Ny guide för samverkan i rehabiliteringsprocessen

Ett av slutresultaten i projekt HälsoGReppet är en guide för hur kommunen, primärvården och Försäkringskassan kan samverka kring en individ i rehabiliteringsprocessen.

Ett av delprojekten i HälsoGReppet har varit att förbättra och utveckla samverkan mellan Försäkringskassan, kommunerna och primärvården. Det är i huvudsak dessa aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen när en arbetstagare blir sjukskriven på grund av psykisk ohälsa.

Ett problem som ofta dyker upp är att rehabiliteringsprocessen inte är tillräckligt välfungerande för medarbetare med psykisk ohälsa. Konsekvensen blir att individens återgång till arbete försvåras bland annat eftersom rehabiliteringsprocessen inte kommer igång tillräckligt tidigt. Regelverket för att säkra att en sjukskriven person snabbt ska komma tillbaka i arbete igen är omfattande och komplext. Processen berör olika aktörer som i sin tur har att förhålla sig till regelverk, policyer och rutiner inom de egna organisationerna.

Guide för chefer och HR-personal

Projekt HälsoGReppet har i samarbete med de berörda aktörerna och representanter från kommunerna arbetat fram en guide för att underlätta processen. Guiden vänder sig till dig som arbetar som chef eller har HR-befattning i kommunen och vill inspirera kommunen som arbetsgivare att starta en dialog med berörda aktörer och komma igång med lokal samverkan.

Ladda ner guiden Kom igång med lokal samverkanPDF


Kontaktperson på GR: Malin Isaksson eller Björn Wallermark

Senast uppdaterad: 2020-02-05 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund