Nätverket för chefer inom funktionshinderområdet

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och omvärldsbevakning. Nätverket ska arbeta för en kunskapsbaserad socialtjänst, fånga gemensamma utvecklingsbehov och bidra till att samarbete fördjupas kring angelägna frågor. Nätverket ska också ge stöd, kraft och inspiration.

Nätverk träffas regelbundet cirka 5–6 gånger per år.


Vad skall uppnås?

 • Långsiktigt regionalt utvecklingsarbete
 • Lokal kunskap görs synlig, tillgänglig och användbar
 • Nya perspektiv på frågor
 • Lärande samarbete


Prioriterade frågor

 • Fortsatt utvecklingsarbete för att stärka barn och ungas delaktighet, brukarmedverkan och systematisk uppföljning
 • Arbeta för ökad professionalisering och höjd status för baspersonal
 • Titulaturer, kompetenskrav och rekrytering


Överenskommelser och dokumentation


Mötestider 2020

 • 24 januari heldag tillsammans med IFO-chefsnätverket
 • 20 mars kl. 8.30–12 (INSTÄLLT!)
 • 15 maj kl. 8.30–12
 • 11 september kl. 8.30–12
 • 16 oktober kl. 8.30–12
 • 27 november kl. 8.30–12


Anteckningar

 1. Mötesanteckningar

Bild från nätverksträff våren 2019.

Medlemmar i nätverket:

Taija Tuomilehto Holmberg, Ale
Tanja Mattsson, Alingsås
Åsa Wallin, Alingsås
Karin Lindell, Härryda
Anna Bergsten, Kungsbacka
Ann Törnqvist, Kungsbacka
Carina Winkler, Kungälv
Christian Sandgren, Lerum
Camilla Karlsson, Lilla Edet
Göran Hjertstrand, Mölndal
Peter Almgren, Mölndal
Petra Runevik, Partille
Veronica Strömsten, Partille
Vakant, Stenungsund
Lilian Hansson, Tjörn
Angelica Francisca, Öckerö
Yvonne Pontén SDF Centrum, Göteborg
Tarja Mattilla, SDF Norra Hisingen, Göteborg
Ingela Johansson, social resursförvaltning, Göteborg
AnnBrith Davidson, Göteborg
Karin Wallquist, stadsledningskontoret, Göteborg
Björn Lind, SDF Västra Göteborg
Nicholas Singleton, GR
Cecilia Axelsson, GR
Yvonne Witzöe (fd Andersson), GR

Senast uppdaterad: 2020-09-08 

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Cecilia Axelsson

Cecilia Axelsson
031-335 51 93

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund