Utbildning

Social konsekvensbedömning (SKB) för yrkesverksamma inom transportplanering

Siluett och transportvägar, illustration

Plats

På plats och digitalt

Startdatum

30 mars 2023

Vi rör oss i transportsystemet på olika sätt, utifrån olika syften, behov och förutsättningar. Denna kurs ger dig kunskap om transportplaneringens sociala dimension. Du lär dig genomföra en social konsekvensbedömning (SKB) och hur den och andra metoder kan bidra till att uppnå mål i Agenda 2030.

Omfattning

Kursen utgår från vetenskapligt baserad kunskap och praktiska moment om socialt hållbar transportplanering med utgångspunkt i antologin Socialt hållbar transportplanering: Inspirationshandbok med exempel från forskning och praktik (Levin & Gil Solá 2021). Länk till annan webbplats.

Kursen omfattar ca 80 timmar fördelat på möten (ca 30 timmar), självständig inläsning inför träffar och eget arbete med fallstudie.

Upplägg

Kursen genomförs genom en kombination av fysiska och digitala träffar och av individuellt förberedelse och efterarbete för dig som deltagare. Förarbetet kan exempelvis bestå av att titta på inspelade föreläsningar, läsa litteratur eller arbeta med din/er fallstudie.

Fallstudie

Varje deltagare ska välja ett fall att arbeta med under kursens gång. Fallet ska vara ett pågående arbete eller nyligen ha genomförts i den egna verksamheten. Under kursen genomför deltagarna en social konsekvensbedömning eller motsvarande metod, av fallet med stöd av två handledningstillfällen utöver de ordinarie kurstillfällena.

Ett fall kan exempelvis vara planering av ett bilfritt torg, en ny cykelväg, genomförande av åtgärder för att förbättra trafiksituationen vid skola, förändrade busslinjedragningar, ny trafikstrategi, ett planerat bostadsområde, uppdatering av en detaljplan etc.

Kursplan

Kursplan "Social konsekvensbedömning (SKB) för yrkesverksamma inom transportplanering" Pdf, 125 kB.

Fem tillfällen

Kurstillfällena genomförs genom både fysiska och digitala möten.

Genomgång av kursens mål, upplägg och praktisk information.

Datum: 30 mars

Tid: kl. 10.00-12.00

Mötestyp: Digitalt

Introduktion till socialt hållbar transportplanering, medskapande arbetssätt och normkritik.

Datum: 19 april (eftermiddag) och 20 april (förmiddag)

Tid: Meddelas senare.

Mötestyp: På plats i Göteborg.

Introduktion till kvantitativ och kvalitativ datainsamling och analys. Diskussion kring vad en nulägesanalys bör innehålla beroende på fall.

Datum: 6-7 september

Tid: 6 september (eftermiddag) och 7 september (förmiddag)

Mötestyp: På plats i Linköping.

Arbete med att identifiera fallstudiens sociala knäckfrågor och nycklar.

Datum: 12 oktober

Tid: Meddelas senare

Mötestyp: Digitalt

Presentation av respektive fallstudies resultat och gemensam diskussion. Utvärdering och avslutning.

Datum: 6 december

Tid: Meddelas senare

Mötestyp: Digitalt

Examination

Kursdeltagare som genomgått kursen kan erhålla diplom. För att erhålla diplom krävs att deltagaren:

  • har deltagit aktivt i minst 75 % av enskilda seminarier/workshopar
  • genomfört en avslutande inlämningsuppgift (summering av fallstudie/SKB) samt ge feedback på annan deltagares inlämningsuppgift.

Utbildare

Undervisning sker huvudsakligen på svenska, med enstaka föreläsning(ar) på engelska. De lärare som medverkar har lång erfarenhet inom kunskapsfältet socialt hållbar transportplanering och kommer från såväl forskning som praktiknära verksamheter.

Om anmälan

Anmälan är en intresseanmälan. Du kan anmäla dig enskilt eller tillsammans med en eller två kollegor. Ni kommer då att arbeta med samma fall under kursen. Ni kan vara max tre personer per fall.

För att kunna planera kursen på bästa sätt kommer du efter anmälan att få svara på några korta frågor om din erfarenhet och tänkt fallstudie. Om antalet intresseanmälningar överstiger antalet platser för kursen, görs även ett urval av kursdeltagare baserat på dessa svar. Detta för att få en bredd i fallstudier, erfarenhet m.m.

Kontakt

Lisa Ström, Göteborgsregionen

lisa.strom@goteborgsregionen.se

Lena Levin, VTI

lena.levin@vti.se

Intresseanmälan

Sista anmälningsdag

14 februari 2023

Anmälan är bindande. Om antalet intresseanmälningar överstiger antalet platser för kursen görs ett urval av kursdeltagare. Besked meddelas i slutet av februari.

Avgift

1700 kr (för lokaler, lunch, fika m.m). Deltagare står för kostnad av resa och boende i samband med två fysiska möten samt eventuellt inköp av litteratur.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Kursen omfattar fem tillfällen, på plats och digitalt. Läs mer under respektive tillfälle.

Målgrupp

Du som är yrkesverksam inom samhälls- och transportplanering i privat eller offentlig sektor.

Finansiär och samarbetspartners

Kursen finansieras genom bidrag från forskningsrådet Formas.

Socialt hållbar transportplanering, logotyp

Uppdaterad