FoU-plattform för kommunal arbetsmarknadsverksamhet

Göteborgsregionen, FoU i Väst har med stöd av de kommunala arbetsmarknadsenheterna i uppdrag att bygga upp en kunskapsplattform kring det kommunala arbetsmarknadsuppdraget. Syftet är dels att göra gemensamma kartläggningar och analyser men även bygga upp en närmare kontakt med universitet och högskolor för att uppmuntra till mer forskning inom området. Syftet är också att utföra externa uppdrag som kan gagna den regionala kunskapsuppbyggnaden.

Genom plattformen för kommunala arbetsmarknadsverksamhet vid Göteborgsregionen, FoU i Väst kan ni få hjälp med exempelvis:

  • Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt eller arbetsmarknadsverksamhet
  • Utforma utvecklingsprojekt
  • Handledning i egenutvärdering
  • Föreläsningar inom arbetsmarknadsområdet
  • Kontakt med forskare och professionella inom ett arbetsmarknadsområde
  • Kontakt med studenter som söker praktik eller vill skriva examensarbete inom kommunala arbetsmarknadsområdet.

Aktuella uppdrag

Nedan följer exempel på aktuella uppdrag inom FoU-plattformen för kommunal arbetsmarknadsverksamhet.

Hur kan kommunerna samverka mer?

Kommunernas arbetsmarknadsenheter erbjuder insatser till invånare som behöver stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Men kommunerna omfattas av olika förutsättningarna och därför ser också utbudet av insatser olika ut. Eftersom kommunala arbetsmarknadsinsatser enbart riktar sig till kommunens egna invånare finns skillnader i vilka insatser en individ har tillgång till beroende på i vilken kommun hen bor i. Det här något som cheferna för arbetsmarknadsenheterna i GR vill titta närmare på. FoU i Väst följer arbetet. Läs mer

Utvärdering av Mänskliga möten och arbetslivsetablering

Syftet med projektet "Mänskliga möten och arbetslivsetablering" var att pröva en arbetsmodell för att förbättra arbetssituationen för omsorgspersonal inom äldreomsorgen och att verka för en inkluderande arbetsmarknad. FoU i Väst fick i uppdrag att utvärdera projektet. Läs mer

Ungas insteg på arbetsmarknaden i Västra Götaland

Har ungdomar i Västra Götaland som behöver stöd i att komma in på arbetsmarknaden tillgång till fungerande insatser? Är insatserna samordnade på ett effektivt sätt? Dessa två frågor står i fokus i en rapport som FoU i Väst har skrivit på uppdrag av Västgruppen inom beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västra Götalandsregionen. Rapporten pekar också på utvecklingsområden och lämnar rekommendationer på vad som kan förbättras inom det här området.

Läs rapporten Ungas insteg på arbetsmarknaden i Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartläggning av assisterande tjänster

Våren 2016 genomförde Arbetsförmedlingen i Göteborg Halland och GR en gemensam konferens på temat "Framtidens kompetensförsörjning och inkludering på arbetsmarknaden". Den idé som fick mest uppmärksamhet och som flest konferensdeltagare uppfattade som angelägen att arbeta vidare med var det som här kallas för assisterande tjänster. För att tydliggöra fenomenet genomförde FoU i Väst en kartläggning av assisterande tjänster under våren 2017.

Assisterande tjänster som strategi för kompetensförsörjning? Delrapport 2017PDF

Utvärdering av projektet På rätt plats

"På rätt plats" är GR:s praktikprogram för nyanlända samhällsbyggare. Målet är att arbetsgivare ska få eftertraktad kompetens, och att korta vägen till jobb på den svenska arbetsmarknaden. FoU i Väst har utvärderat projektet.

Läs mer om projektet På rätt platsöppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2020-02-11 

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Margareta Forsberg
031-335 51 33


Gunilla Bergström

0709-83 14 62Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund