Hur känner vi igen föräldrar med kognitiva svårigheter?

Frågan kanske låter konstig men att bli förälder är en utmaning. Ännu större kan utmaningen bli för föräldrar som själva har kognitiva svårigheter. En förutsättning för att kunna erbjuda de föräldrarna stöd är att vi vet vilka de är.

I veckan gästade familjebehandlarna Johanna Örnstedt och Sabina Wieslander GR. De har båda lång erfarenhet av behandlingsarbete med föräldrar som har kognitiva svårigheter.

– Föräldrarna kan vara svåra att upptäcka. De kan vara väldigt duktiga på att prata och skriva till exempel, samtidigt som de har stora problem med praktiska saker.

– Det kan vara föräldrar där man märker att mycket av det vi pratar om "försvinner". De har svårt att ta till sig information och processa den.

– En del föräldrar VET väldigt mycket men att KUNNA och GÖRA är en helt annan sak. De kanske vet precis hur viktigt det är med näringsriktig mat och vad den ska innehålla. Men de klarar inte av att laga mat och se till att barnet får i sig den.

– Det kan också vara så att föräldern helt enkelt saknar kunskap. Kanske förstår inte föräldern att den behöver tala med sin bebis för att bebisens språk ska utvecklas. Eller vad som kan vara farligt för ett barn och inte.

Rollspel – lajv

Sedan flera år tillbaka använder Johanna Örnstedt och Sabina Wieslander föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC) för att ge stöd till den här gruppen föräldrar. De utbildar också i programmet.

Utmärkande för PYC är att man tränar tillsammans och lär sig främst genom att göra istället för att prata. Tillsammans sätter man upp konkreta mål och så tränar man – inte minst genom rollspel. PYC används i hemmet för att föräldern ska lära sig i den miljö där färdigheterna ska användas.


För vilka föräldrar kan PYC vara ett bra stöd?

Från början utvecklades PYC för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar men programmet har visat sig fungera väl för föräldrar med olika former av kognitiva svårigheter. PYC vänder sig till föräldrar med:

  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Låg IQ/svagbegåvning
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, t.ex.autism eller ADHD
  • Förvärvad hjärnskada

PYC används av professionella som i sitt arbete möter föräldrar med kognitiva svårigheter. Det är vanligt att man som Sabina och Johanna är familjebehandlare. Många som använder PYC arbetar också som boendestödjare.

Programmet syftar till att utveckla föräldraskapsförmågan inom tre områden: samspel mellan förälder och barn, praktisk omvårdnad samt säkerhet. PYC är baserat på väl beprövade socialpedagogiska principer.

– Det är viktigt att komma ihåg att föräldern inte behöver ha en diagnos, säger Johanna Örnstedt.


Utbildning i PYC

För att kunna använda PYC behöver man gå en tredagarsutbildning med efterföljande metodstöd. I Sverige anordnas utbildningarna av ett icke-vinstdrivande utbildningskonsortium där Göteborgsregionen (GR) FoU i Väst ingår.

Den 19–21 november 2019 erbjuds PYC-utbildningen i Göteborg.


Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund