Lupp-nätverket

Sedan mars 2019 finns i Göteborgsregionen ett nätverk för samverkan kring Lupp-undersökningen riktad till ungdomar i årskurs 8 och gymnasiets år 2. Här kan de kommuner som genomför eller planerar att genomföra Lupp utbyta information och erfarenheter, även före och efter själva undersökningen. För det är ju det lokala ungdomsarbetet som sker mellan Lupp-enkäterna som är det viktigaste!

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Lupp är ett nationellt enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation. Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (MUCF). Lupp-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder. Frågorna rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.

I höst genomförs Lupp 2020 i nio av Göteborgsregionens kommuner: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. Lupp-nätverket, med representanter från dessa kommuner, träffas 2 gånger per ”termin”.


Mötestider våren 2021

  • 17 februari
  • 20 april

Medlemmar i nätverket (max 3 per kommun)

Tommy Westers Andersson, Ale
Dajana Mehdin, Härryda
Delaram Esmaeli, Härryda
Katarina Lange, Härryda
Andreas Mårtensson, Kungsbacka
Jacob Leuchovius, Kungsbacka
Magnus Fogelblad, Kungsbacka
Johan Sjöholm, Kungälv
Jonatan Bengtsson, Kungälv
Nina Silfverblad, Kungälv
Elisabet Tyrenius, Lilla Edet
Fanny Wester, Lilla Edet
Kajsa Olsson, Lilla Edet
Sofia Enström, Lilla Edet (föräldraledig)
Kim Henriksson, Mölndal
Maria Fritzon-Ölander, Mölndal
Jennifer Yannelli Dehlén, Mölndal (föräldraledig)
Lejla Hadzic, Partille
Maria Svensson, Partille
Martin Wramsby, Partille
Carina Johansson-Strandberg, Partille
Evamaria Hallberg, Partille
Anna Larbring, Tjörn
Jessica Dahlström, Tjörn
Tina Liljered Myremark, Tjörn
Jeanette Olsson, GR
Åsa Nilsson (samordnar), GR

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Åsa Nilsson
031-335 51 98

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund