Ett närmande mellan ungdomar och politiker

25 ungdomar och 14 politiker från 8 kommuner möttes på dagens Påverkanstorg på GR. Ungdomarna stod i fokus och politikernas uppgift var att lyssna.

Påverkanstorget avslutades med pizzabuffé.

Syftet med Påverkanstorget var att ungdomarna skulle få chans att föra fram sina åsikter, tankar och idéer direkt till politikerna. Politikerna i sin tur fick möjlighet att pröva sina tankar och idéer mot en viktig målgrupp samt lyssna in hur unga människor tänker kring kommunen och dess verksamhetsområden.

De ungdomar och politiker som deltog kom från Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Ungdomarna var födda 2002.

Diskussionerna rörde sig inom fem olika ämnesområden:

  • en meningsfull fritid
  • skolan
  • inflytande i samhället
  • trygghet i vardagen
  • hälsa och livstillfredsställelse.

"En dialog mellan kommunen och individen"

En av de som deltog i Påverkanstorget var Ali Alnaddaf som går på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund:

– Det känns som att man fick vara med och påverka. Politikerna lyssnade på oss och det verkar som att de förstår vad vi menar och vad vi vill. Jag hoppas att det vi gör här kan påverka hur ungdomar har det i framtiden. För mig är skolan den viktigaste frågan för där är alla ungdomar! Det är väldigt viktigt att lyssna på ungdomar i skolan och visa att som ungdom kan man få igenom saker som man känner behöver ändras.

Felicia Magnusson Björnquist som går på Öckerö seglande gymnasieskola deltog också i Påverkanstorget:

– Jag är ganska intresserad av samhällsfrågor och vad som är viktigt för att utveckla kommunen och vad som behövs för oss ungdomar. Det ska alltid finnas en plats för ungdomar där vi kan vara och känna trygghet. Jag tror många känner det på en fritidsgård eller i något kultur- eller sportsammanhang. Vi pratade innan om det skulle bli så att politikerna bara pratade till oss och framförde sina åsikter. Men det blev verkligen så att de observerade och lyssnade. Det ska finnas en dialog mellan kommunen och individen. Man ska känna en trygghet i att man ska kunna klaga och lyfta frågor och att man vet vart man ska vända sig.

Ali Alnaddaf

Felicia Magnusson Björnquist

"Det mentala avståndet mellan ungdomar och politiker"

En av de politiker som deltog under dagen var Elpida Georgitsi som är socialdemokrat i Mölndals stad:

– Jag tycker att det var bra med ett mindre forum för då blev det naturliga samtal och inte så formellt. Jag känner att jag behöver påverka främst politiken i Mölndal för att hitta former och kanaler för att ha samtal och träffa elever och ungdomar. Jag blev förvånad över att vi jobbar så olika med de här frågorna i kommunerna och jag fick med mig flera idéer om hur vi skulle kunna jobba. Men framförallt efterfrågar ungdomarna att vi pratar med dem när det finns frågor som berör dem och det behöver vi tänka på hur vi kan göra.

Hennes politikerkollega Håkan Eriksson, som är kristdemokrat i Härryda, vill också utveckla kommunikationen mellan ungdomar och politiker:

– Det man kan konstatera och som jag tar med mig är att det mentala avståndet mellan ungdomar och politiker är väldigt stort. Rent praktiskt kan en ungdom kontakta mig och jag svarar ju direkt men för dem är avståndet stort. Det avståndet behöver politiker och ungdomar tillsammans minska. I Härryda tillsätter vi nu ett ungdomsråd. Utmaningen är att man ska få kommunikationen ifrån det rådet att nå ut till alla elever. En annan variant är medborgardialoger i skolorna och kanske en ungdomskontakt i kommunen dit ungdomar kan vända sig för att komma vidare. Politikerlunch i skolan som de har på Öckerö verkade också vara en bra idé.

Elpida Georgitsi

Håkan Eriksson

De tankar och förslag som framkom under dagen kommer att sammanställas i en rapport som kan användas för vidare politiskt arbete och diskussion i kommunerna.

– Jag hoppas att ungdomarna gick härifrån och kände att de fick sagt det de ville säga. När det gäller politikerna hoppas jag att de fick med sig en del nya insikter och att de fick andra saker bekräftade. Avståndet mellan de här politikerna och ungdomarna har krympt så nästa gång ungdomarna vill kontakta en kommunpolitiker så bör det kännas lite enklare, sa Rasmus Jonsson på GR.


Om Påverkanstorget och Lupp

Påverkanstorget anordnades av Göteborgsregionen (GR) tillsammans med de kommuner som

samverkar kring ungdomsundersökningen Lupp. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Lupp är ett nationellt enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för. Frågorna i Lupp-undersökningen rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Påverkanstorget bestod av fem stationer där fem olika teman diskuterades. På varje station deltog 5–6 ungdomar och 2–3 politiker.

– Vi har jobbat med Påverkanstorg eller Demokratitorg på GR sedan 2007. Syftet är att skapa ett samtal mellan politiker och ungdomar som annars inte sker. Det är ungdomarnas åsikter som står i fokus och politikerna är inte där för att bedriva partipolitik. Förhoppningsvis ökar ungdomarnas intresse för politiska frågor vilket kan leda till allt ifrån att de engagerar sig politiskt till att de tycker att det är viktigt att gå och rösta, sa Rasmus Jonsson på GR.


Länkar


Kontaktpersoner på GR

Vill du veta mer om Påverkanstorg/demokratitorg? Välkommen att kontakta Rasmus Jonsson.

Vill du veta mer om GR:s arbete med ungdomsundersökningen Lupp? Välkommen att kontakta Åsa Nilsson.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund