Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

En utbildning för dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa – eller leder en sån verksamhet.

Vi erbjuder två olika kursupplägg beroende på vilken roll du har i din organisation:

Kursdatum för baspersonal:
Den 6, 20 och 27 mars 2019

Kursdatum för chefer, arbetsledare, metodutvecklare, 1:e socialsekreterare:
Den 7 mars 2019


Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

Under de två utbildningsdagarna får du ta del av följande moment:

 • Vad är återhämtning?
 • Livsberättelse: En av kursledarna berättar om sin egen återhämtning från psykisk ohälsa.
 • Återhämtning – värderingar. Ett återhämtningsinriktat arbete är ett förhållningssätt som präglas av vissa värderingar.
 • Vad återhämtar man sig ifrån och vad återhämtar man sig till? Återhämtning från svår psykisk ohälsa innebär så mycket mer än bara att bli fri eller kunna hantera sina symptom.
 • Återhämtningsinriktade verktyg
 • Återhämtningsinriktade metoder

Uppföljningsdag (halvdag): Deltagarna redovisar en studieuppgift: ”Återhämtningsarbetet i min organisation”. Syftet är att kursdeltagarna efter de två utbildningsdagarna ska undersöka förutsättningarna för återhämtningsperspektivet i den egna organisationen och lära av varandra.

Datum: 6, 20 och 27 mars 2019

 • Inbjudan
 • Jag vill anmäla mig!


Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för chefer, arbetsledare, metodutvecklare, 1:e socialsekreterare

En endagskurs som ger dig med en arbetsledande roll kunskap om vad ett återhämtningsinriktat förhållningssätt innebär. Hur kan du som arbetsledare stödja detta förhållningssätt hos dina medarbetare?

Kursinnehåll:

 • Vad är återhämtning? En beskrivning om vad återhämtning är och kan vara. Definitioner av, och perspektiv på, återhämtning.
 • Livsberättelse: En av kursledarna berättar om sin egen återhämtning från psykisk ohälsa.
 • Aktuell forskning
 • Värderingsövning: Att utforska våra värderingar och föreställningar kring återhämtning
 • Återhämtningsstjärnan: Ett verktyg som stödjer återhämtning
 • Metoder som fungerar
 • Reflektion: Mitt uppdrag och ansvar som chef för ett återhämtningsinriktat förhållningssätt i min organisation?

Datum: 7 mars 2019

 • Inbjudan
 • Jag vill anmäla migKontaktperson på GR: Susanne Vannerberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund