Validering Väst

Validering Väst är ett samarbete mellan de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen (VGR). Verksamheten sker till stora delar på uppdrag av och med medel från VGR.

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, oavsett hur, var eller när de har förvärvats. Validering kan handla om att:

  • korta en pågående utbildning så att man inte behöver läsa det som man redan kan,
  • dokumentera sin kompetens för att söka nytt jobb,
  • identifiera vilka kunskaper och färdigheter som behöver kompletteras för att man ska uppnå den kvalifikation som önskas.

Validering Väst arbetar för att stödja tillkomsten av ett behovsstyrt valideringsutbud med god kvalitet och hög tillgänglighet. Vi samverkar med Arbetsförmedlingen, Skolverket, branschorganisationer, utbildnings- och valideringsanordnare, kommunala verksamheter, lärosäten, företag, omställningsföretag, Vård- och omsorgscollege, Myndigheten för yrkeshögskolan, Valideringsdelegationen, Branschnätverket för validering med flera.

Du hittar Validering Västs egen webbplats på valideringvast.selänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson

Björn Hellsten

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund