Skillnader mellan kommunerna i tidsschabloner för hemtjänst och hemsjukvård

Göteborgsregionen (GR), FoU i Väst, har tillsammans med en arbetsgrupp med representanter för tio av kommunerna inom GR gjort en kartläggning av schabloner för tidsåtgång i hemtjänst och hemsjukvård.

I äldreomsorgen och den kommunala hemsjukvården är det vanligt med schabloner för tidsåtgång avseende de insatser som ges. GR, FoU i Väst har gjort en kartläggning av schablontider i tio kommuner inom GR. Den visar att schablontiderna för många insatser kan variera stort mellan olika kommuner. Det gäller exempelvis städning, tvätt och hjälp med den personliga hygienen. Det är dock inte enkelt att jämföra schablonerna eftersom olika kommuner definierar insatserna på olika sätt.

- Resultatet kan tolkas som att det stöd som en individ får kan variera högst väsentligt beroende på i vilken kommun som individen bor. Min förhoppning är att denna kartläggning ska bidra till en ökad reflektion kring schablonernas nivåer och funktion. Allt fler kommuner säger att de arbetar enligt IBIC, det vill säga individens behov i centrum. Men är det verkligen möjligt att sätta individens behov i centrum och samtidigt använda strikta tidsschabloner för de insatser som ges, funderar Theresa Larsen, som är författare till rapporten.


Rapporten

Resultatet är sammanställt i rapporten Att styra med tid – kartläggning av schabloner för tidsåtgång i hemtjänst och hemsjukvård i tio GR-kommuner. Läs den härPDF


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund