Spelreklam i fokus: Vad innehåller svensk spelreklam? Vad har spelreklamen för påverkan?

Se de filmade föreläsningarna där ett par av Sveriges främsta spelforskare medverkar och läs vår konferensrapport som sammanfattar den länsgemensamma konferensen om spelreklam som ägde rum i Göteborg den 15 april.

Spelreklam i fokus var en halvdagskonferens som arrangerades av Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Brukarrådet för missbruksfrågor Västra Götaland, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), Göteborgs Stad, Göteborgsregionen FoU i Väst, Skaraborgs kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund och Spelberoendes förening i Göteborg.


Kontaktpersoner på GR: Yvonne Witzöe och Susanne Vannerberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund