Både forskning och praktik på EU-frukost om psykisk hälsa

Hur kan EU-arbete bidra till att främja den psykiska hälsan? Det var huvudfrågan vid senaste EU-frukosten som ägde rum på Stadsbiblioteket den 20 mars. Nu finns dokumentation för dig som vill ta del av innehållet under frukosten.

Frukosten anordnades i samverkan mellan Göteborgs Stad, Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen Europe Direct (EDGR). Temat handlade om hur EU kan bidra till att främja den psykiska hälsan. Behovet att lyfta fram psykisk hälsa som en viktig folkhälsofråga har uppmärksammats alltmer i EU.

Medverkade på EU-frukosten gjorde bland annat Ingibjörg Jonsdottir, professor och chef vid institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen. Hon inledde med att belysa ämnet utifrån ett forskningsperspektiv.

Därefter följde flera praktiska exempel på hur kommunala och regionala verksamheter kan arbeta med psykiska hälsa. Bland annat presenterade Christina Bouweng Andersson från GR EU-projektet HälsoGReppet.

Läs mer:
PresentationPDF
DokumentationPDF

Senast uppdaterad: 2018-04-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund