När datorspelandet blir problematiskt – gaming disorder

Vad vet du om den nya diagnosen gaming disorder? Här hittar du korta filmklipp, filmade föreläsningar, en ny kunskapsöversikt och material från våra två seminarier i Göteborg och Trollhättan.

Bakgrunden till seminarierna är att Världshälsoorganisationen (WHO) för drygt ett år sedan klassade gaming disorder som en sjukdom.

Det väcker frågor som till exempel, vilka förväntningar finns på svensk sjukvård att ställa diagnosen och erbjuda behandling? Vilka varningstecken kan vuxna, föräldrar och pedagoger vara uppmärksamma på hos personer de kommer i kontakt med?

Seminarierna arrangerades av länsstyrelsen, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), Västra Götalandsregionen, Boråsregionen, Fyrbodal, Göteborgsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Brukarrådet och Högskolan Väst.


Helt ny kunskapsöversikt

På seminarierna presenterades en kunskapsöversikt som sammanfattar svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna:

I det här filmklippet berättar Jenny Rangmar mer om kunskapsöversikten:

Filmade föreläsningar och Powerpointbilder

  • Delaktighet på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på internet
    Martin Molin, docent i socialt arbete och pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap
    Ladda ner föreläsarens PowerpointPDF

Välkommen till ett kostnadsfritt kvällsseminarium: Spel – nytta, nöje, gissel?

World Mental Health Day infaller årligen den 10 oktober. I år uppmärksammas spelberoende vid öppet kvällsprogram på Göteborgs universitet. Vad vet vi idag om datorspelsberoende och beroende av spel om pengar? Hur förstå och förhålla sig till spelandets motsägelsefulla dimensioner? Vad säger forskningen? Vad säger erfarenheten? Och vad gör vi för att minska riskerna för att hamna i ett beroende?

Tid & plats: 10 oktober kl 18:00–20:00 i Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1 i Göteborg.

Senast uppdaterad: 2020-03-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund