Nätverket för chefer inom individ- och familjeomsorgen

Chefer inom individ- och familjeomsorgen (IFO) träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och gemensam metodutveckling. Alla chefer från kommuner och stadsdelar bjuds in. Från Göteborgs Stad deltar företrädare både för olika stadsdelar och från stadsledningskontoret.


Mötestider 2020

  • 24 januari, heldag tillsammans med funktionshinderchefsnätverket
  • 13 mars kl 8.30–12 (INSTÄLLT!)
  • 8 maj kl 8.30–12
  • 28 augusti kl 8.30–12
  • 9 oktober kl 8.30–12
  • 20 november kl 8.30–12


Anteckningar

  1. Mötesanteckningar, IFO-chefsnätverket
Nätverket för IFO-chefer, mars 2011

Medlemmar i nätverket:

Iréne Blomqvist, Ale
Anne Forssell, Alingsås
Helena Wikman Ericson, SDF Centrum, Göteborg
Jörgen Larzon, SDF Västra Göteborg
Britta Timan, stadsledningskontoret, Göteborg
Helene Holmström, Social resursförvaltning, Göteborg
Susanne Grabe, Härryda
Marie Christiansson, Kungsbacka
Monica Fundin, Kungälv
Maria Enbuske, Lerum
Pernilla Sundemar, Lilla Edet
Iréne Jansson, Mölndal
Jessica Svanström, Partille
Robert Rydquist, Stenungsund
Juan Navas, Tjörn
Angelica Francisca, Öckerö

Senast uppdaterad: 2020-10-08 

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Cecilia Axelsson

Cecilia Axelsson
031-335 51 93

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund