Tidning om att vara anhörig till äldre med psykisk ohälsa

För en anhörig till en person med psykisk ohälsa kan det uppstå många dilemman och motstridiga känslor. I tidningen Psykisk ohälsa hos äldre – Hur är det att vara anhörig? kan du läsa om bland annat personcentrerad vård och växelvård, och om dilemmat när individen inte vill ha hjälp men anhöriga ser att det behövs.

Tidningen bygger på innehållet i en konferens som arrangerades i mars av GR tillsammans med Kommun och sjukvård – Samverkan i Göteborgsområdet.

Läs tidningen Psykisk ohälsa hos äldre – Hur är det att vara anhörig?PDF


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund