Personalchefsnätverket

Medlemskommunernas personalchefer träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och för att bevaka och driva frågor som är av kommungemensamt intresse i Göteborgsregionen. Frågorna rör i huvudsak det personalpolitiska området och kommunernas roll som arbetsgivare. Till nätverket är också Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) knutet med en representant.


Mötestider 2021

Tid: Kl 9.00–12.00

  • 5 februari
  • 16 april
  • 18 juni
  • 3 september
  • 15 oktober
  • 11-12 november (studieresa/utvecklingsdagar)
  • 10 december


Medlemmar i nätverket

Malin Olsson, Ale
Jerker Gussmo, Alingsås
Ann-Christine Larsson, Stadsledningskontoret, Göteborg
Kristin Perem, Grundskoleförvaltningen, Göteborg
Anders Pettersson, Härryda
Jesper Edlind, Kungsbacka
Annika Renström, Kungälv
Malena Steingrüber, Lerum
Marianne Piiroinen, Lilla Edet
Maria Stenman, Mölndal
Mats Nilsson, Partille
Christer Larsson, Stenungsund
Sara Alfredsson, Tjörn
Maria Höglund Niklasson, Öckerö
Maria Bergman, Göteborg & Co
Phia Moberg, representant från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

 Gemensamma projekt

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Björn Wallermark
031-335 53 64

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund