Nätverket för arbetsmarknadschefer

Arbetsmarknadscheferna i Göteborgsregionens kommuner möts regelbundet för erfarenhetsutbyte och för att bevaka och driva frågor som är av gemensamt regionalt intresse. Nätverket är i flera frågor också beredande till den politiska styrgruppen. Till nätverket är också Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsförmedlingen knutet.

Mötestider 2021

Samtliga träffar är kl 9–12 på GR om inget annat uppges, Anders Personsgatan 8, Göteborg.

  • 5 februari
  • 26 mars
  • 28 maj
  • 2 september
  • 29 oktober
  • 10 december

Medlemmar i nätverket

Joakim Valtin/Ulrika Sten Sporrong, Ale
Julia Mårtensson, Alingsås
Anne Benson, Göteborg
Sofia Gustafsson, Göteborg
Elin Jartun, Göteborg
Carin Samuelsson, Härryda
Karin Zetterman, Kungsbacka
Eleonor Abrahamsson, Kungälv
Marie-Louice Hellström, Lerum
Juan Navas Garcia, Lilla Edet
Anders Nordberg Markhede, Mölndal
Eva Ahlstedt, Partille
Nina Haag, Stenungsund
Maja Hallberg, Tjörn
Veronica Tindvall, Öckerö

Senast uppdaterad:  

Logga in AME-nätverket

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Linda Karlsson
031-335 52 04

Denna sida nås direkt på adressen www.goteborgsregionen.se/amecheferna

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund