Du är här:

Nätverket för äldreomsorgschefer/hälso- och sjukvårdschefer

Medlemskommunernas chefer inom detta område samlas återkommande för informations- och erfarenhetsutbyte, men också för att ta initiativ i frågor som med fördel kan hanteras i en mellankommunal samverkan. Nätverket fungerar också som en plattform där medlemskommunerna kan träffa företrädare för den nationella nivån, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Socialstyrelsen.

Handlingsplan

Nätverket har antagit en gemensam handlingsplan som behandlar syfte, arbetsformer och prioriterade frågor för nätverkets arbete. Nätverket ska driva strategiska regionala utvecklingsfrågor som bidrar till bättre förutsättningar för att möta den demografiska förändringen med en åldrande befolkning samt för att utveckla framtidens äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Under 2015-2020 vill nätverket prioritera följande frågor: Välfärdsteknologi, Personal- och kompetensförsörjning, Förebyggande och hälsofrämjande arbete, Innovation och Omvärldsbevakning.

 

Mötestider 2021

  • 4 februari
  • 19 mars
  • 27 maj
  • 26 augusti
  • 15 oktober
  • 2 decemberNätverket för äldreomsorgschefer/hälso- och sjukvårdschefer, 2018

Nätverket för äldreomsorgs- och hälso- och sjukvårdschefer, vintern 2020.

Medlemmar i nätverket

Ann-Sofie Borg, Ale
Ulrika Johansson, Ale
Titti Davidsson, Alingsås
Fredrik Forsberg, Alingsås
Helen Gillquist, Alingsås
Marie Nyström, Göteborg
Margareta Larsson, Göteborg
Mona Månsson, Göteborg
Kerstin Hansson, Göteborg
Annika Thorén, Göteborg
Carina Fransson, Härryda
Anna Hildesson, Härryda
Pia Berglund, Kungsbacka
Helene Ljungqvist, Kungsbacka
Carina Andersson, Kungälv
Noomi Holmberg, Kungälv
Sandra Hulten Johansson, Kungälv
Maria Stenmark, Kungälv
Marie Blomqvist, Lerum
Lotta Jonzén, Lerum
Atosa Jakobsson, Lerum
Yvonne Gunnarsson Nord, Lilla Edet
Camilla Karlsson, Lilla Edet
Sonny Dahl, Mölndal
Sara Dunér, Mölndal
Christina Wadell, Mölndal
Mariette Petric, Mölndal
Catharina Johansson, Partille
Daniel Puš, Partille
Cecilia Malm, Stenungsund
Caroline Eriksson, Stenungsund
Ann-Charlotte Nyrén, Tjörn
Lilian Hansson, Tjörn
Arto Niskala, Öckerö

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Anna Haglund
031-335 51 76

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund