Kompetensplattform Västra Götaland

Arbetsmarknaden i Västra Götaland befinner sig i en stor omställning då antalet pensionsavgångar är större än antalet inträdare. Samtidigt som arbetslösheten fortsätter vara hög uppger allt fler och fler företag att de har svårt att finna rätt kompetens och över var femte rekryteringstillfälle misslyckas. Slutsatsen är att det finns en strukturell matchningsproblematik mellan utbudet av utbildning och arbetsmarknadens kompetensbehov. Något som behöver ändras om Västra Götaland ska kunna fortsätta utvecklas som region.

För att invånarna i Västra Götaland ska kunna utvecklas och må bra måste det finnas möjlighet att utbilda, vidareutbilda och omskola sig. Därför har Västra Götalandsregionen i nära samverkan med de fyra kommunalförbunden etablerat Kompetensplattform Västra Götaland, som verkar för en fungerande arbetsmarknad där utbildningar leder till rätt kompetens och allas färdigheter tas tillvara.

  1. Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Linda Karlsson
031-335 52 04

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund