Material från Hälsogreppet

Projekt Hälsogreppet avslutas i januari 2020. Här publicerar vi material och verktyg som projektet har resulterat i.

Modell för att stärka analysen av personalhälsa i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Analysmodellen kan användas som underlag för
chefer och chefsgrupper som, med stöd av HR-funktion och skyddsombud och i dialog med medarbetarna, ska undersöka och stärka arbetsmiljön. Modellen beskriver hur man kan sammanställa relevanta nyckeltal på verksamhetsnivå, och hur man kan analysera data – både enskilda nyckeltal och hur de hänger samman samt hur de eventuellt har förändrats över tid.

Ladda ner Modell för att stärka analysen av personalhälsa i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)PDF

Kom igång med lokal samverkan – en guide för hur lokal samverkan kan påbörjas mellan kommun/arbetsgivare, primärvård och Försäkringskassan

Det finns rutiner, policyer, föreskrifter, regelverk och lagstiftning som vid sjukfrånvaro ska säkra en snabb väg tillbaka till arbete igen. I den bästa av världar fungerar detta som ett väloljat maskineri, där den sjukskrivne och alla aktörer gör sin del och den enskilde kommer snabbt åter i arbete. Tyvärr ser det ofta inte ut så, i alla fall inte när det handlar om en komplex sjukdomsbild som vid exempelvis psykisk ohälsa.

Denna guide vänder sig till dig som arbetar som chef eller inom HR-befattningar i kommunen och vill inspirera kommunen som arbetsgivare att starta en dialog med berörda aktörer och komma igång med lokal samverkan. Syftet är att få bättre samordning och kortare sjukfall – helt enkelt att få en mer välfungerande rehabiliteringsprocess för medarbetarna.

Ladda ner guiden Kom igång med lokal samverkanPDF

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner på GR

Malin Isaksson

Malin Isaksson
0708-32 15 12

Björn Wallermark

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund