Mötesplats Funktionshinder den 26–27 mars 2020

Är du medarbetare eller chef inom funktionshinderområdet? I slutet av mars nästa år är scenen din. Ta chansen att dela med dig av dina erfarenheter!

Bilden är från förra gången Mötesplats Funktionshinder arrangerades.

Mötesplats Funktionshinder är till för oss som arbetar inom verksamhet Funktionshinder. Det är också vi som står för innehållet och dagen!

Syftet är att:
• Lära av varandra
• Inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv inom våra verksamheter
• Stärka yrkesrollen

Se dagen som en möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter till andra! Du kan välja att presentera ditt arbete i form av ett seminarium, en workshop eller en utställning – det är bara fantasin som sätter gränser!

Vi erbjuder alla som medverkar en utbildningsdag i presentationsteknik!

Fundera över vad du vill sprida till dina kollegor, hör gärna av dig till någon i programgruppen om du vill veta mer.


Anmälan

Senast den 13 september 2019 vill vi ha din/er anmälan till Kristina Elofsson.


Vill du veta mer? Kontakta någon av oss!

AnnBrith Davidsson, Göteborgs Stad
Karin Lindell, Härryda
Yvonne Pontén, Göteborgs Stad Centrum
Anna Bergsten, Kungsbacka
Kristina Elofsson, Göteborgsregionen
Nicholas Singleton, Göteborgsregionen

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund