Tidigare ensamkommande barns situation, behov och rättigheter

Det behövs mer kunskap om den nya gymnasielagen, psykisk hälsa bland ensamkommande ungdomar, rättighetsfrågor m.m. Därför bjöd Länsstyrelsen och GR in till en heldag där Migrationsverket, Socialstyrelsen, SKL, Barnrättsbyrån m.fl. medverkade.

Konferensen ägde rum dem 25 oktober 2018.
Den riktade sig till personer verksamma inom det civila samhället, Västra Götalandsregionen, kommuner (socialtjänst, överförmyndarnämnder,
skolor, lokala BRÅ), Migrationsverket,
Polisen med flera.

Syftet med dagen var att samla aktörer
som möter målgruppen tidigare ensamkommande
för att fördjupa kunskapen och få en samlad bild av samhällets utmaningar. Under dagen blandades
föreläsningar med dialog och tid för erfarenhetsutbyte.

Innehåll

Konferensen hade följande innehåll:

  • Ny möjlighet till uppehållstillstånd genom nya gymnasielagen – Anna Lindblad, Migrationsverket; Mia Hemmestad och Ove Ledin, SKL

  • Samtal med ungdomar från projektet RÄTT FRAM – Daniel Alfie, Haroon Haidari, Medani Kirsha, Luwam Abraham och Mahdi Rasoli

  • Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga ska följa den psykiska hälsan hos ensamkommande barn och unga – Marie-Anne Karlsson och Elisabet Svedberg

  • Barnrättsbyrån hjälper barn att få tillgång till sina rättigheter – Nina Andersson och Emma Wennerström

  • "Situationen kommer att leva kvar socialt och juridiskt" – Viktor Banke, Dubio advokatbyrå

  • Barn och unga i gatusituation – väldigt utsatta och exploaterade – Maria von Bredow, Jämställdhetsmyndigheten

  • Panelsamtal

  • Rundabordssamtal


Ladda ner konferensrapporten


Kontaktpersoner på GR: Linda Karlsson och Ulla-Britt Caping Salas

Senast uppdaterad: 2018-11-27 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund