Nätverk

Göteborgsregionen har ett flertal nätverk som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad och det sociala området. 

Nätverken träffas kontinuerligt för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och dialog om gemensamma satsningar som kan bidra till en socialt hållbar utveckling i Göteborgsregionen.

Att medverka i ett nätverk är ett förtroendeuppdrag där du representerar din kommun och ditt verksamhetsområde och det innebär stora möjligheter att påverka utvecklingen. Nätverken har under årens lopp visat sig framgångsrika just genom att så många kommuner verkar i samma riktning, ofta tillsammans med andra aktörer i Göteborgsregionen.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund