Mötesanteckningar, Nätverket för äldreomsorgschefer/hälso- och sjukvårdschefer

10 december 2020

6 november 2020

17 september 2020

4 juni 2020

3 april 2020

6–7 februari 2020

12 december 2019

25 oktober 2019

12 september 2019

23 maj 2019

4 april 2019

7–8 februari (studieresa) 2019

7 december 2018

25 oktober 2018

14 september 2018

 24 maj 2018

 6 april 2018

 8-9 februari 2018

 8 december 2017

26 oktober 2017

 15 september 2017

 17 maj 2017

 31 mars 2017

 2-3 februari 2017

 9 december 2016

 27 oktober 2016

 16 september 2016

 26 maj 2016

 1 april 2016

 4–5 februari 2016Senast uppdaterad: 2020-12-16 

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Anna Haglund
031-335 51 76

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund