Du är här:

ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL VÄLFÄRD 

Göteborgsregionens avdelning för arbetsmarknad och social välfärd är en regional utvecklingsarena som arbetar inom områdena arbetsmarknad, hälso-och sjukvård, nyanländas etablering och integration, individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunen som arbetsgivare. Genom nätverk, forskning samt kompetens- och verksamhetsutveckling är vi en mötesplats för drygt 20000 anställda och förtroendevalda från våra 13 medlemskommuner.

NYHETER


 • GR söker forskare till en studie om främjande och förebyggande arbete inom äldreområdet
  Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 2 maj.
  Läs mer

 • Hur kan sociala investeringar finansieras och mätas?
  Vid det här webbinariet är fokus på lån för social hållbarhet. Vilka lärdomar kan vi hittills göra från de projekt som beviljats sociala lån? Vi kommer även få höra mer om modeller för att följa upp sociala hållbarhetsmål och mäta sociala investeringsprojekt. 
  Läs mer

 • Nytt stödcentrum för hedersutsatta
  Hösten 2021 öppnar ett regionalt stödcentrum för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
  Läs mer

 • Nöjda klienter på KAST i Göteborg
  KAST i Göteborgs stad är en samtalsmottagning för köpare av sexuella tjänster. Enligt en studie gjord av FoU i Väst är de som har fått behandling på KAST i Göteborg generellt mycket nöjda och upplever att behandlingen har lett till att de mår bättre och att de har slutat eller minskat sina köp av sexuella tjänster.
  Läs mer

 • Rapportsamling om förebyggande arbete mot cannabisanvändning
  Länsstyrelsen Västra Götaland tog initiativ till att genomföra en FoU-cirkel med fokus på cannabis. Deltagarna i FoU-cirkeln genomförde olika undersökningar, om bland annat ungdomars inställning till cannabis, beredskap hos ideella ledare i ungdomsorganisationer, samt om några olika metoder i det cannabisförebyggande arbetet. Undersökningarna finns nu sammanfattade i en rapportsamling.
  Läs mer

 • Yrkesresan sprids över hela landet
  Yrkesresan är ett program för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare som GR tillsammans med medlemskommunerna har tagit fram. I slutet av 2020 fick landets kommuner ett erbjudande om att ansluta till Yrkesresan och nu har 80 procent av kommunerna tackat ja till att delta.
  Läs mer

 • Pandemin ställer frågan om delaktighet vid vård i hemmet på sin spets
  Mitt under pågående pandemi behöver hundratusentals patienter fortsätta att få vård i hemmet genom den kommunala hälso- och sjukvården. En intervjustudie från FoU i Väst tyder på att patienter och anhöriga under denna speciella situation ibland upplevt att de behövt göra avkall på sina önskemål och delvis ge upp beslutanderätten över sitt eget hem. En av studiens slutsatser är att medarbetare och chefer i kommunal vård och omsorg under pandemin har ställts inför svåra utmaningar när de behövt balansera nationella och regionala smittskyddsregler mot patienters och anhörigas behov och önskemål.
  Läs mer

 • Nationell utvärdering visar att IBIC lett till få positiva effekter
  De tänkta fördelarna med arbetssättet IBIC, Individens behov i centrum, verkar hittills bara ha uppkommit i begränsad utsträckning på nationell nivå. Det visar en utvärdering som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gjort. Utvärderingens slutsatser ligger helt i linje med de slutsatser som FoU i Väst drog i en utvärdering av IBIC i Kungsbacka kommun för drygt ett år sedan.
  Läs mer

Ny webbutbildning för vård och omsorg

Vi har tagit fram en webbaserad introduktionsutbildning för baspersonal inom vård och omsorg

 1. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera och följ

Via nyhetsbrev, prenumerationer och sociala medier kan du följa oss och snabbt få del av nyheter inom våra verksamheter.

 1. Läs mer

Styrgrupper, nätverk och medarbetare

Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd är en kompetensresurs inom det sociala området och arbetsmarknadsområdet till nytta för och på uppdrag av medlemskommunerna.

Styrgruppen för social välfärd och styrgruppen för arbetsmarknad har det politiska ansvaret för avdelningens arbete.

Göteborgsregionen (GR) är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och samverkan. Inom det sociala området och arbetsmarknadsområdet finns det flera nätverk och samrådsgrupper som träffas regelbundet.

Här hittar du en förteckning över alla medarbetare på Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd:

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund