Nätverket för chefer inom funktionshinderområdet

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och omvärldsbevakning. Nätverket ska arbeta för en kunskapsbaserad socialtjänst, fånga gemensamma utvecklingsbehov och bidra till att samarbete fördjupas kring angelägna frågor. Nätverket ska också ge stöd, kraft och inspiration.

Nätverk träffas regelbundet cirka 5–6 gånger per år.


Vad skall uppnås?

 • Långsiktigt regionalt utvecklingsarbete
 • Lokal kunskap görs synlig, tillgänglig och användbar
 • Nya perspektiv på frågor
 • Lärande samarbete


Prioriterade frågor

 • Fortsatt utvecklingsarbete för att stärka barn och ungas delaktighet, brukarmedverkan och systematisk uppföljning
 • Arbeta för ökad professionalisering och höjd status för baspersonal
 • Titulaturer, kompetenskrav och rekrytering


Överenskommelser och dokumentation


Mötestider 2021

 • 12 februari kl. 8.30–12
 • 26 mars kl. 8.30–12
 • 7 maj kl. 8.30–12
 • 27 augusti kl. 8.30–12 (gemensamt möte med IFO-chefsnätverket)
 • 22 oktober kl. 8.30–12
 • 26 november kl. 8.30–12


Anteckningar

 1. Mötesanteckningar

Bild från nätverksträff våren 2019.

Medlemmar i nätverket:

Taija Tuomilehto Holmberg, Ale
Eva Emanuelsson, Alingsås
Åsa Wallin, Alingsås
Karin Lindell, Härryda
Diana Brovall, Kungsbacka
Johnnie Gedda, Kungsbacka
Carina Winkler, Kungälv
Christian Sandgren, Lerum
Camilla Karlsson, Lilla Edet
Göran Hjertstrand, Mölndal
Peter Almgren, Mölndal
Petra Runevik, Partille
Veronica Strömsten, Partille
Vakant, Stenungsund
Lilian Hansson, Tjörn
Angelica Francisca, Öckerö
Yvonne Pontén, Göteborg
Tarja Mattilla, Göteborg
Camilla Hesselroth, Göteborg
Nicholas Singleton, GR
Cecilia Axelsson, GR

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Cecilia Axelsson

Cecilia Axelsson
031-335 51 93

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund