprenorskapsprojekt.5.1b5cbc4014f9a108860e92ef.html Fri, 04 Sep 2015 13:28:35 +0200 Sex, unga och skolans roll. Sexualitet i media – stänga av eller sätta på? För åttonde året i rad är vi på Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, glada över att tillsammans med Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) kunna bjuda in till heldagskonferensen Sex, unga och skolans roll! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/sexungaochskolansrollsexualitetimediastangaavellersattapa.5.44e5ab9314f8c8da340d0479.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/sexungaochskolansrollsexualitetimediastangaavellersattapa.5.44e5ab9314f8c8da340d0479.html Thu, 03 Sep 2015 10:46:45 +0200 Gymnasieministern inviger Utmärkelsen 2015 Vilka skolor och företag har under året arbetat bäst med samverkan mellan skola och arbetsliv? Den 14 oktober avgörs det. Utmärkelsen 2015 delas ut på Svenska Mässan och på plats för att inviga dagen finns gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasieministerninvigerutmarkelsen2015.5.44e5ab9314f8c8da34067f22.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/gymnasieministerninvigerutmarkelsen2015.5.44e5ab9314f8c8da34067f22.html Wed, 02 Sep 2015 08:01:56 +0200 Future Happiness Challenge Måndag den 31 augusti besökte ministern för strategi- och framtidsfrågor, Kristina Persson, Göteborg för att ta del av stadens arbete för en grön omställning. Bland presenterade projekt ingick Future Happiness Challenge, ett kostnadsfritt digitalt läromedel framtaget av Pedagogiskt Centrum i samarbete med forskare från Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och inte minst spelutvecklarna på IUS Innovation. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/futurehappinesschallenge.5.44e5ab9314f8c8da34011ce.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/futurehappinesschallenge.5.44e5ab9314f8c8da34011ce.html Tue, 01 Sep 2015 09:37:49 +0200 Mobility for Welfare in Gothenburg Region, MWGR,  har gått i mål ”Vi kan alltid lära oss av varandra. Att komma ut och se att vi har likheter i verksamheter, vi har samma problem men också olika lösningar på dessa problem. Det tydliggörs i detta projekt”. Så säger Cristina Wångblad som var en av 145 deltagare i erfarenhetsutbytet inom projektet MWGR som avslutades i juni. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/mobilityforwelfareingothenburgregionmwgrhargattimal.5.4bddcc2114f7e0738d6a4f89.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/mobilityforwelfareingothenburgregionmwgrhargattimal.5.4bddcc2114f7e0738d6a4f89.html Fri, 28 Aug 2015 12:23:43 +0200 Etik, nätverk och strategi- att tillsammans vägleda i ett samhälle med nya krav och utmaningar Aldrig tidigare har studie- och yrkesvägledning varit så omtalat och engagerat så många. Därtill har utmaningarna med arbetet knappast minskat. Inom ramen för projektet Visa Väst bjuds samtliga studie- och yrkesvägledare i Västra Götaland in till en konferens kring de frågor och utmaningar som studie- och yrkesvägledare stöter på i sin vardag. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/etiknatverkochstrategiatttillsammansvagledaiettsamhallemednyakravochutmaningar.5.315decf214f6f4fcca8476cc.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/etiknatverkochstrategiatttillsammansvagledaiettsamhallemednyakravochutmaningar.5.315decf214f6f4fcca8476cc.html Fri, 28 Aug 2015 11:41:09 +0200 Nu startar Plug In 2.0 Att Plug In, Sveriges största projekt för att motverka att ungdomar avbryter sina gymnasiestudier var en succé råder inget tvivel om. Följande film visar ett axplock av allt det framgångsrika arbete som genomförts i Göteborgsregionen, GR under de senaste tre åren i projektet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nustartarplugin20.5.315decf214f6f4fcca8446a1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nustartarplugin20.5.315decf214f6f4fcca8446a1.html Thu, 27 Aug 2015 15:29:51 +0200 Måndagen den 7 september är det dags igen! I samarbete med UR och Universeum arrangerar GR Utbildning Läromedel för fjärde året i rad en NO-kväll med inspiration, tips, seminarier, mingel och lättare tilltugg. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/mandagenden7septemberardetdagsigen.5.5ca9374614f6e4b3f0aced3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/mandagenden7septemberardetdagsigen.5.5ca9374614f6e4b3f0aced3.html Thu, 27 Aug 2015 12:36:45 +0200 Utvecklingsarbete på Rambergsskolan Att systematiskt arbeta med sin kvalitet är något Rambergsskolan arbetar med under hösten 2015 tillsammans med  processtöd från Pedagogiskt Centrum. Vilka rimliga mål kan verksamheten ställa upp, hur förankras de och vilka resurser finns i lärarkollegiet? Hur utvärderar, analyser och utvecklar vi undervisningen och verksamheten för så god måluppfyllelse som möjligt? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utvecklingsarbeteparambergsskolan.5.5ca9374614f6e4b3f0a73c1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utvecklingsarbeteparambergsskolan.5.5ca9374614f6e4b3f0a73c1.html Thu, 27 Aug 2015 08:03:54 +0200 Varmt välkommen till Mötesplats Sociala medier 2015 Mötesplats Sociala medier 2015 genomförs den 15 september. Under en spännande dag möts politiker, forskare och aktörer i sociala medier. Syftet med dagen är att belysa vad betydelsen av den alltmer ökade kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individen. Bland annat föreläser Göran Hägglund, Margret Atladottir, Lisa Bjurwall och Jonas Ransgård på konferensen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/varmtvalkommentillmotesplatssocialamedier2015.5.2aed9114f6023f3f8eaab5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/varmtvalkommentillmotesplatssocialamedier2015.5.2aed9114f6023f3f8eaab5.html Tue, 25 Aug 2015 11:29:08 +0200 Årets mässa inför gymnasievalet 111 utställare och fler på väg in. Med en och en halv månad kvar har redan 5248 entrébiljetter förbokats till årets största mässa inför gymnasievalet. Den 13-15 oktober slår Svenska Mässan för sextonde året i rad upp portarna till Gymnasiedagarna. Under den tre dagar långa mässan finns allt som kan tänkas behövas för att kunna göra välgrundade val till gymnasiet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/aretsmassainforgymnasievalet.5.2aed9114f6023f3f841ef2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/aretsmassainforgymnasievalet.5.2aed9114f6023f3f841ef2.html Mon, 24 Aug 2015 11:12:24 +0200 Rollspel om jämställdhet och fred Idag utspelar sig de flesta beväpnade konflikter inom länder. En stor del av dödsoffren är civila. Krig handlar inte längre om soldater i skyttegravar – krig förstör hela samhällen och drabbar i hög utsträckning kvinnor och barn. Trots att konflikter slår hårt mot både kvinnor och män, utesluts kvinnor när det är dags att förhandla om fred, ofta med argumentet att de stridande parterna är de som ska sluta freden.. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/rollspelomjamstalldhetochfred.5.422dac314f51f9b5d1df5eb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/rollspelomjamstalldhetochfred.5.422dac314f51f9b5d1df5eb.html Thu, 20 Aug 2015 09:29:20 +0200 Pedagogiskt Centrums kursutbud ht 2015 Välkommen till Pedagogiskt Centrums intressanta utbildningar i höst! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrumskursutbudht2015.5.2a158b8614f4367b78269411.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pedagogisktcentrumskursutbudht2015.5.2a158b8614f4367b78269411.html Wed, 19 Aug 2015 09:20:30 +0200 FN-rollspelen firar 20 år på Bokmässan Under Bokmässan 2015 anordnar Pedagogiskt Centrum i samarbete med Bok- och Biblioteksmässan ett jubileumsspel för att fira 20 år av FN- och EU-rollspel i Pedagogiskt Centrums regi. Den 23 september kommer 150 elever från Aranäsgymnasiet och Lerums gymnasium att under en heldag i FN:s Generalförsamling debattera yttrandefrihetsfrågor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fnrollspelenfirar20arpabokmassan.5.2a158b8614f4367b78215c50.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/fnrollspelenfirar20arpabokmassan.5.2a158b8614f4367b78215c50.html Thu, 13 Aug 2015 08:17:11 +0200 Frukostmöte om Euroskills I december 2016 kommer Europas största yrkestävling, EuroSkills, till Svenska Mässan i Göteborg. Redan nu finns möjlighet att ta del av hur evenemanget kan göra skillnad för ungdomar, skola och arbetsgivare.   https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/frukostmoteomeuroskills.5.6faec3b614f240ba26d18b1a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/frukostmoteomeuroskills.5.6faec3b614f240ba26d18b1a.html Fri, 03 Jul 2015 07:34:10 +0200 Varmt välkommen till Mötesplats Sociala medier 2015 Mötesplats Sociala medier 2015 genomförs den 15 september. Där möts politiker, forskare och aktörer i sociala medier och resonerar kring vad betydelsen av den alltmer ökade kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individen. Bland annat föreläser Göran Hägglund, Margret Atladottir, Lisa Bjurwall och Jonas Ransgård på konferensen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/varmtvalkommentillmotesplatssocialamedier2015.5.5860103714e4aafbc3578ac9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/varmtvalkommentillmotesplatssocialamedier2015.5.5860103714e4aafbc3578ac9.html Fri, 03 Jul 2015 06:59:02 +0200 Future Happiness Challenge på WEEC15 Göteborg står just nu värd för en internationell konferens om hållbar utveckling inom utbildning - World Environmental Education Conference, där vi så klart passade på att visa upp det nästan färdiga resultatet av projektet Future Happiness Challenge: Ett digitalt spel om hållbar stadsutveckling utvecklat av Pedagogiskt Centrum. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/futurehappinesschallengepaweec15.5.5860103714e4aafbc3577073.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/futurehappinesschallengepaweec15.5.5860103714e4aafbc3577073.html Mon, 29 Jun 2015 07:37:45 +0200 En läsande klass Den 5 oktober kommer Martin Widmark och Marie Trapp tillbaka till GR Utbildning med föreläsningen ”En läsande klass”. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/enlasandeklass.5.4432317214e365e693182cfe.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/enlasandeklass.5.4432317214e365e693182cfe.html Thu, 25 Jun 2015 09:30:48 +0200 Slutantagningen till gymnasieskolor inom GR är klar Nu är slutantagningen till gymnasieskolor inom GR klar och elever ser sitt antagningsbesked som inloggad på webbplatsen för gymnasievalet www.indra2.se .  9 435 elever är antagna till regionens nationella program. 79,4 % av eleverna är antagna på sitt förstahandsval såväl till program som skola. 90 % av eleverna har fått sitt förstahandsval av utbildning om man bara ser till önskat program. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/slutantagningentillgymnasieskolorinomgrarklar.5.458f53e914e287fee3712f6f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/slutantagningentillgymnasieskolorinomgrarklar.5.458f53e914e287fee3712f6f.html Tue, 02 Jun 2015 07:56:09 +0200 Rykande hett kursutbud från Pedagogiskt Centrum Nu kan du boka alla höstens kurser, även Inspirationsdagarna vecka 44. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/rykandehettkursutbudfranpedagogisktcentrum.5.42aaa5dc14da9cdaede9a860.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/rykandehettkursutbudfranpedagogisktcentrum.5.42aaa5dc14da9cdaede9a860.html Mon, 01 Jun 2015 15:01:26 +0200 Idag lanseras Sveriges vassaste praktikverktyg! Vi är många som arbetat hårt och sett fram emot lanseringen av nya praktikplatsen.se , och nu släpps det alltså äntligen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/idaglanserassverigesvassastepraktikverktyg.5.42aaa5dc14da9cdaede56043.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/idaglanserassverigesvassastepraktikverktyg.5.42aaa5dc14da9cdaede56043.html Mon, 01 Jun 2015 15:00:09 +0200 Öckerös framtidsvecka GR Skola Arbetsliv arrangerar Öckerös framtidsvecka för andra året i rad. Tillsammans med rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare på Brattebergsskolan genomförs bland annat onlinespelet @jobbet och metoden Framtidsträdet. Därtill medverkar Ung Företagsamhet (UF) med inspiration. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/ockerosframtidsvecka.5.42aaa5dc14da9cdaede5c1bf.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/ockerosframtidsvecka.5.42aaa5dc14da9cdaede5c1bf.html Mon, 01 Jun 2015 14:39:28 +0200 Frukostmöte- en liten kommun som gjort stora satsningar. Att stänga ner gymnasieskolan i Partille var inte ett alternativ. Istället valde man att bygga nytt och satsa på att få ungdomarna att stanna kvar på orten. Inspireras av kommunen som i samarbete med näringslivet satsat på att utveckla såväl skola och arbetsliv som ett helt nytt centrum.   https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/frukostmoteenlitenkommunsomgjortstorasatsningar.5.42aaa5dc14da9cdaede5b9f8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/frukostmoteenlitenkommunsomgjortstorasatsningar.5.42aaa5dc14da9cdaede5b9f8.html Mon, 01 Jun 2015 14:29:25 +0200 Teknikcollege GR på seminarium om industrins kompetensförsörjning i Storstockholm Teknikcollege GR medverkade den 26 maj på ett lunchseminarium och industrins kompetensförsörjning, där syftet är att presentera mervärdet av arbetet samt fungera som inspiration inför bildandet av Teknikcollege Storstockholm. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcollegegrpaseminariumomindustrinskompetensforsorjningistorstockholm.5.42aaa5dc14da9cdaede5aeb3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcollegegrpaseminariumomindustrinskompetensforsorjningistorstockholm.5.42aaa5dc14da9cdaede5aeb3.html Mon, 01 Jun 2015 14:22:55 +0200 Yrkesträff: Vad gör en ingenjör? Den 2 juni arrangerar Teknikföretagens projekt Ingenjörsvägen i samarbete med GR Skola Arbetsliv, Teknikcollege och Arbetsförmedlingen ett frukostmöte kring kompetensbehoven i teknikbranschen och de möjligheter och utbildningsvägar som finns i ingenjörsyrket. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/yrkestraffvadgoreningenjor.5.42aaa5dc14da9cdaede5a448.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/yrkestraffvadgoreningenjor.5.42aaa5dc14da9cdaede5a448.html Tue, 19 May 2015 12:10:13 +0200 Kompetensutveckling av förare inom färdtjänst Under hösten 2014 och våren 2015 har GR Utbildning tillsammans med GR Välfärd genomfört utbildningen ”Mötet med människor och förmågan att kommunicera”. Under två halvdagar har ca 900 förare genomfört kreativa workshops som berör teman som service, bemötande och kommunikation. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kompetensutvecklingavforareinomfardtjanst.5.653af17a14d621e467e95267.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kompetensutvecklingavforareinomfardtjanst.5.653af17a14d621e467e95267.html Mon, 11 May 2015 09:31:33 +0200 Säkrare och lustfyllda resor – nytt digitalt spel ”Vart du reser är inte alltid det viktiga, utan att du reser”. Att resa öppnar upp för möten med nya människor på nya platser. Att resa innebär också att få möta sig själv och få prova på nya roller. Resor kan innebära roliga äventyr, men även riskfyllda situationer som kan påverka ens hälsa. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/sakrareochlustfylldaresornyttdigitaltspel.5.10e0d2ec14d34e92ebcd119c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/sakrareochlustfylldaresornyttdigitaltspel.5.10e0d2ec14d34e92ebcd119c.html Wed, 06 May 2015 14:33:50 +0200 Spridningskonferens för GRINTs kartläggning av sfi i Göteborgsregionen Igår arrangerade projektet GRINT en spridningskonferens där resultatet från den omfattande kartläggningen av sfi som genomförts i Göteborgsregionen presenterades. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/spridningskonferensforgrintskartlaggningavsfiigoteborgsregionen.5.4217afe14d252a970d3b9be.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/spridningskonferensforgrintskartlaggningavsfiigoteborgsregionen.5.4217afe14d252a970d3b9be.html Wed, 29 Apr 2015 07:54:32 +0200 GR som gott exempel vid nationell hearing om yrkesutbildning Skolverket arrangerade den 24 april en hearing om svensk yrkesutbildning på gymnasial nivå. Syftet med hearingen var att diskutera hur attraktiviteten kan ökas för att fler ska välja en yrkesutbildning samt att diskutera hur ett brett regionalt utbud kan upprätthållas även under en nedgång i ungdomskullarna. GRs långsiktiga arbete med regional samverkan och regionalt samråd kring gymnasial utbildning lyftes fram som ett gott exempel. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grsomgottexempelvidnationellhearingomyrkesutbildning.5.4e977fbb14cf3aea086ec224.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grsomgottexempelvidnationellhearingomyrkesutbildning.5.4e977fbb14cf3aea086ec224.html Mon, 27 Apr 2015 16:53:38 +0200 Regionens elever trivs i skolan I årets undersökning har 34 000 elever i årskurs 2, 5 och 8 på grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet svarat på frågor gällande bland annat trivsel, lärande och delaktighet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/regionenselevertrivsiskolan.5.4e977fbb14cf3aea0866fbb3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/regionenselevertrivsiskolan.5.4e977fbb14cf3aea0866fbb3.html Mon, 27 Apr 2015 16:39:18 +0200 Lärare och elever bidrar med idéer till yrkes-EM I december 2016 genomförs yrkes-EM, EuroSkills, på Svenska Mässan i Göteborg. Nu har tre workshops genomförts med skolpersonal och elever, för att spåna idéer kring hur EM kan bli så intressant som möjligt. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/larareocheleverbidrarmedideertillyrkesem.5.4e977fbb14cf3aea0866f528.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/larareocheleverbidrarmedideertillyrkesem.5.4e977fbb14cf3aea0866f528.html Mon, 27 Apr 2015 12:51:58 +0200 Plug In och PlugInnovation på Skolriksdagen Idag startar årets Skolriksdag, där Plug In och PlugInnovation medverkar i två seminarier. PlugInnovation är en del av Plug In, som är Sveriges största projekt för att motverka avbrott i gymnasieskolan. I projektet deltar fem regioner varav Göteborgsregionen är en. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pluginochpluginnovationpaskolriksdagen.5.4e977fbb14cf3aea08662bc5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/pluginochpluginnovationpaskolriksdagen.5.4e977fbb14cf3aea08662bc5.html Mon, 27 Apr 2015 10:12:18 +0200 Plug In GR inbjuder till regional dialogkonferens: Den inkluderande skolan Den 1 juni arrangerar Plug In GR en spridningskonferens, där fokus handlar om projektets lokala och regionala resultat samt ny inspiration och kunskap i arbetet med att få ungdomar att fullfölja sina gymnasiestudier. Det kommande utvecklingsarbetet inom Plug In 2.0 – ett nytt Plug In-projekt kommer även presenteras under dagen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/plugingrinbjudertillregionaldialogkonferensdeninkluderandeskolan.5.4e977fbb14cf3aea0865ab6d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/plugingrinbjudertillregionaldialogkonferensdeninkluderandeskolan.5.4e977fbb14cf3aea0865ab6d.html Fri, 24 Apr 2015 08:27:10 +0200 Omförhandling av det didaktiska kontraket – försöksverksamhet Att omförhandla det didaktiska kontraktet – är något forskningen lyfter fram som ett ledmotiv i bedömning för lärande. Klassrumspraktiken och bedömning bör följa andra mönster än de traditionella för att få autonoma elever och därigenom öka elevernas glädjen och måluppfyllelsen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/omforhandlingavdetdidaktiskakontraketforsoksverksamhet.5.56c5ee9914ce2cfd4996796d.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/omforhandlingavdetdidaktiskakontraketforsoksverksamhet.5.56c5ee9914ce2cfd4996796d.html Tue, 21 Apr 2015 14:18:58 +0200 Elevinflytandeprojekt på Rävekärrsskolan På Rävekärrsskolan i Mölndal har ett längre elevinflytandeprojekt pågått. Under terminen fick Pedagogiskt Centrum möjlighet att delta med processtöd i pedagogernas arbete med elevinflytande. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/elevinflytandeprojektparavekarrsskolan.5.27a88fbb14cd8365b0735fda.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/elevinflytandeprojektparavekarrsskolan.5.27a88fbb14cd8365b0735fda.html Fri, 17 Apr 2015 08:15:39 +0200 Ny film  producerad av GR Utbildning Multimediastudion, Mångfaldsarbete på Science Centers i Västra Götalandsregionen. Sex science centers verksamheter i Västra Götalandsregionen har tillsammans arbetat med att ta fram mångfaldsplaner under året 2014. Omvärlden och sammanhanget där science centers verksamheter agerar i ställer krav på en hög medvetenhet om mångfald och strategier för att kunna arbeta utifrån ett mångfaldsperspektiv. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyfilmproduceradavgrutbildningmultimediastudionmangfaldsarbetepasciencecentersivastragotalandsregionen.5.1f163aa14cb69137fade407.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyfilmproduceradavgrutbildningmultimediastudionmangfaldsarbetepasciencecentersivastragotalandsregionen.5.1f163aa14cb69137fade407.html Mon, 13 Apr 2015 10:13:53 +0200 Flexibelt digitalt lärande för SFI studerande på Studium Studium i Majorna startar under våren en digiflexutbildning som riktar sig till studerande inom SFI undervisningen. Digiflex innebär att undervisningen delvis kommer att ske online för att ge de studerande möjligheter att delta och fullfölja sin undervisning under praktiktid eller arbetsperioder. Genom ett flexibelt lärande tas den studerandes intressen och erfarenheter tillvara och individens lärande stimuleras och motiveras. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/flexibeltdigitaltlarandeforsfistuderandepastudium.5.5e7a1f6314ca5a5d505af57e.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/flexibeltdigitaltlarandeforsfistuderandepastudium.5.5e7a1f6314ca5a5d505af57e.html Fri, 10 Apr 2015 15:42:17 +0200 Den preliminära antagningen till gymnasieskolor inom GR är klar Nu är den preliminära antagningen till gymnasieskolor inom GR klar och 8 186 elever är antagna till regionens nationella program. 81 % av eleverna är antagna på sitt förstahandsval såväl till program som skola. 92 % av eleverna har fått sitt förstahandsval av utbildning om man bara ser till önskat program. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/denpreliminaraantagningentillgymnasieskolorinomgrarklar.5.7b2435b414c94afae67d55f5.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/denpreliminaraantagningentillgymnasieskolorinomgrarklar.5.7b2435b414c94afae67d55f5.html Fri, 10 Apr 2015 15:12:38 +0200 Projekt IT-stöd GRvux har fått i uppdrag av Vuxenutbildningsnätverket att genomföra en förstudie av verksamhetsstöd inom vuxenutbildning: Projekt IT-stöd. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/projektitstod.5.7b2435b414c94afae67d3d61.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/projektitstod.5.7b2435b414c94afae67d3d61.html Thu, 09 Apr 2015 10:27:51 +0200 Lärarträffar för en framgångsrik sfi-utbildning Hur kan sfi-lärare arbeta för att nå en framgångsrik undervisning som är anpassad efter elevernas behov? Vid projektet GRINTs lärarträffar presenterades de faktorer som visat sig fungera utifrån den kartläggning som gjorts bland sfi-anordnare i Göteborgsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/larartraffarforenframgangsriksfiutbildning.5.7b2435b414c94afae677b6c7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/larartraffarforenframgangsriksfiutbildning.5.7b2435b414c94afae677b6c7.html Wed, 01 Apr 2015 11:17:35 +0200 Handledning för att skapa en kommunal SYV-plan Projektet Visa Väst, som pågår i hela Västra Götaland mellan 2013 och 2015, har tagit fram en handledning för hur en kommun kan skapa en handlingsplan för studie- och yrkesvägledningen. Visa Väst står för Vägledning i studier och arbetsliv i Västra Götaland och har som övergripande mål att bidra till en likvärdig och kvalitativ studie- och yrkesvägledning i regionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/handledningforattskapaenkommunalsyvplan.5.613a288b14c72b1d91315a4f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/handledningforattskapaenkommunalsyvplan.5.613a288b14c72b1d91315a4f.html Tue, 31 Mar 2015 10:47:37 +0200 EU FONDSAMVERKAN & FONDSAMORDNING – informationsblad tillgänglig att ladda ner! Fondsamverkan och fondsamordning har lyfts fram av Europeiska Kommissionen som ett sätt att skapa synergieffekter mellan EUs olika program och fonder under programperioden 2014-2020. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/eufondsamverkanfondsamordninginformationsbladtillgangligattladdaner.5.528addc114c6197e846bec19.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/eufondsamverkanfondsamordninginformationsbladtillgangligattladdaner.5.528addc114c6197e846bec19.html Mon, 30 Mar 2015 17:01:40 +0200 Läromedelsmässan 21-22 april 2015! Årets läromedelsmässa bjuder på ett brett utbud, alltifrån att inspireras av Qnoddarnas värld till att lära mer om hur svenska barn och ungdomarna ska kunna toppa Finlands goda skolresultat. Kom och samspråka med framtidens lärare och förlag, och missa inte Alfons Åberg! https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/laromedelsmassan2122april2015.5.528addc114c6197e84687991.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/laromedelsmassan2122april2015.5.528addc114c6197e84687991.html Fri, 27 Mar 2015 14:13:53 +0100 Nya Demokratitorg med ungdomar och politiker i vår Nu under våren genomförs nya Demokratitorg där regionpolitiker besöker gymnasieskolor i bland annat Kungälv, Lysekil och Göteborg för att samtala med unga om politiska frågor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyademokratitorgmedungdomarochpolitikerivar.5.351831c314c507f59369adb9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/nyademokratitorgmedungdomarochpolitikerivar.5.351831c314c507f59369adb9.html Thu, 26 Mar 2015 13:51:29 +0100 Anta utmaningen – anmäl er till Utmärkelsen 2015 Samverka mellan skola och arbetsliv och vinn fina priser. Nu är det hög tid att anmäla sig till Utmärkelsen 2015. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/antautmaningenanmalertillutmarkelsen2015.5.351831c314c507f59364f612.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/antautmaningenanmalertillutmarkelsen2015.5.351831c314c507f59364f612.html Mon, 23 Mar 2015 09:54:14 +0100 Teknikcamp ska locka tjejer till tekniska yrken Under vecka 25 arrangerar Teknikcollege i Göteborgsregionen en teknikcamp för tjejer i årskurs 7, 8 och 9, där möjlighet finns att prova på olika yrkesroller inom teknikområdet och träffa andra tjejer som idag arbetar som ingenjörer och tekniker. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcampskalockatjejertilltekniskayrken.5.263451d014c3f35ece25da71.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcampskalockatjejertilltekniskayrken.5.263451d014c3f35ece25da71.html Mon, 23 Mar 2015 09:43:12 +0100 Konferens kring sfi-elevers tankar om sin utbildning Vad tycker sfi-elever i regionen om sin utbildning och vilka faktorer är viktiga för en framgångsrik undervisning i sfi? Detta är bara ett par exempel på frågor som deltagarna vid projektet GRINTs slutkonferens den 5 maj kommer att få svar på. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/konferenskringsfieleverstankaromsinutbildning.5.263451d014c3f35ece25cddb.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/konferenskringsfieleverstankaromsinutbildning.5.263451d014c3f35ece25cddb.html Fri, 20 Mar 2015 09:46:26 +0100 College – en modern samverkansform mellan skola och arbetsliv i Göteborgsregionen Hur kan god samverkan mellan skola och arbetsliv se ut inom områdena teknik och vård- och omsorg och vad innebär det att en skola och utbildning är certifierad som college? Den 15 april arrangerar GR Skola Arbetsliv ett frukostmöte där fokus ligger på Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/collegeenmodernsamverkansformmellanskolaocharbetslivigoteborgsregionen.5.4b01f81914c2dca775476381.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/collegeenmodernsamverkansformmellanskolaocharbetslivigoteborgsregionen.5.4b01f81914c2dca775476381.html Fri, 20 Mar 2015 09:22:11 +0100 Teknikpraktik ger eleverna inblick i teknikbranschen Genom Teknikpraktik öppnar näringslivet upp sina arbetsplatser för grundskolan på ett helt nytt sätt. Under vecka 21 får 10 ungdomar prova på olika industritekniska yrken inom produktutveckling och produktion samt träffa framgångsrika personer som idag arbetar som ingenjörer och tekniker. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikpraktikgerelevernainblickiteknikbranschen.5.4b01f81914c2dca7754758d6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikpraktikgerelevernainblickiteknikbranschen.5.4b01f81914c2dca7754758d6.html Mon, 16 Mar 2015 10:09:14 +0100 Dags för utställare att boka plats på Gymnasiedagarna! Den 16 mars öppnar anmälan för utställare på Gymnasiedagarna 2015, en tre dagar lång mässa innehållandes allt som går att tänka sig för en ungdom som står inför sitt gymnasieval. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dagsforutstallareattbokaplatspagymnasiedagarna.5.62f0153a14c1ac57966bd0f7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/dagsforutstallareattbokaplatspagymnasiedagarna.5.62f0153a14c1ac57966bd0f7.html Thu, 12 Mar 2015 16:38:33 +0100 GR Skola Arbetsliv lanserar kvalitetsstämpel! För att uppmärksamma de arbetsplatser som samarbetar med praktikplatsen.se och tar emot praktikanter lanserar GR Skola Arbetsliv en kvalitetsstämpel i form av ett klistermärke. Arbetsplatserna som får klistermärket är goda förebilder som tar samhällsansvar och värnar om att trygga kompetens i Göteborgsregionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grskolaarbetslivlanserarkvalitetsstampel.5.37d8b74a14c0896ab429faea.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grskolaarbetslivlanserarkvalitetsstampel.5.37d8b74a14c0896ab429faea.html Tue, 10 Mar 2015 10:13:08 +0100 19 maj: Jaha, man kan tänka så! - Det systematiska kvalitetsarbetet i praktiken Följ med på en inspirerande föreläsning kring hur det systematiska kvalitetsarbetet kan fungera i praktiken. Med fokus på grunderna i kvalitetsarbetet och er egna praktik lägger vi upp arbetet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/19majjahamankantankasadetsystematiskakvalitetsarbetetipraktiken.5.389bff2b14bff63e10b5c639.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/19majjahamankantankasadetsystematiskakvalitetsarbetetipraktiken.5.389bff2b14bff63e10b5c639.html Mon, 09 Mar 2015 11:05:59 +0100 Framtidsveckor - En framgångsrik modell Konceptet framtidsvecka växer för varje termin och fler och fler skolor bygger sina framtidsveckor tillsammans med GRSA som processtöd. Konceptet Framtidsvecka bygger på att eleverna ska få mer och bredare inblick i arbetslivet för att få bättre möjligheter att göra välgrundade och medvetna val kring sin framtid och studie- och yrkesval. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framtidsveckorenframgangsrikmodell.5.cdad7314bf60558fbcfee1.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framtidsveckorenframgangsrikmodell.5.cdad7314bf60558fbcfee1.html Fri, 06 Mar 2015 09:46:14 +0100 Heldagsutbildning: Normkritik i skolan - teori och praktik Vi har lyssnat in önskemål om kompetensutveckling från våra deltagare på kurser och konferenser i sex och samlevnad och hört ett tydligt behov: mer fortbildning inom normkritik.Därför bjuder vi in till heldagen Normkritik i skolan - teori och praktik med Lotta Björkman onsdagen den 29 april. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/heldagsutbildningnormkritikiskolanteoriochpraktik.5.5a25081214beca81c4928c90.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/heldagsutbildningnormkritikiskolanteoriochpraktik.5.5a25081214beca81c4928c90.html Fri, 06 Mar 2015 08:22:23 +0100 Praktikplanering för grundskolor läsåret 2015/2016 13 mars har grundskolorna som är anslutna till praktikplatsen.se deadline på praktikplaneringen, inför kommande läsår. Detta gäller både kommunala skolor och friskolor. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/praktikplaneringforgrundskolorlasaret20152016.5.5a25081214beca81c4921db9.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/praktikplaneringforgrundskolorlasaret20152016.5.5a25081214beca81c4921db9.html Fri, 06 Mar 2015 08:13:41 +0100 GR Skola Arbetsliv genomför en 2 dagars handledarutbildning. GR Skola Arbetsliv genomför under mars månad på uppdrag från Norra Hisingen en 2 dagars handledarutbildning för personal inom verksamheterna måltidsservice och lokalförsörjning. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grskolaarbetslivgenomforen2dagarshandledarutbildning.5.5a25081214beca81c4920490.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grskolaarbetslivgenomforen2dagarshandledarutbildning.5.5a25081214beca81c4920490.html Tue, 03 Mar 2015 10:23:19 +0100 Intensiv vecka väntar för FN:s Generalförsamling Under vecka 10 genomför Pedagogiskt Centrum sina två största FN-rollspel för året. Elever på Lerums gymnasium och Aranäsgymnasiet kommer under veckan att inta rollen som delegater i FN:s generalförsamling och diskutera globala frågor av stor vikt för vår framtid. Pedagogiskt Centrum stöttar eleverna med metodmaterial, förberedande träffar samt är ordförande och leder de tuffa förhandlingarna. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/intensivveckavantarforfnsgeneralforsamling.5.43c30d7814bd30bf6bea432a.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/intensivveckavantarforfnsgeneralforsamling.5.43c30d7814bd30bf6bea432a.html Tue, 03 Mar 2015 10:11:28 +0100 Webbutbildning för ensamkommande flyktingbarn Under 2015 kommer Pedagogiskt Centrum tillsammans med GR Välfärd att utveckla en webbutbildning av materialet "Hitta Rätt" som riktar sig till målgrupper som arbetar med ensamkommande flyktingbarn. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/webbutbildningforensamkommandeflyktingbarn.5.43c30d7814bd30bf6bea3144.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/webbutbildningforensamkommandeflyktingbarn.5.43c30d7814bd30bf6bea3144.html Fri, 27 Feb 2015 17:21:32 +0100 Utökad samordning av VFU-platser för Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet. GR Utbildning, Skola Arbetsliv samordnar verksamhetsförlagd utbildning, VFU för Institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utokadsamordningavvfuplatserforinstitutionenforvardvetenskapochhalsavidgoteborgsuniversitet.5.23f1393614bc19125ba8f356.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utokadsamordningavvfuplatserforinstitutionenforvardvetenskapochhalsavidgoteborgsuniversitet.5.23f1393614bc19125ba8f356.html Fri, 27 Feb 2015 17:12:50 +0100 Konferens för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv som ett led i skolans dagliga arbete. En välutvecklad samverkan mellan skola och arbetsliv för att på bästa möta dagens unga på morgondagens arbetsmarknad. Det är huvudtemat på den dialogkonferens som den 24 februari arrangerades av GR Skola Arbetsliv i samarbete med Skolverket, Arbetsförmedlingen och näringslivet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/konferensforokadsamverkanmellanskolaocharbetslivsomettlediskolansdagligaarbete.5.23f1393614bc19125ba8e5e0.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/konferensforokadsamverkanmellanskolaocharbetslivsomettlediskolansdagligaarbete.5.23f1393614bc19125ba8e5e0.html Fri, 27 Feb 2015 16:29:06 +0100 En säker praktikperiod – frukostmöte för elevernas framtid och trygghet Praon är många ungdomars första möte med arbetslivet och kan vara till hjälp både i kommande studie- och yrkesval och för att att skapa kontakter och viktiga nätverk för framtiden. Ändå väljer alltfler skolor bort den viktiga praktikperioden, vilket ofta beror på de regler som finns gällande arbetsmiljö och minderåriga. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/ensakerpraktikperiodfrukostmoteforelevernasframtidochtrygghet.5.23f1393614bc19125ba8c64c.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/ensakerpraktikperiodfrukostmoteforelevernasframtidochtrygghet.5.23f1393614bc19125ba8c64c.html Fri, 27 Feb 2015 16:19:13 +0100 Teknikcollege i Göteborgsregionen För att locka elever till utbildningar inom teknik och industri och säkerställa rekryteringsbehovet och den internationella konkurrensen i branschen krävs en kontinuerlig samverkan i regionen. På Teknikcolleges utvecklingsdag den 26 februari ligger fokus på det fortsatta kvalitetsarbetet med sikte på återcertifiering 2016 på plats var ett 40 tal lärare, skolledare, processledare samt personer från näringslivet på plats för att workshopa kring kvalitetsarbetet mellan skola och näringsliv. IF-metall tillsammans med Göteborgsregionen teknikcollege var med och arrangerade dagen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcollegeigoteborgsregionen.5.23f1393614bc19125ba8bdd2.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/teknikcollegeigoteborgsregionen.5.23f1393614bc19125ba8bdd2.html Wed, 25 Feb 2015 14:59:05 +0100 Vi stänger Kommunbaren! Vill du vara med? Kom till Valand 25 mars och dansa ut baren tillsammans med Arvingarna! Härryda kommun bjuder på after work-buffé. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/vistangerkommunbarenvillduvaramed.5.78684f4414bb002c3daec081.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/vistangerkommunbarenvillduvaramed.5.78684f4414bb002c3daec081.html Wed, 25 Feb 2015 14:06:40 +0100 Svenska lärare undervisar i programmering och likabehandling i engelsk skola I projektet Developing Global Citizens through Anti Bullying Work genomfördes det femte erfarenhetsutbyte mellan den 21- 23 januari i år. Projektet syftar till att öka medvetenheten och kunskapen kring nätmobbning bland alla inblandande; elever, fotbollsspelare, lärare och ledare. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/svenskalarareundervisariprogrammeringochlikabehandlingiengelskskola.5.78684f4414bb002c3dae850f.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/svenskalarareundervisariprogrammeringochlikabehandlingiengelskskola.5.78684f4414bb002c3dae850f.html Mon, 23 Feb 2015 09:28:37 +0100 Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister besöker GR Utbildning Idag måndag 23/2 besöker Sveriges Gymnasie- och Kunskapslyftsminister, Aida Hadzialic, GR Utbildning. GRs insatser inom projektet Plug In har uppmärksammats och med anledning av arbetet och resultaten i projektet besöker Ministern GR Utbildning och Pedagogiskt centrum. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/aidahadzialicgymnasieochkunskapslyftsministerbesokergrutbildning.5.78684f4414bb002c3da4c6d8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/aidahadzialicgymnasieochkunskapslyftsministerbesokergrutbildning.5.78684f4414bb002c3da4c6d8.html Mon, 16 Feb 2015 10:08:33 +0100 Kompetensutveckling som gör skillnad Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, har fått i uppdrag av Kungälvs kommun att skräddarsy en omfattande kompetensutveckling utifrån Kungälvs fokusområden; digitalt lärande, språkutvecklande arbetssätt, likabehandling, bedömning för lärande och matematik/NO. En kompetensutveckling som utgår från Helen Timperleys teorier om att aktiva prova olika metoder och förhållningssätt i undervisningen för att åstadkomma en förändrad praktik för eleverna i klassrummet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kompetensutvecklingsomgorskillnad.5.12c869c714b89244e9b74ff7.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/kompetensutvecklingsomgorskillnad.5.12c869c714b89244e9b74ff7.html Fri, 13 Feb 2015 15:50:26 +0100 Utvecklingsdag för Teknikcollege i Göteborgsregionen För att locka elever till utbildningar inom teknik och industri och säkerställa rekryteringsbehovet och den internationella konkurrensen i branschen krävs en kontinuerlig samverkan i regionen. På Teknikcolleges utvecklingsdag den 26 februari ligger fokus på det fortsatta kvalitetsarbetet med sikte på återcertifiering 2016. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utvecklingsdagforteknikcollegeigoteborgsregionen.5.1c04058614b775a7914a5332.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/utvecklingsdagforteknikcollegeigoteborgsregionen.5.1c04058614b775a7914a5332.html Fri, 13 Feb 2015 15:34:39 +0100 En säker praktikperiod – frukostmöte för elevernas framtid och trygghet Praon är många ungdomars första möte med arbetslivet och kan vara till hjälp både i kommande studie- och yrkesval och för att att skapa kontakter och viktiga nätverk för framtiden. Ändå väljer alltfler skolor bort den viktiga praktikperioden, vilket ofta beror på de regler som finns gällande arbetsmiljö och minderåriga. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/ensakerpraktikperiodfrukostmoteforelevernasframtidochtrygghet.5.1c04058614b775a7914a45ae.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/ensakerpraktikperiodfrukostmoteforelevernasframtidochtrygghet.5.1c04058614b775a7914a45ae.html Fri, 13 Feb 2015 15:22:22 +0100 Konferens för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv En välutvecklad samverkan mellan skola och arbetsliv för att på bästa möta dagens unga på morgondagens arbetsmarknad. Det är huvudtemat på den dialogkonferens som den 24 februari arrangeras av GR Skola Arbetsliv i samarbete med Skolverket, Arbetsförmedlingen och näringslivet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/konferensforokadsamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.1c04058614b775a7914a2ae3.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/konferensforokadsamverkanmellanskolaocharbetsliv.5.1c04058614b775a7914a2ae3.html Fri, 13 Feb 2015 13:43:52 +0100 Lärarträff för att höra elevernas röster om sfi Vad tycker elever i Göteborgsregionen om sin sfi-undervisning och vilka metoder fungerar för att deras behov, intressen och mål ska få större plats i undervisningen? Det och mycket mer kommer att presenteras och diskuteras under den lärarträff som projektet GRINT arrangerar för sfi-lärare i regionen. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/larartraffforatthoraelevernasrosteromsfi.5.1c04058614b775a79149ef76.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/larartraffforatthoraelevernasrosteromsfi.5.1c04058614b775a79149ef76.html Tue, 03 Feb 2015 09:22:17 +0100 GRINT utvecklar metodstöd för sfi-undervisning Med fokus på det svenska språket arbetar integrationsprojektet GRINT för att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhället. Utifrån den kartläggning som projektet genomfört bland sfi-anordnare i Göteborgsregionen tas nu två metodstöd fram. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grintutvecklarmetodstodforsfiundervisning.5.6384784114b431f22119ef3b.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/grintutvecklarmetodstodforsfiundervisning.5.6384784114b431f22119ef3b.html Mon, 02 Feb 2015 09:06:29 +0100 Konferens om att skapa en skola som vilar på en vetenskaplig grund. Den 27 januari anordnade Pedagogiskt Centrum en heldagskonferens för att samla olika perspektiv och kunskaper kring arbetet med att skapa en skola på en vetenskaplig grund. I vår region såväl som nationellt pågår det just nu utvecklingsarbete på olika nivåer på området och det finns ett stort behov och intresse för hur forskningsresultat kan omsättas i praktiken, i undervisningen och i det pågående systematiska kvalitetsarbetet. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/konferensomattskapaenskolasomvilarpaenvetenskapliggrund.5.6384784114b431f221155f33.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/konferensomattskapaenskolasomvilarpaenvetenskapliggrund.5.6384784114b431f221155f33.html Fri, 30 Jan 2015 10:39:03 +0100 Sätt ord på hälsan – En konferens om att främja hälsa och rättigheter genom utbildning i svenska för invandrare Tisdagen den 3 februari arrangerar Pedagogiskt Centrum, Kunskapscentrum för sexuell hälsa samt Folkhälsomyndigheten en nationell konferens om att stärka undervisningen i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på sfi. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/sattordpahalsanenkonferensomattframjahalsaochrattighetergenomutbildningisvenskaforinvandrare.5.12091c3c14b31907230774c8.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/sattordpahalsanenkonferensomattframjahalsaochrattighetergenomutbildningisvenskaforinvandrare.5.12091c3c14b31907230774c8.html Fri, 30 Jan 2015 10:12:07 +0100 #FramtidsrustadeUngdomar GR Skola Arbetsliv arrangerar den 5:e februari erfarenhetsutbyte samt workshopdag med skolorna som medverkar i utvecklingsprojektet #FramtidsrustadeUngdomar https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framtidsrustadeungdomar.5.12091c3c14b31907230761dd.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/framtidsrustadeungdomar.5.12091c3c14b31907230761dd.html Wed, 14 Jan 2015 12:48:04 +0100 Jag vill bli Chef!? Start 12 mars 2015 Vill du veta vad som krävs för att lämna din specialistroll för att ta dig an ett ledarskap/chefskap? Vilka är förväntningarna som väntar Dig som arbetsgivarrepresentant? https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/jagvillblichefstart12mars2015.5.4c32171214ae3afe26b497f6.html https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/nyhetsarkivskolautbildning/aktuelltgrutbildning/jagvillblichefstart12mars2015.5.4c32171214ae3afe26b497f6.html