Nätverket för Språkvän

Göteborgsregionens medlemskommuner har bestämt att ett nätverk för Språkvän ska etableras och att GR ska vara en plattform för det kommungemensamma arbetet. Utgångspunkten för nätverkets arbete ska vara Göteborgsregionens möjligheter och utmaningar när det gäller nyanländas etablering i vårt samhälle.

Nätverket ska arbeta för:

  • gemensam analys och gemensamt agerande
  • att skapa arenor för samarbete och rationellt sambruk
  • att främja erfarenhetsutbyte samt idé- och projektutveckling för att stärka såväl det regionala som lokala arbetet på hemmaplan
  • intressebevakning
  • kompetensutvecklingSenast uppdaterad: 2018-10-18 

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund