Systematisk uppföljning på individnivå – MISU

Välkommen till ett seminarium den 16 maj om en modell för individuell systematisk uppföljning.

Region Jönköping har utvecklat en modell för individuell systematisk uppföljning som förkortas MISU.

Individuellt utvalda hälsovariabler registreras och analyseras kontinuerligt, för att nå en ökad kunskap. Genom registreringarna som görs via ett webbaserat verktyg byggs ett dataunderlag upp som via analys kan visa på trender och säkerställa samband mellan olika variabler.

Med hjälp av den fördjupade kunskapen skapas möjligheter att anpassa stödet till den enskilde utifrån det faktiska behovet.


Föreläsare

Johannes Malm, FoU ledare/projektledare Region Jönköping.

Johannes är nationalekonom och bosatt i Malmö. Han växte upp med två systrar med funktionsvariation och har sedan dess försökt att hitta metoder som kan hjälpa individen att förstå sig själv bättre men även hur omgivningen kan involveras och ge ett bättre mer träff säkert stöd.

Under de sista åren har Johannes arbetat med att utveckla och testa MISU som är en modell som syftar till att klargöra hur olika hälsoområden i individens liv utvecklas och påverkas av varandra.


Målgrupp: Seminariet omfattar presentation, diskussion och vänder sig till chefer, verksamhetsutvecklare, stödpedagoger, boendestödjare inom funktionshinderverksamhet och socialpsykiatri.

Tid: Torsdagen den 16 maj 2019 kl 13.30–16.30

Lokal:
Göteborgsregionen (GR), Anders Personsgatan 8, Norra Gårda i Göteborg

Avgift: 400 kr exkl moms, eftermiddagsfika ingår.

Anmälan: Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sista anmälningsdag 1 maj 2019. Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person.


Mer information om MISU


Välkomna!


Upplysningar: Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund