ARBETSMARKNAD


Det här gör vi

Inom arbetsmarknadsområdet arbetar vi med utvecklingsprojekt, forskning, utvärdering, nätverk och kompetensutveckling. Välkomna att höra av er med idéer och förfrågningar!

Aktuellt arbete

Vi följer arbetsmarknadens utveckling, arbetar med nyanlända flyktingars etablering, validering och kommunernas roll som arbetsgivare.

Publikationer

Här hittar du rapporter, 
konferensdokumentationer, studiematerial, öppna jämförelser och andra publikationer.

NYHETER

Validering Väst är en stödstruktur för validering. Validering är en effektiv metod där individens kompetens utforskas , identifieras och utvärderas.

FoU-plattform för kommunal arbetsmarknadsverksamhet

Göteborgsregionen, FoU i Väst har med stöd av de kommunala arbetsmarknadsenheterna i uppdrag att bygga upp en kunskapsplattform.

Kurs & konferens

Göteborgsregionen erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Styrning, nätverk och medarbetare

Styrgruppen för arbetsmarknad har det politiska ansvaret för Göteborgsregionens arbete inom områdena arbetsmarknadens utmaningar, nyanlända vuxnas etablering i arbetslivet och samhället samt kommunen som arbetsgivare.

Göteborgsregionen är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och samverkan.

  1. Nätverket för personalchefer
  2. Nätverket för arbetsmarknadschefer

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd:

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund