Tematräff i samverkan med Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Idag arrangerar Göteborgsregionen en tematräff i Jönköping i samverkan med Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Deltagarna får under tematräffen information och inspiration kring utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet med studie- och yrkesvägledning, med inriktning mot elever i behov av extra anpassning och särskilt stöd.

Dessutom ges möjligheten till erfarenhetsutbyte mellan professionerna studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och pedagog med fokus på framgångsfaktorer och utmaningar.

Ökad samverkan

Syftet med eftermiddagen är att är att öka samverkan mellan organisationerna och verksamheternas olika professioner såsom studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, speciallärare och pedagoger.

Deltagarna ska också få en inblick i hur Specialpedagogiska Skolmyndigheten samt den digitala resursplattformen Syvonline kan stötta dem i deras arbete.

Syvonline, finansierat av Västra Götalandsregionen, drivs av Göteborgsregionen och är en kunskaps- och erfarenhetsutbytesbank för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning.

Behöver du inspiration och stöd i ditt arbete? Besök www.syvonline.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR:

Emma Theiland Nilsson
E-post: Emma.Theiland-Nilsson@goteborgsregionen.se

Senast uppdaterad: 2018-12-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund