Spelproblem i fokus: Vad säger lagen, forskningen och praktiken?

Om detta handlade vår länsgemensamma konferens den 1 februari. Utbildningsradion filmade föreläsningarna som nu går att se på webben. Det finns också en konferensrapport och Powerpointpresentationer att ladda ner.

Från och med den 1 januari 2018 har socialtjänsten samma ansvar för spelmissbruk som för exempelvis alkohol- eller narkotikamissbruk. Man ska förebygga och motverka missbruket och bistå med insatser. Hälso- och sjukvården har också ett utvidgat ansvar på det här området sedan årsskiftet. Dessutom är socialtjänsten och hälso- och sjukvården skyldiga att samverka.

Den 1 februari ägde en stor regional konferens rum i Göteborg där forskare, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, behandlare och personer som själva har erfarenhet av spelberoende föreläste.


Föreläsningarna går att se på Kunskapskanalen och UR Skola

UR Skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se samtliga föreläsningar redan nu.

Kunskapskanalen sänder föreläsningarna den den 19–20 mars med repris 24–25 mars.


Konferensrapport som sammanfattar dagen i ord & bild

Vi har också sammanfattat all kunskap som föreläsarna delade med sig av i den här konferensrapporten:

 

Föreläsarnas Powerpointpresentationer

 

Arrangörer

Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Kriminalvården, CERA vid Göteborgs universitet, Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Skaraborgs kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgs Stad och Spelberoendes riskförbund – för anhöriga och spelare. 

Har du ett yrke där du träffar personer med spelproblem?

Då kanske GR:s utbildningsdag den 14 mars är något för dig: Upptäck och ge akuta insatser vid problem med spel om pengar.

  • Läs mer
  • Jag vill anmäla mig!

Spelberoende: Bakgrund

Enligt Folkhälsomyndigheten har cirka 450000 personer i Sverige någon grad av spelproblem. Av dessa löper 322000 viss risk att utveckla allvarliga problem och 103000 har förhöjd risk att utveckla allvarliga problem. För en grupp på 31000 är problemen allvarliga.

Går det att bli beroende av spel?

Det går att bli beroende av något trots att det inte är en substans som alkohol eller narkotika. Att man kan bli beroende av spel om pengar har med hjärnans belöningssystem att göra. Systemet stimuleras på liknande sätt som i fallet med substanser, även om det också finns skillnader.


Nya bestämmelser i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. I korthet handlar det om ett utvidgat ansvar för socialtjänsten att förebygga, motverka och bistå med insatser vid spelmissbruk på samma sätt som vid alkohol- och substansmissbruk. Hälso- och sjukvården har fått ett utvidgat uppdrag att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd vid en vuxens spelmissbruk. Hälso- och sjukvården är även sedan tidigare ansvarig för behandling av spelberoende, så kallat hasardspelssyndrom.

Både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har även ett riktat uppdrag att samverka om spel om pengar och att ingå en överenskommelse. Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stödja huvudmännen att genomföra de här uppdragen.

Vilken typ av spel handlar detta om?

Med spelmissbruk i lagtexten avses personer som missbrukar spel om pengar. Det handlar alltså inte om exempelvis dataspel.


Kontaktpersoner på GR: Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2020-09-25 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund