Nytt uppdrag ska utreda hur kommunerna kan samverka mer vid arbetsmarknadsinsatser

Vilka möjligheter finns för kommunerna att samarbeta när det gäller arbetsmarknadsinsatser? Det ska GR under hösten utreda.

Kommunernas arbetsmarknadsenheter erbjuder insatser till invånare som behöver stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Men kommunerna omfattas av olika förutsättningar och därför ser också utbudet av insatser olika ut. Eftersom kommunala arbetsmarknadsinsatser enbart riktar sig till kommunens egna invånare finns skillnader i vilka insatser en individ har tillgång till beroende på i vilken kommun hen bor i. Det här något som cheferna för arbetsmarknadsenheterna i GR vill titta närmare på.

Initiativ från AME-chefsnätverket

Arbetsmarknadschefsnätverket (AME-chefsnätverket) på GR påbörjade 2018 ett arbete i syfte att utreda möjligheter för utökad regional samverkan inom kommunal arbetsmarknadsverksamhet. Det har nu resulterat i att Eva Ahlstedt, som normalt är chef för arbetsmarknadsenheten i Partille kommun, under hösten 2019 ska arbeta 30 procent på GR med detta uppdrag.

– Vi behöver arbeta ur ett regionalt perspektiv och undersöka möjligheten för samarbete när det gäller de kommunala arbetsinsatserna. Målet är att Göteborgsregionen ska bli en arbetsmarknadsregion för personer som omfattas av kommunala arbetsmarknadsinsatser, berättar Eva.

Förutom att invånarna ska kunna ta del av utbudet i andra kommuner än sin hemkommun kan det finnas andra anledningar till samverkan. En kommun kanske behöver en kompetens som inte finns i den egna kommunen medan det samtidigt finns medarbetare med den kompetensen i en grannkommun. Det kan också handla om att en kommun behöver erbjuda en eller ett fåtal individer en viss utbildning, och då kan det vara mer lönsamt för både individerna och kommunen att flera kommuner går ihop och köper en gemensam utbildning.

Platser, utbildningar och specialistkompetenser

AME-chefsnätverket har definierat områden där de ser det som särskilt angeläget för kommunerna att samverka. Det handlar om platser, exempelvis arbetsträningsplatser, praktik eller feriejobb. Det handlar om utbildningar, exempelvis datautbildningar. Det handlar också om specialistkompetenser, exempelvis arbetsterapeut.

– Tanken är att vi ska identifiera två områden där vi kan genomföra pilotprojekt och planera för att pilotprojekten ska kunna starta. I detta steg ingår exempelvis att undersöka praktiska juridiska och ekonomiska förutsättningar, och att förankra pilotpojketen med de som berörs av insatserna, säger Eva.

Uppdraget ska vara klart vid årsskiftet.


Kontaktperson på GR: Eva Ahlstedt

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund