Du är här:

Hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre

Göteborgsregionen, FoU i Väst har startat ett nätverk för nyckelpersoner inom medlemskommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser har som mål att öka fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Men vad vet vi om insatsernas effekt? Vad visar aktuell forskning? Och hur kan den kunskapen införlivas i praktiken för att utveckla och stärka arbetet inom området? 

Syftet med nätverket är att bidra till kunskapsutveckling och regionalt lärande genom erfarenhetsutbyte och fördjupning i aktuell forskning. Gensvaret har varit stort och över 35 personer deltar i nätverket.

– Att få utbyta erfarenheter och ta del av vad man jobbar med i andra verksamheter och kommuner är otroligt givande och en väldigt bra idébank och inspirationskälla till vad man skulle kunna göra på hemmaplan, säger Mariette Axelsson Horst, enhetschef för kostenhet och två träffpunkter i Lilla Edets kommun och deltagare i nätverket.

Initiativet kommer från Göteborgsregionens nätverk för äldreomsorgschefer/hälso- och sjukvårdschefer där området hälsofrämjande och förbyggande arbete är prioriterat i handlingsplanen för 2015-2020.


Mötestider 2021

  • 25 februari
  • 12 maj
  • 2 september
  • 17 november
illustrationer aldre

Senast uppdaterad:  


Kontaktperson på Göteborgsregionen

Anna Haglund
031-335 51 76


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund